Pályázati felhívás

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája az Alternatív Vitarendező Szolgálat munkáját segítő SZAKÉRTŐI ÉS TANÁCSADÓI NÉVJEGYZÉKBE való felvételre ír ki pályázatot

A GINOP 5.3.3-18 pályázati konstrukció keretében létrehozott, 2021. december 31-ig működő Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kapcsolatok működéséhez hazánkban. Egyik feladata, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit abban, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit. Másik célja, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a felek kommunikációját, tanácsokat adjon, és segítse a közös álláspont kialakítását.

A Szolgálat a kollektív munkaügyi vitás helyzetek feloldására, és azok kialakulásának megelőzésére jött létre. Ebből következően a kollektív munkaügyi kapcsolatok szereplői, különösen a szakszervezetek, üzemi tanácsok és munkáltatók tudják igénybe venni a közreműködését. A nagyvállalatok mellett a KKV szektor, a versenyszféra mellett a tág értelemben vett közszféra munkáltatói és munkavállalói számára is elérhető a Szolgálat. Az egyéni vitás kérdések rendezése viszont nem tartozik a hatáskörébe.

A Szolgálat eljáró tagja az eljárása során törekszik arra, hogy a felek a kollektív munkaügyi érdekvitát megegyezés útján rendezzék. Ha a megegyezésre nincs lehetőség, úgy az iratok áttanulmányozása, a felek, szakértők, tanácsadók, illetve a vita eldöntésében érdekelt személyek esetleges meghallgatása után határozattal eldönti a vitát.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1112 Budapest, Sasadi út 170.
Tel.: +36 1/321-5262
E-mail: palyazatok@liganet.hu
Honlap: www.liganet.hu

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a Szolgálat munkáját segítő Szakértői és Tanácsadói névjegyzékbe való felvételre ír ki pályázatot.

Szakértő szerepe:
Ha az eljárásban jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan
különleges (különösen informatikai, mérnöki, munkavédelmi, orvosi, pénzügyi-számviteli)
szakértelem szükséges, amellyel a Szolgálat eljáró tagja nem rendelkezik, a Szolgálat eljáró tagja a
Szolgáltató által biztosított elektronikus felület felhasználásával szakértőt rendel ki. Egy eljárásban
egy szakértő rendelhető ki.

Tanácsadó szerepe:
Amennyiben az eljárás során a Szolgálat eljáró tagja a kommunikációs nehézségek feloldása
érdekében szükségesnek látja, tanácsadót vehet igénybe.

A szakértői eljárásra vonatkozó szabályok:
(1) A szakértőhöz egyes kérdések feltevését a felek is indítványozhatják.
(2) A szakértő helyszíni szemlét folytathat le, és ennek érdekében beléphet a munkáltató területére a
munkabiztonsági szabályok megtartása mellett, kivéve, ha ez ellen a munkáltató tiltakozik.
(3) A szakértő olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely e tevékenységével
összefüggésben jutott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt a
szakvéleménye kialakításán kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.
(4) A szakértő szakvéleményét a szükséges adatok átadását követően, az eljárás és a kérdés
jellegéhez igazodó legrövidebb határidőn belül köteles elkészíteni, és a Szolgálat eljáró tagja részére
a Szolgáltató által biztosított elektronikus felületen átadni.

A szakértői, tanácsadói jegyzékbe történő jelentkezés folyamatos, jelentkezni a
palyazatok@liganet.hu címen lehet az önéletrajz, végzettséget, képzettséget, szakmai tapasztalatot
igazoló dokumentumok megküldésével!

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
1112 Budapest, Sasadi út 170.
Tel.: +36 1/321-5262
E-mail: palyazatok@liganet.hu
Honlap: www.liganet.hu
Előnyben részesülnek azon jelentkezők, akik munkaügyi vitarendezésben, érdekvédelemben
tapasztalattal rendelkeznek.

A pályázatokat folyamatosan bíráljuk el.

A pályázatban kérjük, jelölje meg a pályázni kívánt szakterületet, és régiót (több régió is
megjelölhető).

Szakterületek: munkavédelem, pénzügy-számvitel, informatika, orvos, mérnök, stb.
Régiók: Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-
Dunántúl
A szakértők díjázása felkérésenként, óradíjban történik.

Az Alternatív Vitarendező Szolgálattal (AVR) kapcsolatos további információk:
https://www.munkaugyivitarendezes.hu/
https://www.jogpontok.hu/Index.aspx?MN=JogsegelyAlternativVitarendezes

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája