Nemzeti ILO Tanács ülése

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) az ENSZ tripartit alapon működő szervezete, mely 1919-ben alakult (www.ilo.org). A tripartit alapú felépítésének megfelelően működésében a munkavállalói, a munkáltatói oldal, valamint a kormányok is szerepet játszanak. Magyarországon működik ezen felül egy un. Nemzeti ILO Tanács (NILO) is, amely szintén tripartit felépítésű szervezet.

Nemzeti ILO Tanács ülése

A Tanács feladata az Egyezményben meghatározott tripartit tanácskozások lebonyolítása, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tevékenységéhez kapcsolódó, nemzeti intézkedések elősegítése, egyéb, a Tanács ügyrendjében meghatározott feladatok ellátása, továbbá a munka világát érintő, nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a nemzetközi együttműködés fejlesztése, a kormány és a szociális partnerek nemzetközi együttműködési törekvéseinek, eredményeinek ismertetése és elősegítése. Rá kell mutatni arra, hogy a Nemzeti ILO Tanács munkája rendkívül színvonalas és eredményes. A Munkavédelmi Bizottság mellett a NILO az országban működő másik ténylegesen működő tripartit szervezet. Az érdekegyeztetés többi fórumáról ez csupán megszorításokkal mondható el.

Bemutatkozott a helyettes államtitkár

2016 januárjában ismét ülésezett a Nemzeti ILO Tanács. A 2016. év első Nemzeti ILO Tanács ülése a tanács tagjainak a bemutatkozásával kezdődött. Ennek keretében bemutatkozott Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár úr is, aki jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára. Az elmúlt években a helyettes államtitkár úr a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkáraként, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott. Köszöntőjében kijelentette, hogy a NILO Tanács eddigi gyakorlatát megőrizni, illetve továbbfejleszteni kívánja. Életrajza a következő linken tekinthető meg:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/munkaeropiaci-es-kepzesi-allamtitkarsag/a-helyettes-allamtitkarok

Így fog kinézni az ILC napirendje

Az ülésen a NILO 2016. évre szóló munkaterve módosításokkal elfogadásra került. Ennek főbb részletei a következők: Az ILO Igazgatótanácsának ülésére márciusban, júniusban, valamint novemberben fog sor kerülni Genfben. A 2016. évben az ILO „parlamentjének” a szerepét betöltő ILC-re 2016. május 30. és június 11. napjai között kerül majd sor. Az ülésen tripartit delegáció fog részt venni. Az ILC témái a következők lesznek:

-        A 2008. évi a társadalmi igazságosságról szóló ILO nyilatkozat értékelése

-        Tisztességes munka a békéért és a biztonságért - a foglalkoztatásról szóló 71. sz. ajánlás felülvizsgálata - kétkörös normaalkotó vita keretében

-      Tisztességes munka a globális ellátási láncban általános vita (supply chain).

Ratifikált és nem ratifikált egyezmények jelentései

A NILO az idén is foglalkozik mind ratifikált, mind pedig nem ratifikált egyezményekkel kapcsolatos jelentésekkel. Utóbbira tavaly decemberben, valamint idén januárban került sor és a mezőgazdaság, építőipar, bányászat munkavédelmi egyezményeire fókuszált. Emellett az idén 11 ratifikált egyezménnyel kapcsolatos jelentés is megvizsgálásra fog kerülni. Ezek a következők:

-          6. számú Egyezmény a fiatalok éjjeli munkájáról (ipar)

-          26. számú Egyezmény a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról

-          77. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (ipar)

-          78. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (nem-ipari foglalkozások)

-          95. számú Egyezmény a munkabér védelméről

-          99. számú Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

-          100. számú Egyezmény az egyenlő díjazásról

-          111. számú Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás)

-          122. számú Egyezmény a foglalkoztatáspolitikáról

-          124. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (földalatti munka)

-          141. számú Egyezmény a mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről

Végezetül az ILO 19. cikke értelmében a kényszermunkáról szóló 29.sz. egyezmény kiegészítéséről szóló jegyzőkönyv, a 203.sz. ajánlás, valamint az informálisból a formális gazdaságba való átmenetről szóló 204.sz. ajánlás vizsgálatára is sor kerül.

Az idén is lesz szakmai workshop

A munkáltatói és a munkavállalói oldal az elkövetkező hetek folyamán nyilatkoznak arról, hogy mely egyezmények ratifikálását javasolják, mely esetjog fordítását igényelik, illetve az év első felében megrendezésre kerülő workshop témájában is döntenek. Felvetődött az atipikus foglalkoztatás, a jogszerű foglalkoztatás, illetve a munkavédelem témaköre is.

Izgalmas 2016-os év elé nézünk.

A LIGA Szakszervezetek képviseletében
Dr. Kéri Ádám