Tájékoztató a VKF június 29-ei üléséről

A 2020. június 29-én –videókonferencia keretében – megtartott VKF ülésen elhangzottakról az alábbi tájékoztatást adjuk:

1., Az első napirendi pont keretében a beterjesztett és várhatóan ezen a héten, pénteken zárószavazásra kerülő 2021-es költségvetésről, valamint a 2020-as év jelenlegi helyzetéről adott tájékoztatást és válaszolt a felmerülő kérdésekre Banai Péter Benő a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. Az alábbiakban a kérdésekre adott válaszok is szerepelnek.

Ø  A költségvetési tervezés során kiemelt bizonytalansági tényezőként jelenik meg a várható gazdasági növekedés mértéke 2021-re vonatkozóan, valamint a 2020-as év visszaesésének mértéke. Utóbbi vonatkozásban a jegybank (MNB) becslése a legoptimistább, míg a PM 3%-os csökkenéssel számol, egyes piaci elemzők 3-4%-al, míg mások már 6-7%-al is. Az Európai Unió mind a 27 tagállama visszaeséssel kalkulál 2020-ra vonatkozóan, a magyarországi mérték meghatározása során a becslést a reálgazdaság kiegyensúlyozott volta alapozta meg.

Ezek határozzák meg alapvetően a 2021-es költségvetés karakterét. 2021-re 4,8%-os növekedéssel számolnak már, azonban a grafikon mutathat „elnyújtottabb” képet is. A COVID19 elleni vakcina megléte, a vírus következő hullámának/hullámainak kiküszöbölése meghatározó lehet ezen a téren is. A költségvetési hiány (2020) 3% felett lesz, az EU tagállamok fele 2021-ben is ezzel számol.

Ø  Az összevont Gazdaságvédelmi Alap (amely nem nyitott felülről, hanem zárt alap) összesen 2600 mrd Ft-os tételt tesz ki (parlamenti módosító indítvány eredményeként várhatóan erre az összegre emelkedik), ami a GDP 5%-ának felel meg. További forrást jelenthet még egy 70 mrd Ft-os tartalék-keret, ami nem előre pántlikázott. Valamint szükség esetén uniós források bevonásával és a meglévő operatív programok közötti átcsoportosítással is támogatható a munkahelyek megőrzése, újak teremtése, a foglalkoztatás fenntartása.

Ø  A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT) alapvetően a még meglévő adminisztrációs akadályok lebontásán és szabályozási kérdéseken dolgozik. Tagja többek között: GVH, HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) Közbeszerzési Hatóság, NAV, NISZ Zrt., Kutatási Innovációs Hivatal, Magyar Államkincstár, stb.

Államtitkár Úr a VKF tagjainak javaslatait eljuttatja a GOT részére.

Ø  A járványügyi készenlét fenntartása indokolt (lásd. a vírus újabb megjelenése számos országban), amelyet a költségvetés a járványelleni védekezés és a társadalombiztosítási alap együttes kezelésével biztosít. Ebből az alapból finanszírozott többek között az intézményi háttér, gyógyszerkiadások, bérek, stb. Ezen a területen a hiány terhére - ha szükséges - többletkiadás is teljesíthető (hiány tervezetten 2,9%-al számolva 2021-ben 1000 mrd Ft).

Ø  Többletkiadások a költségvetésben 2020-hoz képest például:

-      egészségügy (156 mrd Ft)

-      oktatás

-      családtámogatás (80 mrd ft) – CSED

-      nyugdíjak (326 mrd Ft)

-      védelmi, rendvédelmi kiadások

-      kulturális terület finanszírozása, stb.

Ø  Az Európai Unió vonatkozásában 2020-ban minden korlátozó rendelkezés (pl. adósságszabályok) betartásától eltekintenek, azonban a 2021-es évre vonatkozó intézkedések még nem ismertek, az egyeztetések zajlanak.

Ø  Adóügyi intézkedések:

-      KIVA adókulcsának csökkentése 2021. 01.01.től

-      KATA: a jelenlegi rendszer változtatása 2021.01.01.-től a visszaélések csökkentése érdekében (a VOSZ nem értett egyet vele, jelezte, hogy véleménye szerint az ellenőrzéseket kell inkább szigorítani, mert a többlépcsős rendszer bonyolíthatja a helyzetet, nem tesz jót ennek a leegyszerűsített formának)

-      társasági nyereségadó és a helyi iparűzési adót a tényadatok alapján kell megfizetni a jövő évben

Ø  A Magyar Falvak Program keretében 50 mrd Ft áll rendelkezésre a kistelepülések ellátásának, a szolgáltatások biztosításának támogatása érdekében. További támogatások vehetők igénybe továbbá ezeken a településeken az úthálózat fejlesztése (52 mrd Ft) érdekében is. A falugondnoki hálózat jövőre már nem a 800, hanem az 1000 fő alatti településéken biztosított (2 mrd Ft).

