Beszámoló az 5. képzési napról

A Nyugat-Dunántúli Jogpont + projekt 5. képzési napjára 2013. február 22-én került sor Győrben, a Komédiás étterem különtermében. A képzési napot a projekt felelős vezetői a munkajogi és a társadalombiztosítási változások bemutatásának szentelték, mivel mindkét jogterületen kérdéseket vet fel az újonnan hatályos szabályok értelmezése.

A program kezdetén Dr. Homicskó Árpád, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyetemi docense „Változások a munkaügyi jogszabályokban" című előadásában az általános bevezető után részletezett egy-egy különösen vitás szabályozást. Ilyenek például az éves szabadság kiadásával és megváltásával kapcsolatos törvényi rendelkezések. Elmondta, bár tudomása van arról, hogy a tárca a szabadság számításának megváltoztatását kezdeményezte, sőt állásfoglalást adott ki, azonban a Munka Törvénykönyve módosításának életbe lépéséig a jelenlegi szabályokat kell alkalmazni. Ezt követően a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatási lehetőségeket mutatta be, mint a kirendelés, az átirányítás és a kiküldetés. A törvény ebben a tekintetben kibővítette munkáltató lehetőségeit, állapította meg az előadó, majd a 44 napos átirányítási szabály konkrét alkalmazásának példáit osztotta meg a hallgatósággal. Kiemelte, a munkáltatónak vagy napokban, vagy órákban kell számítani az így képződő munkaidőt, nem lehet a kettőt kombináltan alkalmazni. Beszélt az atipikus foglalkoztatásról valamint a hallgatóság munkajoggal kapcsolatos kérdéseire válaszolt részletesen.

Szünet után „Változások a társadalombiztosítási jogban" című előadásra került sor. Az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítási ellátásokról külön szólt, részletesen ismertette a rehabilitációval kapcsolatos új szabályokat. Bemutatta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal eljárását, ismertette a jogosultak körét, az ellátás fajtáit és mértékét. Bemutatta a rokkantnyugdíj intézményének megszűnése után kialakult helyzetet: a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás szabályozását, amelyek alkalmazásának szigorú feltéteket szab a törvény. Felhívta a figyelmet, hogy az új jogszabály már nem a munkaképesség csökkenés mértékéről, hanem az egészségi állapot százalékban kifejezett értékéről beszél, így a fogalmak használatára oda kell figyelni.

A képzési nap végén a projekt előrehaladásának szakmai tapasztalatairól beszélt Máthéné Dr. Bertók Judit szakmai vezető. elmondta, a projekt rendezett keretekben folyik, azonban a projekt vállalásainak teljesítéséhez fogadóóránként kb. 3 ügyfél fogadása mellett fontos a teljesített jogi tanácsadásról az adatlapok feltöltése is. Ezután a képzés résztvevői beszámoltak az ügyfélfogadásokon szerzett tapasztalataikról Elmondták, sok ügyfél egész élettörténetébe kezd a tanácsadás folyamán, miközben a szolgáltatás pusztán jogi tanácsadást (vagy iratszerkesztést) vállalt. Elhangzott, hogy fokozni kell a projekt reklámtevékenységét,. Ennek keretében néhányan felajánlották azt is, hogy a helyi kapcsolataikat (sajtó, rádió) is igénybe veszik a projekt népszerűsítéséhez.

Budapest, 2013. február 26.

Kozák László
projektmenedzser
Nyugat-Dunántúli Jogpont+