A munkavállalói részvétel nem adminisztratív teher!

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2017. május 29-31. között tartotta két kongresszus közötti félidős konferenciáját Rómában. A rendezvény célja az eddigi eredmények áttekintése és a résztvevők és a szervezők közötti kapcsolatteremtés volt.

A munkavállalói részvétel nem adminisztratív teher!

Ennek elérése érdekében hat fő panelban került sor a legfontosabb témákat illető előadásokra, azt követően pedig a résztvevők hozzászólásaira. Ezen kívül egy, mondhatni történelmi jelentőségű döntésről szavazott a konferencia. A következő kongresszustól kezdve a résztvevő delegációknak férfi-női arányban kiegyensúlyozottan kell összetevődniük, mivel ellenkező esetben szavazatmegvonással járhat az aránytalanság.


Az első panel témájául az új gazdasági szabályozás, befektetés a minőségi munkahelyek létrejöttébe, az európai gazdasági irányítás megújítása kérdéskörét választották a szervezők. A munkahelyek számának a csökkenése és a válságból való kilábalás sikertelensége óriási kihívás elé állítják Európát. A munkavállalók külföldre vándorlása javítja ugyan az egyes országok munkanélküliségi statisztikáit, de nemzeti szinteken óriási szükség van az állami beruházásokra, amelyek munkahelyeket teremtenek és élénkítik a gazdaságot. Szakszervezeti oldalról a fiatal munkavállalók bizalmatlansága a jellemző a szakszervezetekkel szemben, amin nekünk kell változtatunk.


A következő panel a kollektív tárgyalások újraépítéséről, az európai bérkampányról és a Szociális Jogok Pilléréről szólt. A szakszervezeteknek nagy hangsúlyt kell fektetniük a tagságuk megerősítésében, mivel sok esetben azért nem tárgyal a munkáltató, mert gyengének tartja a szakszervezetet. A munkaáltatónak azonban óriási szociális felelőssége van és nem szabad hagynunk, hogy ez alól kihúzzák magukat. Tárgyaló asztalhoz kell ültetni a feleket. A munkavállalói jogok EU szinten nem lehetnek kevésbé fontosak, mint a szabad mozgáshoz való jog. Ennek elérése érdekében akár az EU szerződés módosítására is sor kell, hogy kerüljön. A bérezés tekintetében elengedhetetlen Európa szerte a fizetések emelése és a minimum bérek rendszerének a megerősítése. A béremelés, a kollektív tárgyalások, a szociális párbeszéd és a munkavállalói részvétel együttesen segíthetik a Szociális Jogok Európai Pillérének végrehajtását.


Munkahelyi demokrácia, a munkavállalói részvétel jövője panel során elhangzott, hogy a munkáltatók, adminisztratív tehernek tekintik a munkavállalók részvételét. A transznacionális vállalatok terjedésével arra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk, hogy a munkavállalói érdekek nem korlátozódhatnak egy országra. Európai szintű munkavállalói képviseletre van szükség. Ezáltal nagyobb mértékben lennének csökkenthetőek az egyenlőtlenségek.


A következő blokk a munka jövőjéről és az európai szakszervezeti mozgalom jövőjéről szólt. A növekvő munkanélküliség és ennek magas aránya a fiatalok körében különösen nagy problémát jelentenek. A jövőben akár az is kérdésessé válhat, hogy kit tekintünk majd munkavállalónak, mivel egyre több az önfoglalkoztató, és vannak olyan vállalkozások, amelyek a technika kínálta lehetőségeket kiaknázva nyújtanak szolgáltatást, úgy, hogy az ebben résztvevő személyeket nem tekintik munkavállalónak.


A fenntartható fejlődés, az átmenet és a nemek közötti egyenlőség panel meghívottja Anna Hidalgo, Párizs főpolgármestere volt, aki elkötelezett a klímavédelmi politika mellett és a fenntartható fejlődés kiemelt célkitűzése. Elhangzott: egy halott bolygón nem lesznek nemhogy új munkahelyek, de semmilyen sem. Törekedni kell a szén fokozatos kivonására a gazdaságból, de emellett figyelmet kell fordítanunk a zöld munkahelyek teremtésére. A nemek közötti egyenlőség tekintetében nagyon fontos a nők bevonása a döntéshozatalba, aminek a politikai hozadéka a korrupció csökkenése.


Az utolsó blokk a méltányos migrációról, a mobilitásról, az integrációról és az egyenlő bánásmódról szólt. Elhangzott, elő kell segíteni a migráns munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedését és fontos, hogy a szakmai ismereteknek megfelelő munkalehetőséget is biztosítsunk a munkavállalók számára.

Szabó-Zsura Brigitta