Közép-magyarországi Jogpont+mini záró rendezvény

Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-2.5.3.B-12/2-2012-0001 azonosító számú 2013. április 1. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozó „Közép-Magyarországi JOGPONT+mini” projekt záró rendezvényére a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája székházában, 2014. november 28-án került sor.

Közép-magyarországi Jogpont+mini záró rendezvény

JOGPONT+Mini jogi tanácsadó hálózat szolgáltatásait országos szakszervezeti szövetségek és munkáltatói szövetségek egységes elvek szerint működtették a megvalósítási időszakban. A JOGPONT+Mini projekt elsődleges célkitűzéseként szerepelt, hogy Magyarországon a kisebb településeken is valamennyi állampolgár ingyenes, minőségi és elérhető jogi szolgáltatáshoz jusson, személyre szabott segítséget kapjon.

A Közép-magyarországi régióban a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a Magyar Iparszövetséggel konzorciumban, a régió 19 helyszínén ingyenes jogi tanácsadást nyújtott munkajogi, cégjogi, TB, családjogi, közigazgatási jogi és adójogi kérdésekben.

A szolgáltatás kihasználtsága, az ügyfélforgalmi adatok egyértelműen mutatják, hogy a Jogpont+mini hiánypótló ingyenes jogi szolgáltatást biztosított a kisebb településeken is. Legfőbb előnye az ingyenesség, elérhetőség és szakmaiság. A visszatérő ügyfelek aránya igazolja az ügyfél-elégedettséget. A szolgáltatás ismertsége a másfél éves időszak alatt folyamatosan nőtt, de az ügyfélforgalom ugrásszerűen az első féléves működést követően emelkedett meg.

230-jogpont_mini.jpgAz ügyfélmegkeresések döntően a munkajoghoz és a családjoghoz kapcsolódtak. A polgári jogi terület kívül esik a szolgáltatás körén, ennek ellenére számos, e területhez kapcsolódó megkeresés érkezett.
A jogászok által felvett statisztikai adatlapok alapján körvonalazódik az állampolgárok jogismerete, illetve ennek hiánya, az egyes jogterületeken belül a leggyakoribb jogi problémák köre. További következtetések vonhatóak le a jogtudatosság korcsoportonkénti, nemi, jogállásbeli összefüggéseiről is.

A KM régióban 4370 fő (nem visszatérő ügyfél) kapott ingyenes jogi szolgáltatást 2014. november 25. napjáig. A személyes ügyfélfogadás a legnépszerűbb szolgáltatási forma, ezt követi a telefonos tanácsadás majd, az e-mailes megkeresés.

A rendezvényen a kedvezményezett szervezetek vezetői - Gaskó István, a LIGA Szakszervezete elnöke, és Dr. Vadász György a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke - kiemelték, hogy a projekt jelentősen túlteljesítette a várt részvételi adatokat, és egyértelművé vált, hogy szükség van egy ilyen jellegű állandó szolgáltatásra Magyarországon. Ennek érdekében már most felkészülnek arra, hogy az idén induló új pályázati ciklusban is sikerrel tudjanak - munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek közösen - hasonló témával pályázni. A cél ugyanis a jól bejáratott szolgáltatások fenntartása, a magyarországi munkavállalók és állampolgárok minőségi, ingyenes jogi tanácsokkal való ellátása.

Budapest, 2014. november 28.

LIGA Szakszervezetek
Magyar Iparszövetség