Ha hidegben kell dolgozni

Jön a hideg, ezért fontos, hogy betartsuk a hideg időben kötelező munkavédelmi rendszabályokat – mondja Miskéri László, a LIGA Szakszervezetek munkavédelmi szakértője, és hozzáteszi: a munkavállaló csak tudását, munkaerejét bocsátja bérfizetés ellenében a munkáltató rendelkezésére, nem pedig az egészségét...

Ha hidegben kell dolgozni

Mindenek előtt a hideg ártalom okozta egészségkárosító kockázatok miatt a sérülékeny csoportba tartozó fiatalkorúaknak és várandós nőknek hideg munkakörnyezetben dolgozniuk tilos!

Az alacsony hőmérséklet megnöveli a munkavégzés kockázatait, ezért a munkáltató kockázatértékelése ebben a kérdésben is nagyon fontos!

 A nagy hidegben végzett munka elsősorban a szövetek helyi lehűlése, az ebből fakadó fagyási sérülések miatt lehet veszélyes. A hidegnek kitett testtájakon, főként a végtagokon, orron, fülön védekező mechanizmusként érösszehúzódás, érszűkület alakul ki, amely azonban káros következményekkel is járhat. A rendkívül hideg környezet fáradtságot okozhat, fokozhatja a kar, láb remegését, csökkentheti a kéz szorítóerejét, mindezek balesetveszélyes helyzetek kialakulásához vezetnek.

A 2012. évi I. tv. (Munka törvénykönyve) 51. § (1) szerint, a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. (4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.

 

Hidegben végzett munka

A 3/2002 (II.8) EüM-SzCsM rendelet szerint a munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő több mint felében, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, (szélsőségesen hideg időjárási körülményeknél akár hosszabb időtartamban). A pihenőidőt a környezethez képest melegebb (lehetőleg fűtött, komfortzónába eső), megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott pihenőhelyen töltsék el a munkavállalók. A pihenőhelyeken a fűtőtestek kiválasztására és elhelyezésére különös figyelmet kell fordítani, hogy azok ne veszélyeztessék a dolgozók egészségét és biztonságát. Nyílt égésterű gázkészülékek (például pb-palackkal üzemelő "szieszta kályhák", hősugárzók) közvetlen természetes szellőzés nélküli vagy alvás, pihenés céljára is szolgáló helyiségben, gépjárművek belső terében nem alkalmazhatók

Forró tea

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C teát kell biztosítani. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet. A tea elkészítése, a munkahelyen történő biztosítása munkáltatói kötelezettség!

Sapka, kesztyű használata

Hidegben végzett munka esetén zárttéri és szabadtéri munkavégzés során egyaránt megfelelő védelmet kell biztosítani a dolgozóknak. A munkavállalókat el kell látni hideg elleni egyéni védőeszközzel (sapka, kabát, védőkesztyű, lábbeli), természetesen úgy, hogy annak a munkavégzés során történő használata (viselése) további baleseti kockázatot ne okozzon.

Az 1993. évi XCIII tv. (munkavédelmi törvény) előírása szerint, a szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.

 Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a kockázatértékelés alapján, a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Fontos megjegyezni, hogy a munkavédelmi törvény előírása értelmében, a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök működő-képtelensége, illetve hiánya.

 Miskéri László