Kiáltvány az igazságos mobilitásról

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata (CEYTUN) hat különböző Közép-Kelet Európai országból származó fiatal szakszervezeti tagot tömörít. Tavaszi találkozójuk után a következő kiáltványt publikálták.

Kiáltvány az igazságos mobilitásról

Az állampolgárok EU-n belüli szabad mozgása egyike az alapvető szabadságoknak és legnagyobb eredményeknek. Európában több mint 10 millió ember mobil munkavállaló és ez a szám növekszik. Ugyanakkor a valóságban a mobil munkavállalók körülményei gyakran bizonytalanok: sokukat színlelt önfoglalkoztatásba kényszerítenek, megfosztják az egészségbiztosítástól, szabadságtól, illetve fizetett túlóráktól, és általában nem élvezhetik ugyanazokat a béreket és foglalkoztatási biztonságot, mint a többiek.

A CEYTUN tagjai a nyolcadik, március 10-12-e között, Schlierseeben tartott találkozójukon a hangsúlyt annak megválaszolására helyezték, a szakszervezetek mit tehetnének, és mit kell tenniük azért, hogy az Európán belüli mobilitás igazságos legyen.

Mindenekelőtt meg kell erősíteni a szabad mozgáshoz való jogot a mobil munkavállalók integrációján és befogadásán keresztül, az önkéntes és igazságos mobilitás biztosításával. A mobilitásnak nem szabad a saját országban meglévő rossz körülmények miatt történnie. Szerintünk az igazságos munkakörülmény az egyenlő munkáért fizetett egyenlő bért, az egyenlő jogokat és tisztességes munkát jelenti, ami összhangban van a dolgozó képzettségével.

Azért, hogy az igazságos mobilitást elérjük, a CEYTUN tagjai a következőket javasolják:

• A mobil munkavállalók körülményeinek megváltoztatását a származási országban kell kezdeni. Értékes és pontos információkkal kell őket ellátni, mielőtt úgy döntenek, külföldre mennek dolgozni. Tisztában kell lenniük a munka- és szociális jogaikkal a célországban. E nélkül a tudás nélkül könnyebben ki vannak téve a visszaéléseknek és kizsákmányolásnak.
• A szociális jogokat (mint a munkanélküli segély és nyugdíj-megtakarítások) hordozhatóvá kell tenni az Európai Unió tagállamai között.
• Az EU tagállamai között jelentős bérkülönbségek vannak. Az európai szakszervezeteknek törekedniük kell ezek csökkentésére felfelé tartó konvergenciával, hogy megelőzzék az agyelszívást és csökkentsék az ún. push faktorokat (azon tényezők, melyek az ország elhagyása irányába „tolják” az egyes embereket) a küldő országokban.
• Európai szinten a szakszervezeteknek, ahogy a politikusoknak is, azon kell dolgozniuk, hogy véget vessenek a kényszerű migrációnak, megszüntessék a szociális dömpinget, harcoljanak a munkahelyi és társadalomban tapasztalható xenofóbia és diszkrimináció ellen.
• Alapvető fontosságú, hogy elérjük és szervezzük az EU-n belüli mobil munkavállalókat. Számos platform létezik (pl. UnionMigrantNet, Fair Mobility, stb.), ahol az információkat meg lehet osztani és a munkavállalók gyakorlati tudnivalókat kaphatnak az országról, ahova dolgozni mennek, így megismerhetik a minimálbér összegét vagy az ottani szakszervezeteket. Az európai szakszervezeteknek ki kell bővíteniük ezeket a felületeket az országhatárokon túlra, és be kell vezetniük a mindennapi munkájukba.

A CEYTUN tagok támogatják az EU-s szakszervezeti tagság ötletét. Ez azt jelenti, hogy ha egy dolgozó szakszervezeti tag a saját származási országában, szolgáltatásokat és védelmet kaphat egy hasonló szakszervezettől a célországban.

A fiatal szakszervezeti aktivisták elkötelezettek abban, hogy harcoljanak az igazságos mobilitásért és egy egyenlő európai társadalomért.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata (CEYTUN) egy mintegy 50 főből álló, hat különböző Közép-Kelet Európai országból származó fiatal szakszervezeti tagot tömörítő platform. Elsődleges célja, hogy hosszú távú kapcsolatokat építsen ki a fiatal szakszervezeti tagok között Európában.
Magyar, lengyel, cseh, szlovák, osztrák és német fiatal résztvevőinkkel együtt cselekszünk és vitatjuk meg az Európa ifjúságát érintő legfontosabb kérdéseket.


További információk: https://www.facebook.com/ceytun