A Bizottság üdvözli a kiküldött munkavállalók védelmének megerősítéséről szóló tanácsi megállapodást

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős európai biztos üdvözölte, hogy az EU foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácsa december 9-én ún. általános megközelítés formájában megállapodásra jutott a munkavállalók kiküldetését szabályozó irányelv megfelelő végrehajtását ösztönző irányelvjavaslatról. A Bizottság 2012 márciusában nyújtotta be javaslatát (lásd: IP/12/267).

Andor László biztos elmondta: „A Bizottság nagy örömmel fogadja, hogy a Tanács a mai napon általános egyezségre jutott a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvben meghatározott szociális dömping elleni biztosítékok megerősítéséről. Sürgősen szükség van az uniós szabályokban foglalt biztosítékok megerősítésére, hogy szavatoljuk a kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak gyakorlati betartását és az európai vállalkozások működéséhez szükséges nagyobb jogbiztonságot és átláthatóságot. Ezért arra kérem az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb fogadja el az irányelvet.

A javaslat egyik leglényegesebb eleme, hogy az adminisztratív követelmények és nemzeti ellenőrzési intézkedések tekintetében a Tanács által elfogadott szöveg egyensúlyt teremt a között a két célkitűzés között, hogy egyrészt jogbiztonságot és átláthatóságot kell garantálni a szolgáltatók számára, másrészt viszont tiszteletben kell tartani a tagállamok illetékességi körét.

A munkavállalók jogainak a közvetlen alvállalkozói szerződéses viszonyban való védelme tekintetében a Tanács által elfogadott szöveg elismeri a vállalkozó felelősségének fontosságát, miközben a tagállamok számára bizonyos mértékű rugalmasságot biztosít a szükséges megfelelő intézkedések fenntartására, vagyis változatlanul hagyja az EU országaiban jelenleg fennálló különféle szociális modelleket és az ipari kapcsolatok rendszereit.

Háttér

Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács elfogadja a jelenlegi szöveget, az hozzájárulna a munkavállalók kiküldetéséről szóló jelenlegi irányelv (96/71/EK irányelv) hatékony végrehajtásához, alkalmazásához és gyakorlati érvényesítéséhez. Ez az irányelv számos biztosítékot nyújt a kiküldetésben lévő munkavállalók szociális jogainak védelme és a szociális dömping megelőzése érdekében. A végrehajtási irányelv fő elemei a következők:

  • ambiciózusabb célkitűzéseket fogalmaz meg annak érdekében, hogy a munkavállalók és a vállalatok számára ismertebbé váljanak a foglalkoztatási szabályokból és feltételekből eredő jogaik és kötelezettségeik;
  • szabályokat határoz meg a kiküldetések tekintetében illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés javítása céljából (válaszadási kötelezettség a más tagállambeli illetékes hatóság segítségnyújtás iránti megkeresésére; két munkanapos válaszadási határidő a sürgős információkérések és 25 munkanapos határidő a nem sürgős kérések megválaszolására);
  • tisztázza a kiküldetés fogalommeghatározását annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a származási tagállamban valós gazdasági tevékenységet nem folytató, a kiküldetést a jogszabályok kijátszására használó „postafiókcégek” elterjedése;
  • meghatározza a tagállamok arra irányuló felelősségét, hogy ellenőrizzék az 1996-os irányelvben meghatározott követelmények betartását (a tagállamok speciális végrehajtó hatóságokat jelölnének ki, amelyek feladata a betartás ellenőrzése; a szolgáltatók székhelye szerinti tagállamok feladata lesz a szükséges felügyeleti és végrehajtási intézkedések meghozatala), továbbá meghatározza a tagállamok által meghozandó ellenőrző intézkedéseket;

a kiküldő vállalatok számára a következő kötelezettségeket írja elő:

  • egy, a végrehajtást biztosító hatóságokkal kapcsolatot tartó személy kijelölése, akinek feladata a szolgáltató azonosságának, a kiküldendő munkavállalók számának, a kiküldetés kezdeti és végső időpontjának, időtartamának, a munkavégzés címének és a szolgáltatás jellegének igazolása
  • olyan alapvető dokumentumok hozzáférhetővé tétele, mint például a kiküldetésben lévő munkavállalók munkaszerződései, fizetési jegyzékei és munkaidő-kimutatási lapjai
  • javítja a jogérvényesítést és a panaszok kezelését: a fogadó és a küldő tagállamot egyaránt arra kötelezi, hogy lehetőséget biztosítson a kiküldött munkavállalók számára arra, hogy jogaik megsértése esetén - a szakszervezetek és más érdekelt felek támogatásával - munkaadójuk elleni panaszt tehessenek és jogi és/vagy közigazgatási eljárást indíthassanak;
  • lehetővé teszi, hogy egy tagállam végrehajtó hatósága által egy szolgáltatóra az 1996-os irányelv előírásainak be nem tartásáért kiszabott közigazgatási szankciók és bírságok egy másik tagállamban is végrehajthatók és behajthatók legyenek. Az irányelv be nem tartásáért kirótt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

kiküldött munkavállalók Európai Bizottság