EVDSZ taggyűlés

2020. július 22-én Inárcson tartotta az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége éves taggyűlését. Az eseményen a résztvevők többek között állásfoglalást fogadtak el a pandémiás helyzet magyarországi - és a magyar villamosenergia-iparban való - kezeléséről.

EVDSZ taggyűlés

Az EVDSZ IX. Taggyűlése egyetért és támogatja az industriAll Europe állásfoglalását, amely „újra hangsúlyozza a munkavállalói és a szakszervezeti jogok megerősítésének szükségességét. A szociális párbeszéd, a kollektív tárgyalások és a munkavállalói részvétel bizonyítottan pozitív hozzájárulást jelentett a koronavírus okozta válság elleni küzdelemben. Közös megoldásokat találtak a munkavállalók egészségének és biztonságának, jövedelmének és munkahelyének védelmére minden szinten (szakmaközi, ágazati és vállalati). Ezek az eszközök nemcsak a vészhelyzet kezelése szempontjából nélkülözhetetlenek, hanem alapvető fontosságúak a gazdaságélénkítő stratégiák kialakításá¬ban is. A munkavállalók elkötelezettsége és hozzájárulása nélkül valóban lehetetlen újjáépíte¬ni iparágainkat. A COVID-19 által kiváltott hatalmas gazdasági megrázkódtatás, ha jól kezeljük, lehetőséget kínálhat közös európai projektünk megerősítésére, szociálisabbá és fenntarthatóbbá tételére.”

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (továbbiakban: EVDSZ) IX. Taggyűlése

K Ö S Z Ö N E T É T

fejezi ki a szakszervezeti tagoknak és a villamosenergia-ipar nem szervezett munkavállalóinak is, hogy lelkiismeretes munkájukkal a különleges jogrend időszakában is biztosították Magyarország zökkenőmentes villamosenergia ellátását! Tudjuk, hogy a XXI. században, ha nincs villamosenergia szolgáltatás, megáll az élet. Fontos ráirányítani a figyelmet erre a tényre és kijelenteni: a villamosenergia szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve segítő munkavállalók vállaltak minden nehézséget, hogy a - lakosság számára és a gazdaság, az intézmények működése szempontjából - nélkülözhetetlen villamosenergia ellátást biztosítsák a rendkívüli körülmények között is, ezért illeti Őket a köszönet!

A köszönet megilleti a villamosenergia-iparban működő munkáltatókat is, akik felelősségüket átérezve, a rendkívüli helyzet közepette is úgy igyekeztek biztosítani a villamosenergia ellátást, hogy a munkavállalók érdekeit is figyelembe vették és fenntartották a szociális párbeszédet.

Az EVDSZ IX. Taggyűlése egyetért az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC/ESZSZ) – a koronavírus járvány kezelésével kapcsolatban kiadott - állásfoglalásában megfogalmazottakkal. A Taggyűlés támogatja és egyetért Luca Visentini főtitkár által Magyarország Köztársasági Elnökéhez és Miniszterelnökéhez írt levélben megfogalmazott aggodalmakkal, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország kormánya a munkavállalók véleményének figyelmen kívül hagyásával az Mt. vonatkozásában hozott olyan intézkedéseket, melyek sértik a nemzetközi munkaügyi normákat és a munkavállalók érdekeit.

Tagságunk többsége szerint a kormányzati intézkedések egy része akadályozta a koronavírus terjedését, és enyhítette Covid-19 várható gazdasági következményeit. Ugyanakkor a tagszakszervezeteink azt is látják, hogy a magyar kormány által meghozott és elfogadott intézkedések az esetek többségében szinte teljesen figyelmen kívül hagyták a munkavállalói képviseletek és más civil közösségek követeléseit, melyek elősegíthették volna az egészségügyi válság, valamint annak társadalmi és gazdasági hatásainak kedvezőbb megoldásainak kialakítását.

A Taggyűlés

 • megerősíti az EVDSZ állásfoglalásában foglaltakat, miszerint a COVID-19 terjedésének lassítása és annak gazdasági következményeinek enyhítése érdekében a meghozott kormányzati intézkedések nagyrészt a szakszervezetek által megfogalmazott, a jogos munkavállalói elvárások figyelmen kívül hagyásával születtek, és a döntések a szükségesnél jobban sújtották a munkavállalókat! A vonatkozó jogi szabályozások, szinte teljes egészében a szociális partnerek kihagyásával, a kért és felajánlott konzultációk mellőzésével születtek meg!
 • támogatja a konföderációk nyilatkozatában foglaltakat, hogy „A munkavállalókkal is szolidáris intézkedésekre van szükség, nem kizárólag a munkáltatókkal! Nem csak a munkahelyeket, de a munkavállalókat is meg kellene védeni! Egymás nélkül a kettő nem létezhet! Nem követhető az a gyakorlat, miszerint a munkavállalók jogai feláldozhatók a vállalkozások védelme érdekében!”
 • hangsúlyozza - ismerve azt a vélekedést, miszerint „a válság kezeléséből a munkavállalóknak is ki kell venniük a részüket”, hogy ez a vélekedés csak akkor értelmezhető, ha azt is kijelentjük -, hogy a válság gazdasági terheit nem viselhetik csak a munkavállalók!

