Nemzetközi Ifjúsági Nap

A ENSZ 1999-ben Nemzetközi Ifjúsági Napnak nyilvánította augusztus 12-ét. Az idei év tematikájának középpontjában a szegénység elleni küzdelem, valamint a fenntartható termelés és fogyasztás áll.

Augusztus 12-én a nemzetközi szakszervezeti mozgalom figyelme a fiatalokra irányul, mivel az emléknap jó alkalom arra, hogy felhívja a figyelemet a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének problémáira, valamint a fiatalok szakszervezetebe való beszervezésének fontosságára.

Az elmúlt évek gazdasági válsága kifejezetten sújtotta a fiatal korosztályt, Európa szerte rekord magasak az ifjúsági munkanélküliségi ráták, melyek az elmúlt 1-2 évben is csak mérsékelten csökkentek. Azonban a elhelyezkedett fiatalok közül sokan így sem a biztonsági hálót nyújtó hagyományos foglalkoztatásban részesülnek, 40%-uk határozott idejű munkaszerződéssel, 30 százalékuk részmunkaidős szerződéssel dolgozik Európa-szerte, s ezen kiszolgáltatott és kilátástalan munkafeltételek mellet nehéz a jövő tervezése.

A magyar munkaerő-piacon mindamellett, hogy kevesebb a gazdaságilag aktívak száma az ifjú korosztályon belül, az aktív dolgozni vágyó fiataloknak mégis nehéz elhelyezkedniük. Míg Magyarországon az aktív korosztály munkanélküliségi rátája 7,7%, az ifjúsági korosztályban ennek közel négyszerese, 27,8%. A leginkább veszélyeztetett helyzetben az alacsony képzettségűek vannak. A kiszorító hatás érvényesülése mellett a magyar oktatás sem nyújt kellően gyakorlatközpontú képzést a munkába álláshoz.

Bár az Ifjúsági Garanciaprogram kismértékű javulást ugyan hozott a korosztály foglalkoztathatósága terén, az EU-s pénzeszközök hatékonyabb felhasználására lenne szükség. A kivándorlási arány az ifjú korosztályban jelentős, még mindig sokan külföldre mennek a jobb boldogulás érdekében. Az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet felmérése mindazonáltal egyértelműen bizonyítja, hogy az ifjúságba fektetett beruházás megtérül, és sokkal több ifjúsági foglalkoztatási programra lenne szükség!

h.a.