Visegrádi négyek szakszervezeti találkozója

A fejlődés feltétele a tisztességes munka és tisztességes bérezés. A gazdasági és munkaügyi statisztikák egyértelműen mutatják, hogy a gazdaság és a termelékenység növekedése a visegrádi régióban nem vezetett a bérek és az életkörülmények arányos emelkedéséhez.

Visegrádi négyek szakszervezeti találkozója

A visegrádi országok szakszervezeti vezetőinek éves találkozójára 2016. Január 25-26.-án került sor Budapesten.
A CMKOS (Cseh Köztársaság), FZZ Forum, OPZZ, Solidarnosc (Lengyelország), KOZ SR (Szlovákia), ÉSZT, Liga, MASZSZ, MOSZ, SZEF (Magyarország) vezető képviselői megbeszélést folytattak országaik szociális és gazdasági helyzetéről, a bér- és munkaügyi kérdésekről, a munkaügyi kapcsolatok és a szociális párbeszéd helyzetéről a régióban. Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) főtitkára, valamint Liina Carr, aZ ESZSZ titkára jelenlétében megbeszélésre került sor arról, hogy milyen lépésekre van szükség az ESZSZ párizsi kongresszusán hozott határozatok és a következő 4 évre szóló akcióterv megvalósítása érdekében. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az európai szociális párbeszédben figyelembe kell venni a közép- és kelet-európai országok sajátosságait.

A szakszervezeti vezetők véleményt cseréltek az érdekképviselet és az érdekvédelem eltérő feltételeiről, felhívva a figyelmet az érdemi szociális párbeszéd megvalósításának szükségességére minden szinten, annak érdekében, hogy elő lehessen mozdítani a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést. A fejlődés feltétele a tisztességes munka és tisztességes bérezés. A gazdasági és munkaügyi statisztikák egyértelműen mutatják, hogy a gazdaság és a termelékenység növekedése a visegrádi régióban nem vezetett a bérek és az életkörülmények arányos emelkedéséhez.
Hangsúlyozták, hogy konkrét intézkedésekre van szükség a szegénység okainak felszámolása érdekében, melynek szintje stagnál, vagy növekszik a régió országaiban. Egyre több munkavállaló, valamint családjuk válik a “munkavállalói szegénység “ áldozatává. Ez a jelenség embertelen, s elfogadhatatlan. A minimálbér szintjének el kell érnie a létminimum szintjét vagy meg kell azt haladnia. Ugyanakkor biztosítani kell minden munkavállaló számára az egészséges és biztonságos munkahelyi feltételeket. A munka és életfeltételek alakulásának követése érdekében a releváns gazdasági és munkaügyi statisztikák koordinált gyűjtésére és az európai adatokkal való összehasonlításra van szükség.

A V4 résztvevők hangsúlyozták, hogy a munka világának demokráciája a demokratikus társadalmak elválaszthatatlan része és kiemelték, hogy a munka törvénykönyvének további szigorítása elfogadhatatlan. Jobb szabályozásra van szükség - a munkavállalók érdekében.

A résztvevők megvitatták a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerséggel kapcsolatos kérdéseket. A szakszervezeti vezetők elutasítják, hogy a tárgyalások antidemokratikus és nem átlátható módon folynak. Felhívták a figyelmet, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell az európai szociális normák betartását, a munkavállalói jogok biztosítását. Hangsúlyozták, hogy az ISDS fejezetnek ki kell maradnia a megállapodásból, a közszolgáltatások kérdésével együtt.

A V4 országok szakszervezetei támogatásukról biztosították az ILO-nak a “Munka jövője” elnevezésű programjait, valamint a négy “Centenáriumi beszélgetések”-kel kapcsolatos regionális párbeszéd folytatására irányuló terveket, amelyet Grigor Gradev, az ILO vezető szakértője vezetett fel. Kifejezték elkötelezettségüket az iránt, hogy aktívan vegyenek részt ebben a folyamatban.

A szakszervezeti konföderációk köszönetüket fejezték ki a Friedrich Ebert Alapítványnak a találkozó támogatásáért.


Képek: