Utolsó szakmai fórumunk Győrben került megrendezésre

Győrben került sor a bevezető szakmai fórumok utolsó rendezvényére. A rendezvénysorozat célja az volt, hogy a különböző munkaterületről érkezők előadását hallgatva, a résztvevők elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, érvüket az új törvénykönyv módosítása, fejlesztése, vagy megtartása mellett.

Utolsó szakmai fórumunk Győrben került megrendezésre

Győrben a Nemzetközi Kereskedelmi Központ konferenciatermében a vendégeket Kelemen Melinda, a kutatási pillér vezetője köszöntötte. Melinda röviden összefoglalta a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 ”A munkáért!” projekt tartalmát, benne részletesen az új Munka Törvénykönyve országos hatásvizsgálatának elképzeléseit. Előadásában beszámolt a már eddig elért eredményekről és arról, hol tart a hatásvizsgálat, milyen eredményeket értek el eddig.

Második előadó dr. Ferencz Jácint, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanársegédje. Dr. Ferencz Jácint nem csak tanít, hanem mint ügyvéd is folyamatosan foglalkozik a munkajoggal és az új módosításokkal. Véleménye szerint az új Munka törvénykönyv megalkotása időszerű volt, de a mostani szabályozások inkább a keretet adják meg és a részletek kidolgozását a munkaadókra és a munkavállalók képviselőire bízza. Az azért látható, hogy az új törvényekben a munkaadók érdekei érvényesülnek inkább, és ezt mindenképp finomhangolni kell.

A munkavállalók szemszögéből Győrben Alper László, a Rába Munkavállalók Szakszervezetének elnöke tartott előadást és beszámolót az eddigi tapasztalatokról és eredményekről. Elsőként röviden bemutatta a céget és a szakszervezet múltját foglalta össze. Majd az előadásában kitért az új Munka törvénykönyv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokra. Véleménye szerint az új jogszabályok gyors bevezetése miatt sok a bizonytalanság és hiányoznak a kialakult joggyakorlatok. Előadásának végén röviden összefoglalta módosítási javaslataikat.

A munkavállalók érdekeit és tapasztalatait Suhajda Attila, a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség elnöke foglalta össze. Suhajda Attila teljesen más nézőpontot képviselt. Előadásában kiemelte, hogy a munkaadók az új jogszabályoktól rugalmasságot várnak el, azt is megemlítette, hogy annak ellenére, hogy sok lehetőség rejlik az új törvényben, egyelőre lassan alkalmazzák a vállalatok.

Utolsó előadónk dr. Farkas Katalin, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke gyakorlati és elméleti oldalról is megközelítette az új törvénykönyvet. Az új Mt. folyamatosan módosításra kerül, így nehéz követni a változásokat. Az új Ptk. 2014 év elején kerül bevezetésre és biztos, hogy újabb módosításokat fog eredményezni. Lehet, hogy a két törvénynek be kellett volna várnia egymást, mivel szoros kapcsolat van közöttük.

A rendezvény végén a különböző területekről érkező résztvevők megosztották egymással saját helyzetüket, tapasztalataikat.