Fokozottabb védelmet!

2018. október 16-án került sor az Európai Szakszervezeti Szövetség Munkavállalói Részvétel és Vállalati Politikák Bizottságának ülésére. A résztvevők sürgették, hogy a Bizottság vállalkozásokat érintő jogi előterjesztésének legyen része a munkavállalók információhoz és konzultációhoz való joga is.

Fokozottabb védelmet!

Az európai érdekegyeztetés fontos eleme, hogy ez év április 25-én az Európai Bizottság megjelentette a Vállalkozások Jogi Csomag-ra („Company law package”) vonatkozó javaslatát. Ez a „Csomag” az európai vállalatok, vállalkozások működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazza. A szabályozás célja - ahogy arról már több korábbi cikkben is hírt adtunk - az, hogy az Európai Unió területén működő vállalatok összeolvadási, szétválási vagy székhely áthelyezési folyamatait megkönnyítse, valamint a visszaéléseket (pl. adózási jellegűeket és az alacsonyabb bér fizetését eredményezőeket) visszaszorítsa. A szöveg elsősorban két nagy fejezetre oszlik, az első az un. mobilitási fejezet a vállalatok határokon átnyúló működésére vonatkozik, ezen belül is többek között a határok közötti székhelyáthelyezésekről szól. A második fejezet egy irányelv-tervezet, amely a vállalatok, vállalkozások cégjegyzékekbe történő, digitális regisztrálását segítené elő.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) már régebb óta kíséri figyelemmel a fejleményeket. Többek között jogi szakértők bevonásával és az európai szakszervezetek képviselőiből álló tanácsadó bizottság tagjainak észrevételei alapján (ennek tagja a LIGA szakszervezetek szakértője is) elkészült az a 27 pontból álló „Elhibázott lehetőség a jobb munkahelyi demokrácia megvalósítására” elnevezésű anyag. Az ESZSZ álláspont rámutat, hogy a csomag jelenlegi formájában nagyon gyenge védelmet biztosítana az érintett vállalatok munkavállalóinak, többek között a már olyan kiharcolt jogokat sem fedi le megfelelően, mint a munkavállalók információhoz és konzultációhoz való joga. Így az ESZSZ jelenlegi álláspontja szerint amennyiben nem kerül be a munkavállalók jogainak fokozottabb védelme a Csomag szövegébe, így a vállalkozások országok közötti szabad mozgása inkább fenyegetést, mint lehetőséget fog jelenteni a munkavállalói jogok kérdésében, épp ezért az ESZSZ visszautasítja az egész csomagjavaslatot, ha nem kerül sor annak módosítására.

Annak érdekében, hogy az ESZSZ elfogadtassa álláspontját az Európai Bizottságnál, kampányokat futtat („More democracy at work”) és erőteljes lobbi tevékenységet végez. Ennek kapcsán egy „Vállalatok mobilitása és a munkavállalók részvételi jogai” elnevezésű projektet is folytat, amely két szakértői workshopból és egy záró konferenciából áll. Az első workshopra 2018 áprilisában, Frankfurtban került sor, ahol elsősorban a Csomag áttanulmányozására, annak munkavállalói jogokra vonatkozó lehetséges hatásaira fókuszált. A második, 2018. október 16-án Rómában megrendezett workshop pedig inkább politikai vonalat képviselt, különböző országok és érdekcsoportok - kb. 20 fő - osztották meg a véleményüket. Hosszabban szólalt fel a Csomagról Sergio Cofferati olasz európai szociáldemokrata parlamenti képviselő, Magnus Lundberg, a svéd TCO szakszervezet szakértője, Philine Scholze a zöldek európai parlamenti tanácsadója foglalkoztatási és szociális kérdésekben, Karola Boger az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tanácsadója az Egyesült Baloldal és a Zöld Észak (GUE/NGL) képviseletében, valamint Eva Fehringer, az osztrák Nemzetközi és Európai Szociálpolitika és Munkajog.helyettes vezetője, valamint egyben a Tanács munkacsoportjának tagja.

Összességében el lehet mondani, hogy nincs könnyű helyzetben az európai jogalkotás, hiszen ahány ország, annyi féle rendszer, eljárás, munkaügyi kapcsolati hagyomány, munkavállalói részvételre vonatkozó szabályozás létezik, amelyet össze kell hangolni abban a formában, hogy egyik tagország jogai se sérüljenek.

Érdekes pontja volt a felkért előadók közül Philine Scholze beszéde a lobbitevékenység fontosságáról és milyenségéről - ha a munkavállalói oldal érvényre akarja juttatni az akaratát, akkor muszáj, hogy megfelelő helyeken, megfelelő személyeknél és formában tegye ezt - például az adott bizottság tagjainál, de mivel ők nehezen elérhetők, akkor a velük dolgozó szakértőknél, asszisztenseknél, így nagyobb az esély, hogy eljut a megfelelő helyre az üzenet.

A Vállalati Jogi Csomag szövege elérhető itt.

Korábbi LIGA cikkek a témában:

Elhibázott lehetőség 

Változások előtt az EÜT 


Kelemen Melinda