Az on-line oktatásról élőben

2016. január 19-20-án a torinoi ILO Munkásoktatási Központban „Hogyan lehet a politikai döntéseket és politikai stratégiákat oktatási programokra váltani” címmel rendezett tanácskozást az Európai Szakszervezeti Intézet.

Az on-line oktatásról élőben

A rendezvényt Evelin Toth az ACTRAV, vagyis az ILO Munkásoktatási Központ vezetője nyitotta meg. Hangsúlyozta, a szervezet legfontosabb tevékenysége, hogy olyan oktatásokat szervezzen, amelyet a munkavállalók hasznosítani tudnak, és fejlessze e szervezetek kapacitását. Mindezt olyan témákban, amelyek az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) számára fontosak. És nem csak az európai tagállamoknak, de a világ többi országának is. Ebben egyre nagyobb szerepet kapnak az online-kurzusok. Évente 60-70 oktatásra kerül sor, a Központ együttműködik a helyi és az európai szakszervezetekkel is. Az éves programjukban fontos célként nevezte meg a multinacionális vállalatok, és az informális gazdaságban dolgozók helyzetének javítását.

Ulisses Garrido az ETUI Oktatási Intézetének vezetője rámutatott, a tanfolyamra meghívottak oktatási intézmények munkatársai, akik négy évvel ezelőtt egy szakmai hálózatot alakítottak meg. Elmondta, fontos tisztázni, hol állunk most, és hová lehet a szakmai hálózattal tovább lépni. A jelen tanfolyamon négy év munkáját lehet értékelni. Elmondta, számára a szakszervezeti tanfolyamok a kollektív értelem megnyilvánulásai. Az ETUC prioritása Munkaügyi kapcsolatok, munkavállalói részvétel, iparpolitika, a gazdaság fejlesztése. Kérdés, hogyan alakítsuk át a politikai döntéseket oktatási programokba. Mindenekelőtt elemezni kell a szükségleteket, és utána hatékonyan fellépni azért, hogy meg tudjuk változtatni azt a sokszor ellenséges közeget, amelyben dolgozunk.

Maurice Classens a Solidar Alapítvány részéről köszöntötte a résztvevőket. Az alapítvány nem csak oktatásokat biztosít, hálózatot is alkot. Európában ma is válsággal kell szembesülni, európai perspektívából úgy látszik a kormányok és a munkáltatók aláássák a méltó munka feltételeit, a társadalombiztosítási rendszert és a szociális ellátásokat. Fontos a minimum jogok Chartája, amely az ETUC követelése is.

Gabriela Portela bemutatta azt az Alina Caija által összeállított felmérést, amely a 4 éves hálózat eredményeit mutatta be. A „Tanulási és módszertani gyakorlatok közösség a jobb szakszervezeti oktatásért” 55 tagot számlál, de a kezdeti lelkesedés csökkent. Vita bontakozott ki, fenn kell-e tovább tartani ezt az elektronikus közösségi teret, s ha igen, hogyan kellene megváltoztatni és újra lendületet adni a csoportos munkának.

Inari Juntuuma Finnországból az aktív tanulási módszerekről adott elő. Természetesen nem csak elméletben, hanem aktivizálva a résztvevőket. Három technikát mutatott be.

1. Értékvonal, idővonal. A résztvevők szövegrészleteket kaptak, amelyeket csoportokban megbeszélve be kellet illeszteniük egy táblán felrajzolt idővonalba. Továbbá kérdésekre kellett válaszolniuk, amelyek egy részét meg kellett tippelniük. A tréner leadandó anyagot a megoldások értékelésével vonta össze, kijavítva azokat a tévedéseket, amelyek a tájékozottság hiányából adódtak.

2. Kahoot kvízjáték. A hasonnevű webes felületen érdekes, mobiltelefonon és laptopon is játszható játékokat alkothatnak a trénerek. A kvízek közös játékra, de egyéni értékelésre adnak lehetőséget, ahol a helyes válasz és a gyorsaság egyaránt pontokat ér. (Lehetőséget ad a versengésre, de természetesen arra is, hogy ismereteket szerezhessenek a résztvevők.)

