Szakmai előadás-sorozat az új Polgári törvénykönyvről

A LIGA Szakszervezetek a Közép-magyarországi régió Jogpont+ projektjének keretében 2x2 napos szakmai előadás-sorozatot szervezett Budapesten, a 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári törvénykönyv szabályozási koncepciójának, rendelkezéseinek a megismertetése céljából.

Szakmai előadás-sorozat az új Polgári törvénykönyvről

Az első napon délelőtt "Az Új Polgári Törvénykönyv szerkezete, alapelvei, bevezető rendelkezések, az ember, mint jogalany, a jogképesség és a holtnak nyilvánítás, személyiségi jogok", valamint "A cselekvőképesség általános szabályai, gondnokság alá helyezés támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat" címmel tartott előadást dr. Szabó Tamás Attila, a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettese.

A délután folyamán dr. Ribai Csilla, a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke ismertette az öröklési jog általános szabályait és a végintézkedésen alapuló öröklés, a törvényes öröklés új szabályait és a túlélő házastárs megváltozott öröklési jogi helyzetét. Késő délután ismertette a köteles rész és a kitagadás új szabályait, az öröklés joghatásait is.

Az előadásokat szakmai konzultációk követték, melyek során számtalan további kérdést sikerült tisztáznia a rendezvényre meghívott jogászoknak és ügyvédeknek.

A pénteki napon prof. Dr. Sárközi Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Üzleti Jogi tanszékének egyetemi tanára tartott két előadást, „A jogi személy, a gazdasági társaságok közös szabályai, az egyes gazdaság társaságokra vonatkozó szabályok", és "Az egyesülés, az alapítvány és a szövetkezet szabályai" címmel.

A délután folyamán Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium tanácselnöke ismertette a családi jogi alapelveket, a házasságra és a házassági vagyonjogra vonatkozó szabályozást, és az élettársi kapcsolatokat, illetve a rokonság, és a rokoni kapcsolatok szabályozását.

Az előadás-sorozat április első hetében folytatódik!

230-jogpont+.jpg

jogpont+ jogpontplusz PTK Polgári törvénykönyv bíróság