A szakszervezetek szerepe a társadalomban

„A szakszervezetek szerepe a társadalomban - Tradíciók vs. trendek” címmel 2016. április 22-24. között Budapesten került megrendezésre a Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata (CEYTUN) hatodik konferenciája.

A szakszervezetek szerepe a társadalomban

A konferencia résztvevői kiemelték a jelenlegi látásmód átgondolásának szükségességét és kialakították saját álláspontjukat erről a szerepkörről. Tanácskoztak helyi szakszervezeti vezetőkkel és szakértőkkel, kiemelten az esélyegyenlőség, az Európai Unió jövője, a szociális párbeszéd és a munkavállalás jövőbeli kihívásai témákban, majd a következő követeléseket fogalmazták meg.

A szociális párbeszéd alapvető eleme a szakszervezetek tevékenységének, jelenleg azonban az értékei és eredményei nem kellőképpen ismertek a társadalomban. A fiataloknak kevés a tudásuk, s ebből adódóan nem megfelelő a képviseletük a szociális párbeszéd tárgyalásokon, így az őket érintő ügyeket nem lehet hatékonyan kezelni. A CEYTUN tagok azt javasolják, hogy a szakszervezetek kezdjenek interaktív párbeszédbe a fiatalokkal, vonják be őket a szakszervezeti mozgalomba és biztosítsanak nekik több lehetőséget a döntésekben való részvételre is.


A megszorító intézkedésekről mára Európa-szerte bebizonyosodott, hogy sikertelenek és ártalmasak. Ahhoz, hogy megmentsük az Európai Projektet, a fiatal szakszervezeti tagok közös európai intézkedéseket sürgetnek, hogy több és jobb minőségű munkahely jöjjön létre, valamint együttes fellépést a menekültválság ügyében, amely nem korlátozhatja az EU állampolgárainak szabad mozgását. Az Európai Unió humanitárius kötelessége, hogy segítsen felszámolni azokat a konfliktusokat, amelyek miatt az emberek menekülni kényszerülnek.


A digitalizáció nem csak a munka jövője, már a jelen. Nem lehet és nem is szabad megállítani, így a fiatalok arra figyelmeztetik a szakszervezeti döntéshozókat, hogy vegyék napirendre a kérdést és proaktív hozzáállással legyenek részesei az átalakulási folyamatok alakításának. Mivel nagyszámú tradicionális munkahely fog megszűnni, a szakszervezeteknek vitákat és tárgyalásokat kell kezdeményezniük olyan kérdésekről, mint a megfelelő alternatívák, a javak újraelosztása, az alapjövedelem, a minimálbér, valamint a szociális jogokhoz való hozzáférés lehetősége nemcsak a tagjaik, hanem a társadalom egésze érdekében.


A fiatal szakszervezeti képviselők elkötelezettségüket fejezték ki amellett, hogy senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés etnikai hovatartozása, neme, életkora, szexuális orientációja, fogyatékossága vagy nemzetisége miatt. A szakszervezeteknek túl kell lépniük a kizárólag a tagjaik érdekképviseletére koncentráló magatartáson és felelősséget kell vállalniuk ezen veszélyeztetett csoportok munka- és szociális jogainak védelméért. Az esélyegyenlőség elve olyan érték kell legyen, amiért a szakszervezetek harcolnak.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata (CEYTUN) egy mintegy 50 főből álló, hat különböző Közép-Kelet Európai országból származó fiatal szakszervezeti tagot tömörítő platform. Elsődleges célja, hogy hosszú távú kapcsolatokat építsen ki a fiatal szakszervezeti tagok között Európában. Magyar, lengyel, cseh, szlovák, osztrák és német fiatal résztvevőinkkel együtt cselekszünk és vitatjuk meg az Európa ifjúságát érintő legfontosabb kérdéseket.


h.a.


Képek: