Ne a munkáltatók írják a tanrendet!

Az ETUCE véleménye a Bizottság "Az európai új szakmai képzések menetrendje” előterjesztéséről.
2016. február 24-én ültek össze az európai országok oktatási miniszterei napirendre tűzve a közös európai oktatási előterjesztéseket. Ezek között előkelő helyen szerepel a Bizottság „A New Skills Agenda for Europe” kezdeményezése, amelyről az ülést követően 2016 májusában a Bizottság konzultációt hirdetett meg.

Ne a munkáltatók írják a tanrendet!

Az ETUCE (Európai Szakszervezeti Bizottság az Oktatásért), amely132 pedagógus szakszervezet 45 országból tömörít, megfogalmazta a véleményét, kérve, hogy a tagállamok lobbizzanak az oktatási biztosnál, Navracsics Tibornál, hogy az eredeti kezdeményezés módosuljon. A szervezet mindamellett ma külön sajtóközleményt is ad ki az oktatási szféra finanszírozásának javítása érdekében. A következőkben az ETUCE szakmai anyag főbb gondolatait foglaljuk össze.

- Meg kell vizsgálni a tanárok és oktatók szerepét az oktatási folyamatban, és azokat a faktorokat, amelyek hatással vannak munkájukra, például az új szakmai képességek megjelenése, vagy a technológiai fejlődés. Fontos a készségfejlesztés folyamatában a tanárok foglalkoztatását, a munkahelyi környezetét is figyelembe venni, például az elégtelen tanárlétszámot, amely végső soron abból fakad, hogy a gazdasági és pénzügyi válság az oktatást és a tanárképzést is sújtotta.

- A szaktanárok és szakoktatók helyzete nagyban hat a magas minőségi követelményeket támasztó oktatásra és szakoktatásra. Az ETUC kérdőíves felmérése azt mutatta, hogy a válságnak romboló hatása volt a tanárok személyes és szakmai jólétére, a fizetésére, munkakörülményeire, az alapoktatásra és a folyamatos szakmai fejlődésére. Mindezért kérik, hogy az új Bizottsági javaslat foglalkozzon a minőségi oktatás előtt álló akadályok elhárításával, és javítsa a tanárok és oktatók munkafeltételeit.

- Az oktatási szektor fontos terület az aktív állampolgárság, a közös értékek a szabadság, a tolerancia és a diszkrimináció ellenes magatartás és a befogadó munkaerőpiac céljainak elérésében. A Bizottság által korábban kiadott ún. Párizsi Szándéknyilatkozatban nyolc kompetenciát azonosított, és ezek között megtalálhatjuk a szociális és állampolgári kompetenciát is. Ehhez képest az Európai Bizottság kifejezetten a szakmai kompetenciákra összpontosít anélkül, hogy az oktatási folyamat összes elemét, (tudás, készségek, kompetenciák, attitűd és magatartás) figyelembe venné, és úgy véli, hogy a teljes oktatási ágazatnak csak a munkaerő-szükséglet azonnali igényeire kell reagálnia. Ezért az aláíró szervezetek arra kérik a Bizottságot, hogy vizsgálja felül álláspontját, ahogy a szakmai képzést kezeli, mert ez történelmileg később kialakult ágazat, és a munkaerőpiachoz áll közel.

- A minőség és az önbecsülés fejlesztése alapvető a szakmai oktatásban és képzésben, ez ad tartós alapot a későbbi tanulmányokra, amelyeket a szakképző rendszereknek lehetővé kell tennie. Az általános oktatásban az alapvető ismereteket, készségeket és kompetenciákat biztosítani kell, amelyeket az élet folyamán és a munkaerőpiacon alkalmazhatnak az állampolgárok.

- A tantervek kialakítása a nemzeti kormányok felelőssége - együttműködve a tanárok szakszervezeteivel. Ezért nem támogatják az „oktatás és üzleti partnerség” gondolatot, és hogy a munkáltatói szervezetek határozzák meg a tantervet. Kérik a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a tanár szakszervezetek hatékony bevonását nemzeti szociális párbeszéd struktúrákba, továbbá, hogy tartsa tiszteletben az oktatási szektor autonómiáját a mindig változó igényű üzleti szektortól. A szakképzésben a vállalatoknak fontos szerepe van, mint szakmai gyakorlatot biztosítók és a szakképző iskolákkal együttműködő szervezetek. Ezért az oktatási rendszereknek támogatniuk kell a jobb együttműködést a szakképző iskolák és vállalatok között, de a feladatokat a minisztériumoknak és a szakszervezeteknek kell meghatározni.

- Az ETUCE nem ért egyet azzal, hogy az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) politikai eszköz legyen. A pedagógus szakszervezeteket be kell vonni az Országos Képzési Keretrendszer tervezésébe, el kell érni, hogy az EKK maradjon önkéntes eszköz a jobb összehasonlítás és az átláthatóság érdekében, és ne egyéni teljesítmény mérő eszköz.

- A nemzetközi mobilitás fontos, de a Bizottság az új készségek menetrendben csak a foglalkoztathatóság szempontjából figyel a mobilitásra, és nincsenek speciális utalások pl. a menekültek (képzési) lehetőségeinek megoldására.

- Az új Bizottság kezdeményezésnek megoldást kell találnia, hogy csökkentse a magas számú korai iskolaelhagyók-, a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű fiatal és felnőtt tanulók problémáit, beleértve azokat, akik számára valós veszély a faji, nemi, nemzetiségi, kor, stb, hoz való tartozás okán a társadalmi kirekesztés, és nem számol ennek iskolarendszeri és oktatási vonatkozásaival.

- A dokumentum ezt követően kritizálja a szektorban tapasztalt, soha nem látott mértékű állami forráskivonást, illetve jó példákat sorol fel az oktatás képzés tagállami gyakorlatai közül. Végül ismét hangsúlyozza a szektorban lévő társadalmi párbeszéd szükségességét.

-kl-