Az Új Munka Törvénykönyvéről hallgathattak meg előadásokat a veszprémi Szakmai Fórumon

Október 24-én, csütörtökön került sor az új Munka Törvénykönyvének országos hatásvizsgálatára irányuló kutatási pillér második szakmai fórumára. A kutatás a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 ”A munkáért!” projekten belül valósul meg.
A fórumok céljairól a következő oldalon olvashatnak: www.liganet.hu/amunkaert/okt15

Az Új Munka Törvénykönyvéről hallgathattak meg előadásokat a veszprémi Szakmai Fórumon

Az érdeklődők második rendezvényünkön, a veszprémi Gizella Hotelben hallgathatták meg az előadásokat. Kelemen Melinda, a kutatási pillér vezetője tartotta meg a nyitó előadást. Ismertette a projekt tartalmát, benne részletesen az új Munka Törvénykönyve országos hatásvizsgálatának elképzeléseit. Kitért arra is, hogy hogyan szeretnék a kutatást végigvinni, mely területeket és milyen módszerekkel tervezik a vizsgálatokat.

Dr. Kéri Ádám, jogi szakértő az elmúlt időszakban több alkalommal vett részt a témához kapcsolódó külföldi konferenciákon. Ezeken elhangzott érdekes információkkal színesítette előadását. Beszélt a külföldön megvalósuló munkajoggal kapcsolatos különböző koncepciókról is.

Az első szekció utolsó előadója dr. Kun Attila a KRE ÁJK Tanszékvezető egyetemi docense volt, aki „Flexicurity és kockázatátrendezés az új Munka Törvénykönyvében” címmel tartott előadást. Prezentációjában nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy figyelni kell a „kényes egyensúlyra”: egyformán kiemelten kell kezelni a rugalmas munkaerőpiac mellett az aktív munkaerő-piaci politikát, a folyamatos képzés területét és korszerű szociális biztonsági rendszerek kialakítását, működtetését.

Rövid kávészünet után két olyan előadás következett, mely az új Munka Törvénykönyvének alkalmazásából származó gyakorlati tapasztalatokat mutatta be a munkavállaló és a munkaadó szemszögéből. Elsőként Fábián György a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének munkaügyi tanácsadója a munkavállalók szemszögéből számolt be az eddigi történésekről és hívta fel a figyelmet a különböző problémákra.

A második előadást Suhajda Attila a munkaadók képviseletében tartotta meg. Kihangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak rövid volt ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjanak le. A vállalatok kedvezően fogadták az törvénykönyv új módosításait, melyek véleményük szerint a munkavállalókra is pozitívan hatnak (bruttó átlagkereset növekedése, munkahelyek megőrzésének erősödése). A rendezvény egy sok kérdést, témát érintő, jó hangulatú beszélgetéssel, eszmecserével zárult.

A következő szakmai fórumra november 7-én, Szegeden kerül sor, ahol az előadók ismét különböző szemszögekből próbálják megvilágítani az új Munka Törvénykönyvével kapcsolatos témát.