V4 szakszervezeti nyilatkozat

A visegrádi országok szakszervezeti konföderációinak, a CMKOS, az ÉSZT, a Liga Szakszervezetek, a MASZSZ, a Munkástanácsok, a SZEF, az FZZ Forum, az OPZZ, a NSZZ Solidarnosc és a KOZ SR vezető képviselői 2018. május 10-11-én, Budapesten tartották soros találkozójukat, amelyen áttekintették országaik gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel a munkaerőpiaci és bér-, valamint jövedelmi kérdésekre.

V4 szakszervezeti nyilatkozat

A hagyományoknak megfelelően a találkozón részt vettek az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Alapítvány képviselői.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy konkrét lépésekre van szükség a munkaerő megtartása, a jelentős bérkülönbségek felszámolása érdekében. Reális értékelésekre, a gazdaságok valódi teljesítőképességének figyelembevételére építve van lehetőség a kelet-nyugati bérszakadék csökkentésére. Üdvözölték, hogy az idei éves növekedési felmérés (AGS) is hangsúlyozza a reáljövedelmek növekedésének, az egyenlőtlenségek csökkentésének fontosságát.

Hangsúlyozták, hogy az Európai Unió egységes piacának működése és az unó közösségi jogának szociálpolitikai koordinációjából nem maradhatnak ki a bérek. Ennek irányába mutat a Szociális Jogok Európai Pillére, de a valós életszínvonal-konvergencia és a szociális dömping importjának megakadályozásához „kemény szabályozásra" van szükség mind uniós, mind tagállami szinten. Ezért a megvalósítási szakaszban a szakszervezetek érdemi intézkedéseket várnak a kormányoktól és az európai intézményektől, a 2012-es foglakoztatási csomagra építve. A munkavállalói érdekképviseletek aláhúzzák a Pillér 6b pontjának, a minimálbérek bevezetésének jelentőségét, s azt, hogy a minimálbérek érjék el a mediánjövedelem 60 %-át vagy az átlagbérek 50%-át, attól függően, hogy melyik kedvezőbb a munkavállalók számára. Egy európai minimálbéreszköz létrehozása elvezethet a bérek felfelé történő konvergenciájához és megerősítheti a szegénység és a szociális dömping elleni harcot. A közszféra és a versenyszféra béreinek pozitív irányba kell konvergálniuk a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében. Meg kell előzni az elvándorlást, a legképzettebb fiatalok migrációját okozó jövedelmi helyzeteket.

A V4-ek szakszervezetei támogatják az Európai Szakszervezeti Szövetség kezdeményezését az európai bérszövetség megindítására, aminek célja, hogy minden európai részesedjen az unióban létrehozott jövedelemből és javakból, s a lemaradtak felzárkózzanak. Ez jelentősen támogatná az egységes piac és a monetáris unió nagy ígéretének megvalósítását. Ezt várják el a visegrádi országok munkavállalói, polgárai, és csak ezzel lehet megakadályozni az Európa-ellenes hangulat, a populizmus, a szélsőjobb erősödését. Fontosnak tartják, hogy a bérszövetségben megfogalmazott célok eléréséhez érdemben csatlakozzanak a munkáltatói szervezetek, a kormányok és a nemzetközi nagyvállalatok. A szakszervezetek készek a komoly, kézzelfogható, eredményorientált érdemi szociális párbeszédre, a tripartizmus keretei között megvalósuló partnerségre, s erre hívják fel partnereiket.

A V4-ek szakszervezetei kezdeményezik, hogy országaikban tárgyalások induljanak annak érdekében, hogy a Szociális Jogok Európai Pillére a gyakorlatban megvalósuljon, és ez mind nemzeti, mind uniós szinten sikeres projekt legyen. Ehhez elengedhetetlennek tartják, hogy konkrét intézkedések történjenek a szociális jogok, a munka világának demokratikus viszonyai érvényesítése, a rendezett munkaügyi kapcsolatok megvalósulása érdekében. Ennek alapfeltétele az összes fél valódi részvételén és elkötelezettségén alapuló szociális párbeszéd, a kollektív alku rendszerének hatékony működése. Helyre kell állítani a valódi tripartizmust azokban az országokban, ahol egyes szociális partnereket kizárnak az egyeztetésből.

2018. május 11.

Aláírók:

CMKOS (Csehország),

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

FZZ Forum (Lengyelország)

Liga Szakszervezetek,

KOZ SR (Szlovákia)

Magyar Szakszervezeti Szövetség,

Munkástanácsok Országos Szövetsége,

NSZZ Solidarność (Lengyelország)

OPZZ (Lengyelország)

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma