A Közép-Magyarországi Jogpont+ szolgáltatásban részt vevő jogászok képzése

A Közép-Magyarországi Jogpont+ projekt keretében 2012. június 29-én került sor az ingyenes jogi tanácsadó szolgáltatásban részt vevő jogászok első képzési napjának lebonyolítására a LIGA Szakszervezetek székházában.

A Közép-Magyarországi Jogpont+ szolgáltatásban részt vevő jogászok képzése

Hangonyi Zoltán a LIGA Szakszervezetek gazdasági alelnöke, általános bevezetőjében és köszöntőjében ismertette a Jogpont+ a program előzményeit, és bemutatta a projekt lebonyolításában résztvevő kollégáit. A gazdasági alelnök Úr röviden megismertette a szolgáltató jogászokkal a projektet végrehajtó érdekképviseleti szervezet jelenét és múltját, az előttünk álló és közös munkát igénylő feladatokat. Kitért a program szabályos, pontos és sikeres végrehajtásának követelményére is.

A programban részt vevő jogi tanácsadók bemutatkozását követően Dr. Dancsóné dr. Soós Ilona Mária, a Közép-Magyarországi Jogpont+ projekt szakmai vezetője ismertette a projekt legfőbb tartalmi elemeit, a szolgáltatások rendszerét, felépítését és a konkrét szakmai elvárásokat.

A felállított Jogpont+ irodák, összesen 28 helyszínen, Budapest 11 kerületében (egyes kerületekben több helyszínen is) valamint Pest megye 11 településén (Gödöllő, Pilisvörösvár, Vác, Szob, Szentendre, Nagykáta, Monor, Cegléd, Nagykőrös, Dunaharaszti, Érd) lehetővé teszik, hogy minden jogkereső munkavállaló és munkáltató ingyenes jogi segítséget kapjon a kiemelt jogterületeken, így munkajogi, társadalombiztosítási és közigazgatási jogi, társasági jogi, családjogi ,pénzügyi, adójogi kérdésekben.

A projekt általános bemutatása után dr. Antalffy Gábor - a programban is részt vevő egyik jogi tanácsadó - osztotta meg korábbi tapasztalatait kollégáival. Külön is kitért arra, hogy kiemelt fontossággal bír a személyes adatok védelme, a szolgáltatás anonimitása, amely mellett azonban a jogászok megfelelő adminisztrációs feladatokat is el kell, hogy végezzenek az ügyek és ügyfelek statisztikai célú regisztrációja érdekében.

A projekt keretében felállított honlap (www.jogpontplusz.hu) koncepcióját, jövőbeli működését, a Jogpont+ honlap felelőse, Bödő Edit vezető szerkesztő ismertette. Az akadálymentes honlap nemzetközi és hazai példákat követve, lehetővé teszi a gyors és hatékony információáramlást és használók és érdeklődők azonnali tájékoztatását.

A honlap bemutatását követte aktualitásként a 2012. július 1-jén hatályba lépő új Munka törvénykönyve legfontosabb, a korábban hatályos törvényben megjelent rendelkezésekhez képest jelentős eltérést mutató tárgyköreinek bemutatása dr. Schnider Marianna által.

Előadásában kiemelte a munkaszerződés tartalmi elemeinek leglényegesebb változásait, érintve az új jogszabály egyéni és kollektív jogokra vonatkozó rendelkezéseit is. Beszámolt a törvény hatályba lépése előtt már megszerzett tapasztalatairól a munkavállalók körében, valamint azokról a bizonytalansági tényezőkről, melyek egy ilyen, a munkavállalók tömegeit érintő változtatás során minden esetben törvényszerűen jelentkeznek.

A munkavállalókat foglalkoztató kérdések (a munka díjazása, a munkaidőkeretek számítási módja, távolléti díj számítása, stb.) mellett kitért a szakszervezeteket és az üzemi tanácsokat érintő szabály-változásokra is.

A tanfolyam végén az előadó kérdésekre válaszolt, valamint a jelen lévők is megoszthatták egymással a témakörök kapcsán már megszerzett korábbi szakmai és ügyfélkezelési tapasztalataikat.

A következő képzési napokon (2012. július 10-11.) a jogi tanácsadás tárgyköreinek részletes bemutatásával folytatódik a programban résztvevők felkészítése.

Budapest, 2012. július 02.

Közép-Magyarországi Jogpont+ Projektiroda