Az EVDSZ IX. Taggyűlése felkéri a LIGA Szakszervezeteket és támogatja az EVDSZ-t abban, hogy támogassák és erősítsék meg az ETUC-nak, az industriAll Europe-nak és az EPSU-nak a pandémiás helyzet és a gazdaság újraindítása kapcsán megjelent követeléseit. Sürgessék a nemzeti kormánynak a részvételét az európai helyreállítási stratégiák kidolgozásában.

Közös nemzetközi és hazai együttműködésre és küzdelemre szólítjuk fel a magyar szakszervezeti konföderációkat az alábbi célok elérése érdekében:

 • a szociális jogok európai pillérének megerősítése és végrehajtása,
 • a munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása,
 • az európai minimálbér intézményének bevezetése,
 • a gazdaság átalakulása (klímapolitika, karbonmentesítés, digitalizáció, robotizáció, pandémia) következményeként fellépő iparági problémék megoldása,
 • az átalakulással kapcsolatos, az átalakuláshoz szükséges finanszírozási igények biztosítása,
 • az átalakulás során az igazságos, tisztességes és méltányos megoldások biztosítása a munkavállalók számára is,
 • az egységes, határozott és szükséges európai lépések kialakítása.

Konföderációs összefogást sürgetünk annak érdekében is, hogy az együtt kialakított követelésekkel és szabályozási javaslatokkal segítsék elő a munkajogi szabályozások (munkaegészségügyi, munkavédelmi és munkaszervezési szabályok) munkavállalói szempontból szükséges módosítását, figyelemmel a pandémiás helyzet tapasztalataira is.

Felkérjük a résztvevőket, hogy a munka során kiemelten vegyék figyelembe a már alkalmazott járványügyi szabályokat, a társadalmi távolságtartási normákat, a munkavállalók képzésének és tájékoztatásának fontosságát, a védőfelszerelések biztosítását, a társadalmi érintkezés nélküli munkavégzést, a szervezeti intézkedéseket és annak a betartásának ellenőrzését, a szociális párbeszéd műküdésének fontosságát és mindezek lehetőség szerinti normatív szabályozásának szükségességét.

Az EVDSZ már a korábbi állásfoglalásaiban is hangsúlyozta, hogy a szociális párbeszéd hiánya, az emberek, a munkavállalók, a tagságunk élet- és munkakörülményeit meghatározó jogszabályok egyeztetések nélküli elfogadása és kihirdetése számunkra elfogadhatatlan!

A IX. Taggyűlés megállapítja, hogy

 • a szociális párbeszéd hiányában a szakszervezetek által ajánlott szociális partnerség a világjárvány időszakában sem tudott megvalósulni,
 • a munkavállalókat és az őket képviselő szakszervezeteket, a munkavállalói és a szakszervezeti jogokat újabb támadások érték,
 • a szociális partnerség hiánya, a kollektív alku intézményrendszereinek kiürítése és felszámolása a járvánnyal kapcsolatos jogalkotás időszakában, tovább erősítette a vagyoni és a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedését és még kiszolgáltatottabbá tette a munkavállalókat.

Az EVDSZ IX. Taggyülése egyetért és támogatja az industriAll Europe állásfoglalását, amely

újra hangsúlyozza a munkavállalói és a szakszervezeti jogok megerősítésének szükségességét. A szociális párbeszéd, a kollektív tárgyalások és a munkavállalói részvétel bizonyítottan pozitív hozzájárulást jelentett a koronavírus okozta válság elleni küzdelemben. Közös megoldásokat találtak a munkavállalók egészségének és biztonságának, jövedelmének és munkahelyének védelmére minden szinten (szakmaközi, ágazati és vállalati). Ezek az eszközök nemcsak a vészhelyzet kezelése szempontjából nélkülözhetetlenek, hanem alapvető fontosságúak a gazdaságélénkítő stratégiák kialakításában is. A munkavállalók elkötelezettsége és hozzájárulása nélkül valóban lehetetlen újjáépíteni iparágainkat. A COVID-19 által kiváltott hatalmas gazdasági megrázkódtatás, ha jól kezeljük, lehetőséget kínálhat közös európai projektünk megerősítésére, szociálisabbá és fenntarthatóbbá tételére.

vd.hu