Benyújtotta a kormány az adócsomagot

A kormány pénteken benyújtotta az Országgyűlésnek a többségében 2014. január 1-jétől hatályos adóváltozásokról szóló törvényjavaslatot. A 300-nál több paragrafusból álló csomagban a személyi jövedelemadó változtatásának leghangsúlyosabb része a családi járulékkedvezménnyel összefüggésben szükséges kiegészítések és pontosítások átvezetése. Ezen belül kiegészülnek a kedvezményre való jogosultság igazolására, illetve a bevallás tartalmára vonatkozó szabályok.

A kettős járulékfizetés elkerülését célozza az a javaslat, mely szerint a már letárgyalt, illetve aláírt, de még hatályba nem lépett kétoldalú szociális biztonsági egyezmények hatálybalépéséig meghosszabbodik a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozóan rögzített azon időtartam, amely biztosítja, hogy a kiküldött dolgozók tb-mentesen foglalkoztathatók Magyarországon.

A harmadik állambeli kiküldöttekre vonatkozó szabály továbbá kiegészül egy olyan előírással, amely mentességet biztosít az egyéni járulékfizetés alól 2 évnél hosszabb kiküldetés esetén, de csak akkor, ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására előre nem kalkulálható okból kerül sor. További feltétel, hogy e körülmény 1 év után következik be, és erről a munkavállaló bejelentés tesz az adóhatóságnak.

A módosítás háttere, hogy amennyiben a kiküldetés 2 évnél rövidebb időtartama meghosszabbításra kerül 2 évnél hosszabb időre, és emiatt visszamenőlegesen járulékfizetési kötelezettsége keletkezne a kiküldött munkavállalónak, akkor a járulékfizetésért járó egészségügyi ellátások igénybevétele visszamenőlegesen „de facto” lehetetlen. A módosítás az ebből adódó anomáliát oldja fel azáltal, hogy ilyen speciális esetben a kiküldöttet mentesíti az egyéni járulékok alól.

kiküldött munkavállalók Európai Parlament kettős adózás