Bérlopás

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) kiszámította, hogy ha a bérek és a munkavállalók által megtermelt nemzeti jövedelem (GDP) aránya megegyezne a 1990-es évek eleji szinttel, akkor az Európai Unióban egyedül 2017-ben minden munkavállalónak plusz 1764 eurót kellett volna kifizetni!

Bérlopás

A GDP-arányos bérek aránya az 1970-es évek közepe óta csökken. A bérek az EU GDP-jének 72% -át tették ki 1975-ben, és 2017-ben azonban kevesebb, mint 63 százalékát.

Ha ezzel a "bér-aránnyal” számoljuk a veszteséget, (amelyet az Európai tagállamok a korai kilencvenes években elértek,) további 1764 eurót vesztettek el a 90-es évek elején megállapított szinthez képest.

Az egyes országokra számított adatok: Csehország 4107 euró, Lengyelország 2777 euró, Németország 2169 euró, Spanyolország 2806 euró, Olaszország 3354 euró, Magyarország 2122 euró és Portugália 1890 euró.

Az ESZSZ nem számolta ki az 1990-es évek eleje óta elveszett bérek összesített összegét, de ez a szám valószínűleg óriási lenne.

"Ez bérlopás" - mondja Esther Lynch, az ESZSZ konföderációs titkára. "A gazdagok egyre gazdagabbak lesznek azoknak a kárára, akik mindennapi megélhetése függ a keresetüktől. A vállalatok a bevételek nagyobb részét, a nyereséget, a bérek kárára növelik. Jobb lenne, ha a nyereséget újra az üzletbe és a munkaerő képzésébe fektetnék, de a GDP-hez képest a beruházások is csökkennek."

"A szakszervezeteknek minden joguk meglenne arra, hogy fizetésemelést követeljenek külön az őket ért veszteségekért, ellensúlyozandó az általuk létrehozott vagyonbeli részesedésük elvesztését. Ezért a bérre fordított nyereségek kérdése valószínűleg minden ágazatban fel fog vetődni."

"Európának szüksége van a béremelésre az egyenlőtlenségek csökkentése és a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében. Míg a gazdagok pénzt helyeznek a bankba, a dolgozó emberek olyan árukért és szolgáltatásokért fizetnek, amelyek fellendítik az üzletet és munkahelyeket teremtenek. "

"A politikusok és a közgazdászok gyakran aggódnak a bérköltségek miatt - de legalább az utóbbi 25 évben a tényleges probléma a tőke költsége volt: a részvényesek részére kifizetett összeg! Minderre azt a választ adhatjuk, hogy megújítjuk a kollektív tárgyalásokat, hogy tisztességesebb béreket érjünk el. "

A KÉP FELIRATA: MEGÁLLJT A BÉRLOPÁSNAK!  Az európai munkavállalók bérének az a része, amelyet a részvényesek vittek el. ESZSZ béremelési kampány.