 

2., A második napirendi pont alapján a Kormányzati oldal részéről dr. Horváth Tamás munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár a foglalkoztatáspolitika területét illetően az alábbi tájékoztatást adta:

Ø  Munkahelyvédelmi bértámogatásra 15 000 vállalkozás nyújtott be kérelmet, 185 000 álláshely megvédésére, amelyből már 160 000 munkavállaló kérelmét bírálták el eddig pozitívan.  A foglalkoztatáspolitikai államtitkárság az elmúlt héten több cégnél is járt a konkrét tapasztalatok felmérésére. A LIGA Szakszervezetek kérésére az illetékes kormányhivatalok felvették a kapcsolatot a Continental cégcsoport két telephelyével is a támogatások lehetőségének bemutatás érdekében. A csoport nem kívánja a támogatást igénybe venni (ennek oka egyelőre ismeretlen), a munkahelyek megőrzése érdekében tovább folynak az egyeztetetések, azonban az együttműködés nem zökkenőmentes.

 Ø  A kutatás-fejlesztési bértámogatásra mintegy 1000 cég pályázott, 16 000 munkavállalóra. Ezen a területen nincs változás (a legutóbbi tájékoztatóban is jeleztük a csökkenő érdeklődést) azonban 2020. augusztus 31-ig lehet még pályázatot benyújtani.

 Ø  A munkahelyteremtést-támogató program esetében 25 000 munkavállaló foglalkoztatására érkezett eddig pályázat, főként a mikro-és kisvállalkozások részéről. A munkahelyteremtés támogatására 80 mrd Ft áll rendelkezésre, eddig 28 mrd Ft-ra pályáztak.

 Ø  Az elmúlt héten csökkent az új regisztrált álláskeresők száma 1500 fő lépett be a rendszerbe és 1600 fő kilépett a rendszerből. Nagy részük a versenyszférában talált állást, folyamatosan emelkedik a bejelentett üres álláshelyek száma is. Néhány hónappal korábban kb. 1000-1500 megüresedett álláshelyet jelentettek be, az a szám mára 6000-re emelkedett.

/Megjegyzés: A KSH mai napon kiadott gyorsjelentése alapján a foglalkoztatottak létszáma 2020. március-május időszakát alapul véve 2,2%-al volt alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest./

Ø  A Posta működésének fenntarthatósága ügyében: Helyettes államtitkár Úr megköszönte a két konföderáció levelét, melyet Ursula van der Leyen részére juttatott el az ügy rendezése érdekében. A kormányzati megkeresésre adott uniós válasz alapján (összhangban a konföderációk részére megküldött Európai Bizottság elnökének válaszával) a vonatkozó irányelv felülvizsgálata a közeljövőben megkezdődik. Az érintett két konföderáció kérte, hogy a magyar álláspont kialakításának legyen részese az érdekképviselet az egyeztetés folyamatában. Helyettes Államtitkár úr jelzi a felvetést az IM részére, melyet támogat.

 

3.,  A LIGA Szakszervezetek részéről felvetésre került:

 Ø  gazdaságvédelmi intézkedések alakulása 2021-ben (költségvetési kérdés)

Ø  GOT működése, összetétele, feladatai

Ø  új munkahelyteremtő beruházások alakulása

Ø  Magyar Posta finanszírozásának további lépései

Ø  bejelentett új álláshelyek számadatai

 (válaszokat lásd. 1., és 2., pontnál)

 

4., A MOSZ részéről került felvetésre:

Ø  Magyar Posta bérügyi helyzetének alakulása

Ø  a KSH által közzétett foglalkoztatási adatok vártnál kedvezőbb mutatói mely intézkedésekre vezethetők vissza leginkább?

Válasz.: az ITM ezt részletesen vizsgálni fogja mely tényezők bírtak a legnagyobb hatással, alapvetően a gazdasági stabilitásra és az összehangolt, több elemre épülő intézkedésekre (bértámogatás, új munkahely létrehozását biztosító támogatás, hitelkonstrukciók, adóelengedés, szoc.ho csökkentés, stb.) együttesen vezethető vissza álláspontjuk szerint.

5., Munkáltatói oldal: ÁFEOSZ-COOP részéről a kistelepülések ellátási biztonsága, a finanszírozhatóság merült fel kérdésként (választ lásd. az 1., pontnál)

A soron következő ülésre tervezetten 2020. július hónapban kerül sor a felek egyeztetése alapján.

 Jó egészséget és jó munkát kívánunk!

 dr. Mészáros Melinda                                         Buzásné Putz Erzsébet