Átalakul a szakképzés

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 2017. október 24-én, rendkívüli ülésén a szakképzési törvényt módosító kormányzati javaslatcsomagról tárgyalt.

A VKF ülés összehívását az tette szükségessé, hogy elkészült a szakképzési törvényt módosító kormányzati javaslatcsomag. A kormányzati oldal részéről Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár tájékoztatta a résztvevőket a tervezett törvénymódosítás szakmai részleteiről. A LIGA szakmai képviseletét Mendrey László, a PDSZ elnöke látta el.

A módosító javaslatok lényege, hogy a szakképzést az eddiginél szorosabban hozzá kívánják kapcsolni a gazdasági igényeihez. Ennek érdekében a kormány a szakgimnáziumi képzés rugalmasabbá tételét tervezi, az un, mellék-szakképesítések megszerzésének lehetővé tételével. A tervezet lényegi eleme egy új intézményrendszer, az ágazati készségtanácsok létrehozása. Ezeknek a tanácsoknak lesz a feladata a munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat összehangolása, másrészt pedig a szakképzés és a felnőttképzés keretében folyó képzések szakmai tartalmának nyomon követése és szükség esetén a módosítása.

A LIGA Szakszervezetek támogatja ezt a javaslatot, de felvetődik, hogy az új intézményrendszernek mi a viszonya a hasonló feladatkörű Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságokhoz. A LIGA Szakszervezetek által készített szakmai elemzés hangsúlyozza, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett lehetővé kell tenni a munkavállalói és munkaadói érdekvédelmi szervezetek részvételét az új testületekben. A VKF ülésen mindkét oldal kiemelkedően fontosnak tartotta ezt a módosítást mivel a korábbi hazai és nemzetközi gyakorlat is azt támasztja alá, hogy ez a megoldás a leghatékonyabb.

A módosító csomag másik lényeges eleme a duális szakképzési forma megerősítése. Ehhez kapcsolódóan a LIGA Szakszervezetek javasolta, hogy egyszerűsíteni kell a tanulószerződésekkel járó adminisztrációt. A LIGA Szakszervezetek fontosnak tartja, hogy a képzéssel foglalkozó szakemberek a kamarák által szervezett képzés és szakmai vizsga mellett szerezzék meg a felsőfokú pedagógiai végzettséget is, mivel ez elengedhetetlen a hatékony oktatás és nevelés megvalósításához. Hasznos módosítás a kis és középvállalatok minél szélesebb körű bevonását a duális képzési rendszerbe. Ez azonban nem pótolja a gyakorlati képzések, vállalati tanműhelyek rendszerének szélesítését, illetve kiépítését. A LIGA hangsúlyozta, hogy ennek érdekében meg kell teremteni a munkáltatók intenzívebb érdekeltségét.

A kormány tervei szerint, ha a javaslatot még az idén elfogadja a parlament, akkor a törvény 2018. január 1-ével életbe is lép, így a szakképzésben résztvevők már az új feltételrendszer keretein belül folytathatják tanulmányaikat.

H.L.