3. Ellenérvek kitalálása különböző szlogenekre. Gyakorta a vállalatok egy-egy szlogennel próbálják a munkavállalókat sakkban tartani, például hangoztatják, hogy a cég a profitért van, nem pedig a munkavállalókért. Ezzel szemben el lehet mondani, hogy sok finn vállalat a profitjának egy részét szociális célokra fordítja. És előfordul, hogy még így is jövedelmezőbb. Például azért, mert a motiváció erősebb a munkavállalókban. Ha jó a légkör, akkor a munkavállalóknak kevesebb egészségügyi problémáik vannak, ezt kutatások bizonyítják. A munkahelyi demokrácia egészséges a társadalom számára - ezt a nézetet szerencsére a (finn) kormányzatból is sokan osztják.

Jesus Jimenez az ACTRAV latin-amerikai képzési tapasztalatairól számolt be. Évente 5-10 programot bonyolít le az ILO oktatási szervezete Európán kívül, ezek zömmel távoktatásban szervezett kurzusok. A résztvevők száma 100-300 fő között változik. 2015-ben a tanfolyamokat elvégzettek 38 százaléka nő volt. A Latin-Amerika-i munkavállalók oktatásában spanyol szakszervezetek is segítenek. Beszélt a tanfolyamok költségéről is, ez, az informatikai fejlesztéseket is magában foglalva 200-300 euró résztvevőnként. Ezt követően részleteiben mutatta be a tanfolyamok programjait.

A második nap a szervezők Frank Hoffert az ACTRAV oktatási vezetőjét hívták meg, aki az ILO online kurzusairól beszélt - természetesen videokonferencián. Elmondta, a konferenciákon háromféle választási lehetőség van, ingyenes tanfolyamot lehet elvégezni, másrészt 29 euróért már lehet virtuálisan találkozni és beszélni lehet a tanárokkal, vagy 49 euróért diplomát is lehet szerezni. A kurzus nem csak tudásátadás, hanem a kétoldalú interakciókat is jelent. Az instruktor nem csak leadja az anyagot, de emlékezteti a hallgatókat, milyen feladataik vannak, vitakérdésekre is válaszol. A tanfolyam végén tesztet ír a hallgató. Az oktatók hálózatot alkotnak, más előadókhoz érkezett kérdéseket is megfigyelhetik, a tanfolyamokról a bejelentkezettek 50 százaléka kér diplomát, 90 százalékuk sikeresen elvégzi, 10 százalék pedig csak követi az oktatást.

A hallgatók lehetőséget kapnak online konzultációra külső szakértőkkel, de más csoportokkal is. Az is egyre inkább bevett gyakorlat, hogy a normál kurzusok előtt on-line figyelemfelkeltő tájékoztatást adnak. Elmondta, körülbelül egy év, amíg egy on-line kurzust elkészítenek. meghatározzák a témákat, az IT platformot, szakértői teamet választanak, műhelymunkát terveznek, video anyagot quiz kérdéseket választanak, megtervezik a kurzus struktúráját, és kifejlesztik a többválasztásos tesztet.

Az oktató videók maximum 6-7 percesek, a tapasztalatok szerint ennyit - animációkkal segítve - még be tud fogadni egy átlagos hallgató. (A kulcsszavakat kiírják a videofilmre, mit mondott az előadó, mit fog mondani). A video interjúk két percesek, itt nincs animáció, de könnyű megérteni, mert rövid. Elmondta, a rajzfilmes animációk hasznosak, de nagyon drágák, ezért nélkülözik őket. 6 hetes képzésnél 1 hét előkészületi időt, később pedig értékelési heteket, összesen 10 hétre bízzák meg az on-line oktatókat.

Maurice Classens a Solidar alapítvány részéről az „Oktatás a szakszervezetek megerősítéséért” című új kiadványt mutatta be. Az oktatási segédanyag tesztelve lett, a tananyag interaktív, teret ad a kérdéseknek, a vitáknak, és sok példával világítja meg a felvetett kérdéseket. A kiadvány pdf. formátumban letölthető az ILO honlapjáról.

A tanfolyam végén Ulisses Garrido foglalta össze, mi szükséges a szakszervezeti oktatási központok hálózatának működtetéséhez és melyek a hálózat, illetve az abban résztvevők feladatai.

Kozák László