Munkavállalói pénzügyi részvétel

A hazai munkavállalók 1 százalékának van részvénye, vagy a részesedik a cége eredményeiből, és van, ahol a kollektív szerződésben is szerepel ez a juttatási forma. A LIGA Szakszervezetek támogató partnerként csatlakozott a belga Európai Kutatói és Fejlesztési Hálózat vezette kutatáshoz, a munkavállalók pénzügyi részvételét felmérő PROEFP 4 elnevezésű kutatási projekthez.

A projektet a belga központú Európai Kutatói és Fejlesztési Hálózat (DIESIS) koordinálja, a partnerek pedig a francia központú gazdasági demokráciáért létrejött vegyes tagságú európai hálózathoz (PROEFP) kapcsolódnak. A főbb partnerek a CISL olasz szakszervezeti konföderáció mellett a spanyol CONFESAL munkáltatói szervezet, és egy több szektort tömörítő olasz non-profit szövetkezet, a Legacoop Servizi. A projektet az Európai Bizottság finanszírozza 90 %-os mértékben. A projekt elsődleges célja a munkavállalók pénzügyi részvételének terjesztése. A kutatás a projekt(sorozat) ezen részében azon jogi eszközök vizsgálatára fókuszál, amelyek összekötik a munkavállalók kollektív alkuhoz való jogait, valamint az információs, konzultációs és részvételi jogokat, különös tekintettel a szolgáltatási és kereskedelmi szektorra. A LIGA Szakszervezetek elsősorban szakmai közreműködést biztosít. 2016. július 4-én Kelemen Melinda, a LIGA Szakszervezetek szakértője a szervezet meghívására vett részt és adott elő a projekt félidejében tartott projekttalálkozón Rómában, elsősorban olasz, illetve nemzetközi szakszervezeti és munkáltatói partnerekből, valamint szakértőkből álló hallgatóságnak a magyarországi helyzetről, a LIGA éppen futó kutatási projektjéről és a pénzügyi részvétel helyzetéről a közép-kelet európai régió néhány országában.

Sajnos Magyarországon nem túl meglepő módon, de a helyzet nem túl rózsás. Na de mit is jelent a munkavállalói részvétel, vagyis participáció? Amikor kollektív munkaügyi kapcsolatokról beszélünk, akkor két nagy területet különböztetünk meg: az egyik a részvétel intézménye, a másik pedig az érdekvédelem, vagyis a munkaadó és a munkavállaló érdekképviseleti szervezetei közötti kollektív tárgyalások.

A munkavállalói részvétel röviden a munkavállaló azon lehetősége, hogy közvetlenül vagy közvetve beleszóljon a munkáját, munkahelyét érintő döntésekbe, vagy legalább azokról tudomást szerezzen. A közvetlen részvétel viszonylag ritka, elsősorban termelői, gyársoros munkahelyeken fordul elő. Ilyenkor a dolgozónak, munkásnak személyesen, munkacsoporton belül közvetlenül van lehetősége alakítani a saját kompetenciakörében a munkahelyén a munkafolyamatokat érintő döntéseket.

A közvetett részvétel itthon legismertebb és leggyakrabban használt formája az üzemi tanács, amely elsősorban a munkavállalók információhoz, konzultációhoz való jogainak gyakorlását biztosítja telephelyi szinten (vagy központi, vállalatcsoporti, európai szinten, ez utóbbit Európai Üzem Tanács formájában). Ugyanakkor léteznek olyan formák, amely által a dolgozók részvétele a vállalatvezetési intézményekben, a felügyelő bizottságban, ill. az igazgatótanácsban biztosított, illetve ide sorolhatóak a munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi bizottságok is. Ebbe a körbe lehet besorolni a munkavállalók pénzügyi részvételét, amire jogilag lehetőség van, azonban nem elterjedt, és politikailag nem is különösebben támogatott Magyarországon.

A munkavállalók pénzügyi részvétele elsősorban a vállalat nyereségéből való részesedést jelenti (a munkabéren felül). Ennek két formája lehetséges: a nyereségrészesedés (profit sharing - PS) és tulajdonrész (részvény) juttatás (Employee Stock Ownership, ESO, ESOP).

Bár a rendszerváltást követően egy speciális magyarországi megoldás, a munkavállalói résztulajdonlási program (MRP) jogi háttere törvényileg biztosításra került, de elkésve és a maradék lendület is időközben megtört. Az MRP sokat említett hazai példája a Herendi Porcelánmanufaktúra, illetve nagyobb pénzügyi multicégeknél és köztulajdonban álló szolgáltató vállalatoknál fordult még elő. Napjainkban Magyarországon a munkavállalók kevesebb, mint 1 % -át érinti a pénzügyi részvétel gyakorlata, ezzel jelentősen hátul szerepelünk az Európai statisztikákban. A versenyszektorban a vállalatok kevesebb, mint 20 %-a juttat az éves profitból vissza a munkavállalóknak valamilyen formában.

Ehhez képest tőlünk nyugatra sokkal előrébb járnak. Bár a kutatási záróriport csak 2017 elejére várható, a projekteseményen több kutatási részeredmény is elhangzott Jone Nolte (CONFESAL) prezentálásában. Enrico Libera a Scula Nazionale Servizi Foundation -tól a szolgáltatási és az épület menedzsment szektoron belüli foglalkoztatás és munkafeltételeket ismertette részletesebben, olasz, spanyol, bolgár és magyar példákon keresztül. Fabrice Warneck a Syndex-től ugyanezt tette, az európai szinten 28, 8 millió főt foglalkoztató kereskedelmi szektor kapcsán, spanyol, lengyel, román és francia példákat véve. Dario Campetto a FISASCAT-tól az olasz helyzetre világított rá, Fred Hackworth az angol ESOP központból pedig az angol Munkavállalói Tulajdonlás Alap-ról tartott előadást.

A projekt előreláthatólag 2017 áprilisára zárul le egy zárókonferenciával, ahol a kutatási eredmények is részletes bemutatásra kerülnek.

A projektről bővebb tájékoztatás a projekt honlapján található:
http://www.proefp.eu/index.php/hiddenpage/2-uncategorised/34-proefp4

k.m.

Hivatkozások:


„A munkavállalók pénzügyi részvétele és a munkahelyek biztosítása” - A MOSZ és az EZA közös szemináriumának anyaga, 2010. szept. 16-18.


PROEFP 4 Munkavállalói részvétel a krízis utáni Európában, a kereskedelmi és a szolgáltatási szektor példáján keresztül - első tanulmányút előadásai, 2016. június 21.


Boda Dorottya-Neumann László A munkavállalói pénzügyi participáció Magyarországon PEPPER IV jelentés