Ne legyen dolgozói szegénység!

2017 decemberében fogadta el az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) azt a véleményt, amely a vagyoni egyenlőtlenségekről, valamint a tőkéből és a munkából származó jövedelmek megoszlásáról fejti ki a bizottság álláspontját.

Ne legyen dolgozói szegénység!

Az EGSZB úgy véli, hogy a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek az EU-ban gazdasági és társadalmi kihívássá váltak, melyet megfelelő eszközökkel nemzeti szinten, uniós szintű fellépések támogatásával kell kezelni.

Megítélése szerint a társadalmi juttatások és a szociális támogatás jól működő rendszerére van szükség. Továbbá a jövedelmek újraelosztása ellensúlyozhatná a piaci rendszer hiányosságait. A közjavakat az egyenlőtlenségek kezelésének eszközeiként kellene fejleszteni. Ami az adóbevételeket illeti, a munkaalapú adózásról át kell térni a vagyonalapú adózásra.

Véleménye szerint az intenzív gazdasági növekedés döntően fontos ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a szegénységet és a vagyoni egyenlőtlenségeket, ezért azt ösztönözni kell a strukturális és kohéziós alapok jobb felhasználásával, a vállalkozás ösztönzésével, a verseny védelmével, kkv-kat támogató programokkal, valamint a nők és hátrányos helyzetűek megkülönböztetését megakadályozó programok végrehajtásával. Az EGSZB olyan szakpolitikák kidolgozását javasolja európai szinten, amelyek egy integrált megközelítés alkalmazásával előmozdítják az inkluzívabb növekedést. A testület véleménye szerint a szociális jogok európai pillérét szorosabban kell összekapcsolni az európai szemeszterrel és az Európa 2020 stratégiával.

A dokumentum célzott munkaerőpiaci intézkedéseket sürget, melyek középpontjában a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő védelme áll. Rendkívül fontosak az olyan minimális szociális normák, amelyek garantálják a tisztességes fizetést és munkakörülményeket. A pályamódosítások megkönnyítésére, ezzel egyidejűleg pedig a közös munkavállalói és szociális jogok biztosítására kell helyezni a hangsúlyt.
Az anyag átlátható mechanizmus létrehozását javasolja a bevételekkel és vagyonnal kapcsolatos adatok szisztematikus figyelemmel kísérése és összesítése érdekében. Mindehhez létre kellene hozni a vállalati részvényesek európai szintű nyilvántartását.

A teljes anyag hozzáférhető a mellékletben.

Kállay Piroska, EGSZB tag


Letölthető dokumentumok:

eesc-2016-05712-00-00-ac-tra-hu.pdf