Szakmai egyeztető rendezvény a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában

A rendezvényt Váczi Dorottya szakképzési pillérvezető nyitotta meg, rövid köszöntőjében ismertette a rendezvény programját, céljait. Majd Dr. Horváth Hanga megyei érdekvédelmi tanácsadó vette át a szót: bemutatta a LIGA Szakszervezeteket valamint annak tevékenységét. Tájékoztatott továbbá „A munkáért!” projekt egyes feladatairól és célkitűzéseiről, különös tekintettel a munkavállalói ismeretekkel kapcsolatos tananyag fejlesztésre. Előadása második felében pedig informálta az érdeklődőket a Baranyai Megyei LIGA Szakszervetek munkájáról és céljairól és nem utolsó sorban annak elérhetőségeiről.

Szakmai egyeztető rendezvény a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában

A folytatásban Sasvári Gábor, Baranyai Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szakmai igazgatóhelyettese statisztikai adatokon keresztül mutatta be az országos és a Baranya megyei foglalkoztatási helyzetet. Súlyos össztársadalmi problémaként jelölte azon 14-25 év között fiatalok helyzetét, akik sem a közoktatásban, sem pedig a munka világában nem vesznek részt (NEET-generáció). Ők azok, akik a különböző - közoktatásban és a munkaügy területén tevékenykedő - szervek számára gyakorlatilag láthatatlanok. Számuk az EU-n belül 4-5 millióra tehető. Fontos, de rendkívül nehéz feladat ezen fiataloknak az elérése és az oktatásba való visszavezetése. További nem elhanyagolható szempontnak tartja, hogy mind a közoktatásban, mind pedig a munka világában tevékenykedő szervezeteknek meg kellene tanulni a „fiatalok nyelvén” beszélni és az általuk használt kommunikációs csatornákat és eszközöket igénybe venni.

A Baranya Megyei Kereskedelmi és Ipakamara szakképzési tanácsadója, Piacsek László a kamarák szakképzésben betöltött legfontosabb feladatairól beszélt. Ezek a következők: gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, nyilvántartása, a tanulószerződések ellenjegyzése, nyilvántartása, együttműködési megállapodások ellenjegyzése és nyilvántartása, pályaválasztási tanácsadás (www.palyavalasztasbaranya.hu), MFKB, szintvizsgák szervezése, szakmai vizsgák, szakmai tanulmányi versenyek szervezése, koordinálása, mestervizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsgák szervezése, Országos Képzési Jegyzék fejlesztése, felnőttképzési nyilvántartásba vétellel és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a hazai szakképzési rendszer folyamatos fejlesztése, a képzési kínálat összehangolása a munkaerő-piaci kereslettel.

2013. szeptember elsejétől a szakképzésben életbe lépett legfontosabb változások egyike a duális szakképzési rendszer bevezetése, amely 3 éves, a 9. évfolyamon iskolai, tanműhelyi képzés, a 10-11. évfolyamon pedig a képzés külső, nyilvántartott gyakorlati képzőhelyen folyik. A szakközépiskola 4 évfolyamos és kötelező szakmai érettségit ad, mely munkakör betöltésére alkalmasít. Az előzőeken túl a szakirányú szakközépiskolai érettségivel 1 év alatt technikusi bizonyítványt lehet szerezni. A gimnáziumi, vagy nem szakirányú szakközépiskolai érettségit követően 2 év alatt szerezhető meg a technikusi bizonyítvány.

Baranyában a szakképzésből kikerülő pályakezdőkkel kapcsolatban a legfontosabb célkitűzés, hogy munkakörnyezetben (gyakorlati képzőhelyen) szocializálódjanak a tanulóéveik alatt, a kor technológiai kihívásainak és a munkaerőpiac elvárásainak leginkább megfelelő szaktudással rendelkezzenek. Legyenek képesek és legyen igényük a továbbfejlődésre, továbbtanulásra.
A tanulószerződéses rendszer előnye a tanuló számára, hogy munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzésben részesül és rendszeres havi díjazást kap, a társadalombiztosítási szabályok szerint biztosítottá válik - a tanulóévek szolgálati időnek számítanak. A munkáltató a szakképzési törvényben foglalt kötelezettségein túl, mindazt biztosítja számára, amit más munkavállalójának is.

A szakmai fórumunknak is otthont adó Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusa Szőke Szilvia elengedhetetlennek tartja, hogy a szakképzés során a szakmai képzéssel párhuzamosan fejlesszék a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat, s ezen kompetenciák azonosítása időben megtörténjen. A munkavállalói kompetenciák fejlesztésének módjai, az eszközök és módszerek differenciált fejlesztése szintén nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. Az előzőeken túlmenően pedig szükséges a munkavállalói ismeretek tantárgy tartalmi részének rugalmas meghatározása és a tantárgyak közötti információ csere, együttműködés fejlesztése.
Kiemelten fontosnak találja az egyes tantárgyakba építhető munkavállalói ismeretekhez köthető tartalmak fejlesztését: matematika - pénzügyi ismeretek; magyar nyelv - önéletrajz és motivációs levélírás, formanyomtatványok és adatlapok kitöltése, hivatalos levél megfogalmazása valamint érvelés szóban és írásban; osztályfőnöki óra - önismeret, személyiségfejlesztés, pályaorientáció - „feladatbank” specifikus tartalmakkal; szakmai órák: pályaorientáció, munkavédelmi, balesetvédelmi előírások; minden tantárgy: önismeret, önbizalom, személyiségfejlesztés.
„A munkáért” projekt szakképzési tevékenységének szakértője, Dr. Czudar Dániel utolsó előadóként a munkavállalói ismeretek oktatásának állapotfelmérésével kapcsolatos eredményeket osztotta meg.
Az erre irányuló kutatás célja egyrészt a munkavállalói ismeretek szakképzésben és a felnőttképzésben történő oktatásának felmérése, helyzete; másrészt pedig az állapot és igényfelméréssel megalapozni a munkavállalói ismeretekre vonatkozó tananyag- és módszertanfejlesztést, a csatlakozó képzésfejlesztést. A kutatás 3 fázisra oszlik: a hazai és nemzetközi előzmények feltárása, fókuszcsoportos interjúk megszervezése, kérdőíves lekérdezés.
Eddig az eredmények az alábbi következtetésekre mutatnak: a tartalmi ismeretek tantárgyként kerüljenek be az iskolákba, mind alapfokon, mind pedig középfokon. Célszerűbbnek látszik egy olyan program kidolgozása, amelyen a „döntési pontok” időszakában vehetnének részt a tanulók, a hangsúlyt a különféle kompetenciák (attitűdök stb.) fejlesztésére kell helyezni számos gyakorlati tudnivalóval kiegészítve. Egyfajta megoldás lehet, hogy számos tantárgyba beágyazva (esetleg közös projektként) jelennének meg a munkavállalói ismeretekkel kapcsolatos tartalmak.
Szakmai fórumunk következő állomása március 26.-án a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium lesz.