Tovább folytatódott a Közép-Magyarországi Jogpont+ jogászok szakmai képzése

2012. augusztus 31-én a Közép-Magyarországi Jogpont+ projekt keretében került sor az ingyenes jogi tanácsadó szolgáltatásban részt vevő jogászok negyedik képzési napjának lebonyolítására.

Tovább folytatódott a Közép-Magyarországi Jogpont+ jogászok szakmai képzése

A tanácsadást végzők részére a képzési nap első felében dr. Gyarmati Edit főosztályvezető tartott rendkívül színes és széleskörű ismertetést az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatairól. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a 2003.évi CXXV. törvény hozta létre Magyarországon, mint országos hatáskörű államigazgatási szervet.

Legfőbb feladata: mindazon panaszok kivizsgálása - az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítésével- melyek az egyenlő bánásmód megsértése miatt érkeznek a hatóság szakembereihez. A diszkrimináció törvényi tiltása több területen is megjelenik, ezek az úgynevezett védett tulajdonságok. A főosztályvezető Asszony gyakorlati példákon keresztül részletesen ismertette a nagyszámú hallgatósággal a diszkrimináció típusait, megjelenési formáit. Bemutatta az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárási rendjét, a beérkezett panaszok kivizsgálásának menetét, valamint a hatósághoz fordulás módját.

Rövid szünetet követően dr. Kathi Attila, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság stratégiai kabinetvezetőjének (főosztályvezető) előadását hallgathattuk meg, a leglényegesebb, és mindenkit egyaránt érintő fogyasztóvédelmi szabályokról. A jogszabályi háttér megismerésén túl, bepillantást nyerhettünk a „fogyasztóvédők" mindennapi munkájába is a számos gyakorlati példán keresztül.

A képzési nap harmadik részében az eltelt két hónap tapasztalatait összegeztük a megjelent kollégákkal, részletesen is kitérve a honlapon keresztül történő adatfelvitel során jelentkező problémák megoldási javaslataira.

Úgy ítéljük meg a résztvevők visszajelzéseiből is, hogy rendkívül hasznos napot tölthettünk el az előadók társaságában, megismerve a mindannyiunk munkája során jelentkező kiemelten fontos tárgyköröket érintő gyakorlati kérdéseket.

Budapest, 2012. szeptember 4.

Közép-Magyarországi Jogpont+ Projektiroda