Európai pályázatok

2018. február 27 és március 1 között rendezte meg az Európai Szakszervezeti Intézet „A szakszervezeti projektek minőségének javítása az Társadalmi Párbeszéd pénzügyi forrásaiból kiírt pályázatokon” című ismeretátadó találkozóját, Brüsszelben.

Európai pályázatok

11 ország szakszervezete küldött képviselőket az eseményre, amelyen voltak tréningszerű-elemek (például a csoportmunkák vagy a bemelegítő gyakorlatok) és előadások, de leginkább szakmai ismeretátadásra került sor. Az Európai Szakszervezeti Intézet részéről Ilaria Costantini, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) részéről pedig Alex Martin látta el a tréneri teendőket.

Az első nap a bemutatkozás után a lehetséges projektfinanszírozásokról volt szó. Elhangzott, szakszervezeti projektekre változatos forrásokból lehet pénzt szerezni, a legismertebbek az Európai Szociális Alap pályázatai, amely országos szintű kapacitásépítésre használhatóak fel, a foglalkoztatás és társadalmi innováció (EaSI) forrásai (ilyen a PROGRESS, EURES, mikrofinanszírozási pályázatok), valamint a kifejezetten az európai szociális dialógus fejlesztésére és szociális partnerek támogatására minden évben megjelentetett Európai Uniós pályázatok, az un. „társadalmi párbeszéd” költségvetési sorokon kiírt felhívások. Ez utóbbiak köré épült a tréning.

2018-ban várhatóan négy felhívás jelenik meg, amelyek kiírására március közepétől július közepéig lehet számítani:
VP/2018/001: Társadalmi Párbeszéd támogatása (szakszervezeti projektek, de kötelező a munkaadók bevonása)
VP/2018/002: Munkavállalói és képzési intézkedések munkavállalói szervezetek számára („szakszervezeti projektek”)
VP/2018/003: Vállalati szintű munkavállalók információja, konzultációja és részvétele (Európai Üzemi Tanács projektkiírás)
VP/2018/004: A szakértelem fejlesztése a munkaügyi kapcsolatok területén (kutatási felhívás)

A pályázatokban elvárás az erős Európai dimenzió és a partnerek közötti európai szintű együttműködés erősítése. A 001 és 002 projektek esetében nem elég az európai szintű szociális partnerek támogató levele, társult vagy társpályázóként kell őket bevonni (ETUC, európai ágazati szövetségek vagy munkaadói szövetségek). A pályázatok elsősorban a Szociális Jogok Európai Pillérének implementációjához kell, hogy hozzájáruljanak. A pályázati kiírástól függően a támogatható tevékenységek közé tartoznak a nemzetközi együttműködés elősegítését célzó tevékenységek (szemináriumok, konferenciák, stb.)., tanulmányok és riportok, tudásátadás.

Az adminisztratív oldalát tekintve 2013 óta előnyben részesítik azokat a pályázatokat, ahol a felelősség megoszlik a pályázók között, vagyis nem csak a főpályázó, hanem a társpályázók is kezelik a saját projektfeladataikra allokált támogatási összeget. A támogatás mértéke 90 %, a projektek összköltségvetése minimum 108 000 EUR és maximum 500 000 EUR között mozoghat (átlag 150-250 000 EUR). A projektek maximum hossza 2 év.

Az első nap bemutatásra került néhány résztvevők által megvalósított projekt, majd az ETUC projektjei kerültek részletesen ismertetésre. A második nap a pályázatok összeállítása és beadása, valamint a megvalósítás kérdései kerültek terítékre. Elhangzottak olyan fontos információk is, amelyek a pénzügyi iránymutatóban nem szerepelnek kiemelten, de fontos azokat betartani.

A prioritások ismertetését követően az ESZSZ projektmenedzserei hosszabban beszéltek a saját területüket érintő futó projektek eseményeiről, eredményeiről és végrehajtásáról. A képzés hátralevő részében csoportos munka keretében öt projektötletet dolgoztak ki a résztvevők, nők esélyegyenlősége, 4.0, kollektív tárgyalások, aktív öregedés és társadalmi párbeszéd témákban.

K.M.


Képek: