Szociális védelmet mindenkinek!

2018. április 10-én ülést tartott az Európai Szakszervezeti Szövetség Szociális Védelem munkabizottsága.

Szociális védelmet mindenkinek!

Az ülés kezdetén Liina Carr, az Európai Szakszervezeti Szövetség konföderációs titkára ismertette a Bizottság által 2018. március 13-án elfogadott új szociális méltányossági csomagot. Ebben a Bizottság javasolja az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását (European Labor Authority - ELA), kiegészítve a munkavállalók kiküldetésére és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó szabályok hatékonyabbá tételét célzó korábbi kezdeményezéseket.

A belső piac egyik leginkább féltve őrzött szabadsága a szabad mozgás, amely az egyének, a gazdaságok és a társadalmak egészének előnyét szolgálja. Ma kiterjedt uniós joganyag áll rendelkezésünkre, mely biztosítja a méltányos mobilitást, ugyanakkor a szabályok gyakorlatban való hatékony alkalmazása a legfontosabb. Ebben rejlik a Hatóság szerepe és hozzáadott értéke, melyek röviden összefoglalva a következők: a) megkönnyíti az egyének és munkáltatók hozzáférését a jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos információkhoz, valamint a releváns szolgáltatásokhoz; b) támogatja a tagállamok közötti együttműködést a releváns uniós jog határon átnyúló végrehajtása terén, többek között közös szemlék elősegítésével; c) közvetítő szerepet tölt be a nemzeti hatóságok közötti határon átnyúló viták, vagy munkaerőpiaci zavarok esetében. A Hatóság előkészítésének és létrehozásának támogatása céljából a Bizottság kulcsfontosságú érdekelt feleket tömörítő tanácsadó csoportot hoz létre. Másodszor, a Bizottság javaslatot terjeszt elő a munkavállalók és önálló vállalkozók szociális védelemhez való hozzáféréséről szóló tanácsi ajánlásra, amely az uniós szociális partnerekkel folytatott konzultációra épül, és annak biztosítására kívánja ösztönözni a tagállamokat, hogy mindenki, aki dolgozik, hozzájárulhasson és megfelelően hozzáférhessen a szociális védelemhez, mint például az álláskeresési járadékhoz vagy betegségi ellátáshoz.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az európai szociális párbeszéd résztvevőinek oda kell figyelnie a kelet- és közép- európai országok sajátosságaira, mivel a szociális védelem erősítése erősen függ az országok versenyképességének javításától.

Ma az emberek 60 százalékát alkalmazzák teljes munkaidős, határozatlan időre szóló szerződéssel. Ugyanakkor viszont az emberek egyre növekvő hányada önálló vállalkozó, vagy másféle szerződéssel, többek között részmunkaidőben vagy ideiglenes szerződéssel áll alkalmazásban. E tendencia egyenlőtlenségeket és társadalmi kockázatokat okozhat, ha e munkavállalók nem rendelkeznek megfelelő hozzáféréssel a szociális védelemhez.

Bemutatásra került az európai társadalombiztosítási azonosító jel. Ez egy olyan tervezett digitális azonosító, amely átjárhatóságot segítene elő a jelenlegi rendszerek között. Több millió turista és más uniós országban élő és dolgozó személy ezáltal könnyebben igazolhatná, hogy otthon jogosultsággal rendelkezik, így gyorsabban és könnyebben részesülhetne az őt megillető ellátásban, mindeközben pedig biztos lehetne afelől, hogy személyes adatait maximálisan védik. Ez nagyban megkönnyítené a jogok határon átnyúló hordozhatóságát, lehetővé tenné a jogosultság valós idejű azonosítását és ellenőrzését, valamint csökkentené a papíralapú okmányok alkalmazásával járó hibakockázat és csalás lehetőségét. Ez a kezdeményezés a Bizottság 2018. évi munkaprogramjának is része.

K.P.