Megújítani az európai szabályozást

Az európai ütemi tanácsokról szóló 2009/38/EK irányelv megújításáról tanácskoztak az európai szakszervezetek Brüsszelben, 2017. október 17-18-án.

Az ETUC korábban 10 pontban megfogalmazta az irányelv átdolgozásával szemben támasztott elvárásait.

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/en-position-for_a_modern_ewc_directive_in_digital_era2.pdf

A szervezők előzetesen arra számítottak, hogy a konferencia időpontjában már ismert lesz az Európai Bizottság javaslata is az irányelv módosítására. Ezt a Bizottság 2016-ban 2017 tavaszára, majd később őszére ígérte. A konferencián azonban kiderült, hogy erre legkorábban ez év végére lehet számítani. Így a résztvevők a jelenlegi irányelv alapján működő európai üzemi tanácsok tapasztalataival, problémáival foglalkoztak.

A témáról szóló kerekasztal beszélgetésen az Európai Parlament képviselői jelezték, látják a problémákat, de jelenleg ennek az irányelvnek az átdolgozása nem elsődleges prioritás.

Az európai üzemi tanácsok működési tapasztalataiból az alábbiakat emelném ki:

Egy európai üzemi tanács sokkal hatékonyabban tud működni, ha erős szakszervezetekkel tud jól együtt dolgozni. Az európai üzemi tanácsoknak nagyon nagy szerepük van a vállalati demokrácia kialakításában.

Az egyes országokban erősen eltérnek az európai üzemi tanácsok jogosítványai. Jelentős gond, az is, hogy nincsenek egyértelmű jogi szankciók az európai üzemi tanácsok információs és konzultációs jogainak megsértésére. Ugyancsak probléma az európai üzemi tanácsok egyértelmű jogi státusza egy bírósági eljárásban. Az Európai Szakszervezeti Intézet elkezdett összeállítani egy adatbázist az ebben a témában az EU-ban született bírósági ítéletekről.

Ugyancsak gond a cégek titoktartási gyakorlata, amivel ellehetetlenítik az érdekképviseleti munkát. Erre szintén van egy EU irányelv, és most folyik a nemzeti jogszabályok megalkotása, amire érdemes lenne odafigyelni.

Több hozzászóló jelezte, hogy esetenként problémát jelent az egyes országok bevonása a munkába. (Itt Magyarországot is említették). Nem mindig találnak olyan érdekképviseleti szervet, amely meg tudná szervezni a tagok delegálását.

Magyarországon érdemes lenne a szakszervezeteknek nem csak helyi szinten foglalkozniuk az európai üzemi tanácsokkal, nagyobb energiát kellene fordítani ezek támogatására. Első körben pl. fel kellene mérni, hogy mindenhol létrehozták-e, ahol az a jogszabály előírja (2003. évi XXI. törvény).

dr. Székely Csaba
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Üzemi Tanács elnöke
Az RWE AG Európai Üzemi Tanácsának tagja