Munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltatás tagszervezeteinknek

Munkavédelmi tanácsadás (kizárólag tagszervezeteink részére biztosított ingyenesen a szolgáltatás):
Miskéri László, e-mail cím: lmiskeri@digikabel.hu, telefon (30) 6645180

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltatás tagszervezeteinknek

Vállaljuk:

Egyeztetés és kapcsolattartás munkabiztonsági ügyekben.

Az érdekképviseletek részére szakmai támogatás munkabiztonsági kérdésekben.

Tanácsadás a munkavédelem elvi szabályozásában.

Együttműködés a tagszervezetekhez tartozó munkavédelmi érdekképviseletekkel. Az érdekképviseletek munkabiztonsággal összefüggő bejelentéseinek, panaszainak, észrevételeinek vizsgálata, javaslattétel a probléma megoldására.

A tagszervezetek munkáltatóinál fennálló kockázatok csökkentését célzó munkabiztonsági fejlesztések kezdeményezésének támogatása, elvi közreműködés a megvalósításban.

A tagszervezetek munkáltatóinál a vállalati munkavédelmi szabályzat (MvSz) értelmezése, továbbá közreműködés a vállalati MvSz módosítási javaslatok kidolgozásában.

Javaslattétel a fennálló veszélyek és ártalmak elleni védekezésre a védőeszközök, bőrvédő készítmények, tisztálkodó szerek, védőital vonatkozásában. Szakmai közreműködés a fenti munkavédelmi juttatások beszerzésével kapcsolatos munkabiztonsági követelményrendszer meghatározásában.

Az alkalmazott gépek, munkaeszközök, technológiák kockázatainak elvi áttekintése.

Munkabiztonsági információ biztosítása

Az országos hatáskörű Munkavédelmi Bizottságon keresztül a munkabiztonsági jellegű döntvények, ajánlások nemzetgazdaságot érintő bevezetésének kezdeményezése.

Kompetencia hiányában nem vállaljuk:

A tagszervezetek vállalatcsoportjai részére a munkavédelem szakmai irányítását.

Szakmaspecifikus munkabiztonsági kérdések megválaszolása (ólom- higany- azbeszt- stb… ártalomnak kitett munkakörök vizsgálata, foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások vizsgálata, munkaegészségügyi szaktevékenység, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, stb…)

Szakértői vizsgálatot igénylő veszélyes munkaeszközök, technológiák időszakos biztonsági felülvizsgálatainak elvégzése.

Munkabalesetek vizsgálatában történő részvétel.

A munkabalesetet szenvedett munkavállalók az Mt. és KSz. szerinti kártérítési ügyeinek intézése.

A munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő ellenőrzésben történő részvétel.

A munkahelyi kockázatértékelés kidolgozása.

Munkavédelmi hatósági eljárások fellebbezési ügyeinek intézése.

Eseti megbeszélés alapján:

A tagszervezetek munkahelyein a munkabiztonsági szemléken, illetve célellenőrzéseken való részvétel. A szemlék hiányosságainak megszüntetésére az intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel.

A munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia rendeltetésszerű alkalmazása során a munkavállaló egészségét, biztonságát érintő közvetlen veszélyeztetések vizsgálata.

Javaslattétel a kockázatok csökkentésére.

Az egyéni védőeszközök szakmai megfelelőségének elvi megítélése.

Szükség szerint munkabiztonsági-szakmai konzultációkon való részvétel.

Munkavédelmi tanácsadás (kizárólag tagszervezeteink részére biztosított ingyenesen szolgáltatás):
- elektronikus levél formájában
(e-mail cím: lmiskeri@digikabel.hu)
- telefonon: 06-30-66-45-180