ESZSZ Női Bizottsági ülés

Az Európai Szakszervezeti Szövetség Női Bizottsága 2017. április 4-5. között tartotta ülését Brüsszelben. A kérdések között az is felvetődött, meghatározza-e a szervezet a kongresszusi képviselők között a nemek képviseleti arányát.

ESZSZ Női Bizottsági ülés

Korábban, a Végrehajtó Bizottság ülésén két előterjesztésről szavaztak a megjelent képviselők. Az egyik értelmében az ESZSZ Kongresszusán résztvevő delegációknak ügyelniük kell a nemek közötti egyensúlyra és a nemeknek egyenlő arányban kell képviselve lenniük. A nemileg nem kiegyensúlyozott delegációk szavazati joga arányosan csökkenthető lenne. A másik hasonló indítvány arra vonatkozott, hogy legalább 1/3-a a delegációknak nőkből, vagy férfiakból kellene, hogy álljon és ennek hiánya esetén szintén a szavazati jog megvonására kerülne sor. A Végrehajtó Bizottság ülésén egyik indítványt sem szavazták meg a résztvevők. A Női Bizottság azonban úgy határozott, hogy nem adja fel a küzdelmet, valamelyik indítvány elfogadtatása érdekében és a május végén Rómában megrendezésre kerülő Középidős Konferencián ismét szavazásra bocsájtják majd őket.


Az Európai Unió Bizottságának képviselője beszámolt röviden arról, hogy április végén hozzák nyilvánosságra annak az irányelvnek a tartalmát, mely a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célozza meg. Az irányelv rendelkezik majd a rugalmas foglalkoztatásról, a szülői szabadságról és a részmunkaidős foglalkoztatásról is.


Az ESZSZ „Biztonságban otthon, biztonságban a munkahelyeken” elnevezésű kampányáról is szó esett, melynek fő célkitűzése a nemi alapú erőszak visszaszorítása és az áldozatok segítése a munka világában. A projekt célja többek között szakszervezeti stratégia fejlesztését célozta meg az Európai Unióban és az ezen a területen végzett szakszervezeti munka elősegítését. Barbara Helfferich kiemelte, hogy sokat segítene az erőszak visszaszorításában, ha a kollektív tárgyalások során is említésre kerülne.


A korábban Március 8-i kérdőívnek nevezett felmérés ettől az évtől új nevet kapott: „Az ESZSZ éves felmérése a társadalmi nemek egyenlőségéről”. A felmérés eredményeit Lionel Fulton mutatta be. A kérdőívre az ESZSZ 89 tagszervezete közül csak 43 válaszolt, köztük a LIGA Szakszervezetek is. A nők aránya a vezetésben azt mutatta, hogy az összesen 46 vezető pozícióból 10-et tölt be női vezető és a 43 válaszadó szervezet közül mindösszesen hatnak van női elnöke (köztük a LIGA Szakszervezeteknek is). A kérdőív második fele a nemek közötti nyugdíjszakadékról szólt.

Szabó-Zsura Brigitta