A VKF ülésen történt

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottsága 2016. szeptember 6-án tartott ülést. Nem született döntés a vasárnapi nyitvatartáshoz kapcsolódó törvényi szabályozás megváltoztatásáról, a résztvevők viszont - kiegészítésekkel - támogatták a munkavédelem hosszú távú startégiáját megalapozó dokumentum elfogadását.  

Az ülésen a LIGA Szakszervezetek képviseletében dr. Mészáros Melinda elnök, Buzásné Putz Erzsébet társelnök valamint Horváth Lajos, az Érdekvédelmi Osztály vezetője vett részt. Első napirendi pontként a résztvevők a kiskereskedelemben való vasárnapi munkavégzés témakörét tárgyalták meg. Dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke hangsúlyozta, a LIGA Szakszervezetek kiindulópontnak tekinti a jelenlegi helyzetet, amely szerint a kiskereskedelmi üzletek nyitva tarthatnak vasárnaponként és ismertette a VOSZ-szal illetve az MSZSZ-szel kialakított közös álláspontot, amelynek egyik lényeges eleme a vasárnapi pótlék emelése (lásd korábbi cikkünk).

Markánsan más álláspontot képviselt az MGYOSZ (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége) és az ÁFEOSZ-Coop (Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége), amely szervezetek véleménye szerint nem kell változtatni a szabályozáson, hiszen a gyakorlatban visszaállt a zárva tartás előtti állapot. Ennek értelmében nem kell a vasárnapi munkavégzésért járó 50 százalékos pótlékot emelni, mivel a piac kezeli a felmerülő problémákat.

Ugyancsak napirendre került az ülésen „A munkavédelem nemzeti politikája 2016-2022” című előterjesztés. Az anyagból LIGA külön közleményt adott ki, lásd itt.

Az elhangzott szakszervezeti javaslatok között jelentős összhang volt; a munkavállalói szervezetek véleménye szerint vissza kell állítani a szakszervezeti ellenőrzési jogokat és növelni kell a munkavédelmi ellenőrök és ellenőrzések számát. Ez utóbbit Rolek Ferenc, az MGYOSZ alelnöke is támogatta, mondván, hogy a tisztességes munkáltatók számára mindez versenysemlegességi kérdés is. A felek abban állapodtak meg, hogy azzal a feltétellel támogatják „A munkavédelem nemzeti politikája 2016-2022” dokumentum elfogadását, ha a jövőben a VKF folyamatosan figyelemmel kíséri annak megvalósítását.

Harmadik napirendi pontként került megtárgyalásra a VKF munkatervének tervezete. Ennek során a Kormány befogadta a VKF tagjainak különböző javaslatait, így a LIGA Szakszervezetek által régóta napirenden tartott Munka törvénykönyve valamint a sztrájktörvény felülvizsgálatát, illetve a korengedményes, korkedvezményes nyugdíjrendszer megszűnése utáni helyzet rendezését.

h.l.