Eurofound ülés Brüsszelben

2017. szeptember 21-én került sor az Eurofound* Munkaerőpiaci - változás Tanácsadó Bizottságának második féléves ülésére Brüsszelben. Az intézet többek között a megélhetéshez elegendő bérek vizsgálatát tervezi 9 kelet-közép európai országban.

Eurofound ülés Brüsszelben

Az Eurofound alapvetően hat, munkavállalókat érintő kutatási területre fókuszál: munkafeltételek és fenntartható munka, életminőség és közszolgáltatások, munkaügyi kapcsolatok, munkaerő-piaci változások, az EU-n belüli konvergenciák nyomonkövetése és a digitális kor kihívásai. Az alapítványon belül három kutatási osztály foglalkozik ezekkel a területekkel, a Munkaerőpiaci változások Tanácsadó Bizottság a „B” elnevezésű kutatási osztály munkájának figyelemmel kíséréséért felelős. A Bizottságba a munkaadói oldal, a munkavállalói oldal és az Európai Bizottság delegál tagokat, valamint 2017-től 2, külső független szakértő is a csapat részét képezi.


A találkozón a „B” kutatási osztály nemrégiben megválasztott kutatási vezetője, Irene Mandl köszöntette a résztvevőket, majd az előző találkozó beszámolójának elfogadását követően tájékoztatta a jelenlevőket tanácsadó bizottsághoz, illetve a kutatási osztályhoz tartozó négy nagyobb témakör aktuális projektjeinek az állásáról. amelyre a jelenlevő képviselők érdemben reagáltak.

Összefoglalóan:

  1. Jól működő és befogadó munkaerőpiac: folytatódik a munkaerő-piaci szegmentálásról folyó projekt, új kutatások között van az elbocsátások után alkalmazott munkaerőpiaci eszközök vizsgálata, valamint - elsősorban - a kelet-közép európai országokban vizsgálják majd az un. „living wage”, vagyis a megélhetéshez elegendő bér kérdését.
  2. Strukturális változások követése és kezelése: folytatódik az Európai Állások Monitor (EJM) és az Európai Szerkezetátalakítási Monitor (ESZM) adatfelvétele és elemzése.
  3. Innováció és vállalati munkahelyteremtés: a 4. Európai Vállalati Felmérés adatainak elemzése mellett az innovációt elősegítő intézkedések értékelésére, vállalatnagyság és a munkahelyteremtéseinek összefüggéseinek vizsgálatára és a munkahelyi gyakorlatok és az adott vállalaton belüli foglalkoztatási szint összefüggéseinek elemzésére kerül sor.
  4. A digitális kor kihívásai: két korábbi projekt folytatódik, ezek az un. csapatfoglalkoztatás („crowd” employment) jellemzőinek és az európai platform gazdaságának a vizsgálata, valamint új projekt a digitalizáció és a digitális munkahelyek jellemzőinek vizsgálata.

A előrehaladási jelentést követően Mans Martensson, az Eurofound kommunikációs osztályának képviseletében ismertette az Eurofound kiadványaival, szakmai anyagaival és rendezvényeivel kapcsolatos aktualitásokat, pl. letöltések számát, hivatkozások mennyiségét.


A jelenlevő kutatási menedzserek három kutatásról bővebb tájékoztatást is adtak. „A migráns és mobil munkavállalók helyzete Európában” projekt kapcsán Enrique Fernandez ismertette a már rendelkezésre álló előzetes kutatási eredményeket. 2014-es adatokat felhasználva, klasszikus befogadó országokat nézve az egyik fő megállapítás, hogy egy adott országban egy - tág értelemben vett - migráns munkavállaló sikeres munkaerőpiaci integrációját leginkább az befolyásolja jelentősen, hogy az adott egyén gyerekkorában vagy felnőttként érkezett-e a befogadó országba. Egyéb tényezők elemzése is megtörtént, így pl. hogy csak az egyik vagy mindkét szülő származott-e másik országból, milyen képzettséggel rendelkezett az egyén, vagy melyik országból származott eredetileg, milyen etnikai háttérrel jött.
Stavroula Demetriades a „munkahelyi gyakorlatok és vállalati jellemzők összefüggései a foglalkoztatási szinttel” projekt eredményeiről beszélt. Gyakorlatok alatt az alkalmazott HR eszközöket, munkahelyi szervezetet, direkt részvétel meglétét és a társadalmi párbeszédet értette a kutatás.


Szintén Enrique Fernandez beszélt a digitalizációról. Egyelőre még konkrét kutatási projekt nincs a témakörön belül, a kutatók a kutatási téma („a digitalizáció hatása a munkára és általában véve a munkaerőpiacra”) megközelítésének lehetséges módjait tárják fel a munka ezen fázisában.


Az ülés utolsó napirendi pontjaként Irene Mandl a 2018 és a 2019-es Munkaprogramot ismertette. Az Eurofound adminisztratív igazgatótanácsának következő ülésére előreláthatólag márciusban, Dublinban kerül sor.


Kelemen Melinda

(*Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért egy háromoldalú európai uniós ügynökség, amelynek feladata, hogy ismereteket nyújtson a szociális és munkával kapcsolatos politikák területén. A háromoldalú igazgatótanácsban minden Európai tagállam kormánya, munkáltatói szervezete és munkavállalói oldala képviselteti magát egy főtaggal, illetve egy póttaggal. A kutatási területek munkájáról, eredményeiről három tanácsadó bizottság is tájékoztatást kap és visszajelzést ad.)