Munkavédelmi hírlevél (1)

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchényi 2020 program keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül közzétette „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” tárgyú felhívást, melyre a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében a „számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása” nemzetgazdasági ágazatban a GINOP-5.3.4-16-2016-00013 azonosítószámú projektet valósítja meg.

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” programban - több más szakmai elem mellett a pályázat végrehajtása során - információs kiadványokat jelentetünk meg. A kiadványok célja, hogy Ön biztonsággal eligazodjon a munkavédelem világában, szerezzen olyan ismereteket, amelyek hozzájárulhatnak a megfelelő biztonsági szemlélet kialakításához és ezen keresztül a megelőzés szemléletének fejlesztéséhez. Bízunk abban, hogy ezzel kedvező hatást váltunk ki a munkahelyi és családi környezetben is. Mindezek hozzájárulnak a munkavédelmi kultúra színvonalának emeléséhez és ahhoz, hogy az érintett ágazatokban csökkenhessen a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések száma.

A megelőzésnek három alapfeltétele van, ezek a következők:

Projektünk során több munkavédelmi ismeretterjesztő füzettel szeretnénk segítséget nyújtani az ágazatban dolgozóknak abban, hogy megismerjék a munkavédelem legfontosabb fogalmait, szabályait és az ágazatban tetten érhető kockázatokat.
Célunk, hogy munkánk eredményekét alakuljon, fejlődjön ki egy olyan látásmód, olyan szemlélet, amely a megelőzés prioritását tartja a legfontosabbnak a munkahelyeken.

Mit értünk munkavédelem alatt a jogszabály szerint?
A munkavédelem azon törvénykezési, szervezési és intézményi előírások rendszere, amelynek célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése.
A munkavédelem sokrétű feladat, amelynek elsődleges és fő felelőse a munkáltató.
Mi minősül a munkahelyen munkavédelmi szabálynak?

Kell-e a munkáltatónak munkavédelmi szakembert foglalkoztatni?
Az 5/1993. (XII. 26.) MüM r. 2. számú melléklete rendelkezik erről.


Letölthető dokumentumok:

Munkavdelmi_HIRLEVEL_1.pdf