Munkavállalói ismeretek fiatalok részére

A „Munkavállalói ismeretek fiatalok részére” című projekt egyik legfontosabb célja, hogy egy olyan általános munkavállalói ismereteket tartalmazó szakanyag kerüljön kidolgozásra, mely a gyakorlatban, hosszútávon (projekt megvalósítási időszakán túl is), eredményesen és sikeresen tudásbővítésre használható legyen. A projekt másik fontos célja a jól képzett, a kihívások szakszerű kezelésére megfelelően felkészített, munkavállalói ismeretek birtokában lévő munkavállalói réteg kialakítása.

Munkavállalói ismeretek fiatalok részére

A projekt eredményeként a munkaerőpiacra belépő fiatalok, pályakezdők, munkavállalók, olyan munkavállalói ismeretekkel kapcsolatos készségekre, kompetenciákra tehetnek szert, melynek hatására emelkedik a munkaerő-állomány tudásának színvonala, ez hozzájárulhat a létszámhiány csökkentéséhez, a munkahelyek megtartásához, továbbá a munkavállalók a „munka világában” történő eligazodásához, érvényesüléséhez. A munkáltatók számára hozzájárul a munkavállalói hatékonyság növeléséhez, mivel dolgozóik kellő ismerettel rendelkeznek majd a kötelezettségeikkel és jogaikkal kapcsolatban is.

A „Munkavállalói ismeretek fiatalok részére” című, GINOP-5.3.5-18-2020-00160 azonosítószámú projekt 100%-os támogatási intenzitással, 49.916.545 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg 2021. február 1.- 2022. március 31. időszakban.

A projekt célcsoportja elsősorban a postai ágazatba belépő fiatalok és a már foglalkoztatottak, de minden ágazatban, minden életkorban fontos a tudás, a munkavállalók tájékozottsága, valamint a munkaerőhiány és a fluktuáció csökkentése. A megvalósuló szakmai anyagok, munkavállalói ismeret- anyag kidolgozása nagyban segíti a munkavállalókat, munkáltatókat a mindennapi feladatellátás során, felkészít az új kihívások kezelésre.

A projekt Magyarország hat kevésbé fejlett régiójának - Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl - területén - valósul meg, ezzel biztosítva az országos lefedettséget. A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne Miskolc.