Hosz küldöttgyűlés

A Honvédszakszervezet küldöttgyűlésére 2020. szeptember 9-én, Budapesten a MH II. Nagytermében, a Covid 19 járvány miatti szigorító rendszabályok betartásával került sor.

Hosz küldöttgyűlés

A rendezvény teljes időtartama alatt a küldöttek maszkot viseltek és a teremben egyszerre csak 50 fő küldött tartózkodhatott a távolságtartás betartása mellett. Czövek János Hosz elnök megnyitóját követően szólt a 30 éve 1990. szeptember 15-én megalakult Ideiglenes Intézőbizottság tevékenységéről és tagjairól.

Katócs Zsolt a mandátum vizsgáló bizottság elnöke megállapította a Küldöttgyűlés határozatképességét, majd Czövek János beterjesztése alapján megválasztásra kerültek a Küldöttgyűlés tisztségviselői: levezető elnök Jakubik András, segítője Lippai Csaba, jegyzőkönyvvezető Klopfer Szandra, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság a Felügyelő Bizottság tagjai, hitelesítők Horváth Béla és Szijártó Zsolt.

A Küldöttgyűlés levezető elnöke, Jakubik András rövid tájékoztatást adott a Küldöttgyűlés Ügyrendjéről, majd ezt követően a Küldöttgyűlés napirendje került elfogadásra. Az első napirendként a Hosz elnöke Czövek János az Elnökség, a Hosz Felügyelő Bizottság elnöke Katócs Zsolt a Felügyelő Bizottság beszámolóját hallgathatták meg a küldöttek a 2019. évről.

Ezt követően döntés hoztak a Hosz 2019. évi zárszámadásáról és számviteli beszámolási kötelezettségről szóló küldöttgyűlési határozattervezetről, valamint a 2020. évi költségvetést érintő tervezetekről.

Megvitatták a 2021. évi költségvetés főbb számait majd elfogadták azokat.

Egyéb küldöttgyűlési határozatokban az SZMSZ 1. számú mellékletének módosításáról döntöttek a jelenlévők.

A Küldöttgyűlés további napirendi pontjai:

 -  A Hosz H2021. évi költségvetésének megvitatása, és egyéb küldöttgyűlési határozatok,

- A Hosz 2021. évi fontosabb feladatairól szóló küldöttgyűlési határozat,

- A Hosz elnökségének 2021. évi munkatervéről szóló küldöttgyűlési határozat,

és a Hosz 2021. évi rendezvénytervéről szóló küldöttgyűlési határozat voltak, melyeket a küldöttek egyhangúlag elfogadtak.

hosz2.jpg [xl-1600]

A Küldöttgyűlés napirendi pontjaként a „Szakszervezeti Munkáért” díj odaítéléséről is döntöttek.

A szavazás végeredményeként 2020-ban a „Szakszervezeti Munkáért” díjat az alábbi tagjaink érdemelték ki munkájukkal:

- Bíró Sándor, aki 22 éve Honvédszakszervezeti tag, 9 éve az MH 2. Különleges Rendeltetésű Dandár alapszervezet vezetőségének tagja, 2017-töl alapszervezeti vezető. Tagszervező képességével csak az elmúlt egy év alatt közel 100 katonatársunkat léptette be a Hosz tagjai közé. A katonai szervezet mindenkori parancsnokai és valamennyi állománykategória partnerként kezeli személyét, ennek kapcsán is a Hosz megítélése és elfogadottsága kiemelkedően erős a helyi katona társadalom körében.

-Bálint Zoltán, akinek a vezetésével alakult meg a Hosz alapszervezete a Székesfehérvári Helyőrség Zenekaránál, majd megalakította a nyugdíjas csoportot is, amelynek már évtizedek óta vezetője. A csoport aktív, rendszeresen szerveznek kirándulásokat, családi napokat. Zoltán a LIGA Nyugdíjas bizottságának vezetőjeként is nagy segítséget nyújt a Honvédszakszervezetnek. A díjakat Czövek János Hosz elnöke adta át megköszönve kiemelkedő munkájukat.

Az egyebek napirendi pontban Bazsik István alelnök tájékoztatott a hjt.-vel kapcsolatos tárgyalások jelenlegi állásáról.

A résztvevők megemlékeztek az elmúlt időszakban elhunyt tisztségviselőinkről, szakszervezetünk halottjairól Balatinácz Pálné Klárikáról és Pénzes Józsefről.

A Küldöttgyűlés Czövek János elnök köszönő mondataival végződött. Megköszönte a küldöttek konstruktív hozzáállását, valamint a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek a munkáját.

A Küldöttgyűlést Jakubik András levezető elnök zárta be.

hsz.hu