A VKF munkavállalói oldalának közös kezdeményezése: a Foglalkoztatói Bónusz Év Program bevezetésére

A szociális partnerek között mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalon egyetértés van abban, hogy szükség van olyan alternatív eszközökre, melyek egyformán fókuszálnak a munkaerőpiac rugalmasságának növelésére - ezáltal az időskori foglalkoztatási anomáliák kezelésére -, a nyugdíjazás előtt fellépő munkanélküliség problémáira, és a korhatár emelés okozta terhek csökkentésére.

Az idős munkavállalók kiszolgáltatottsága a mai munkavállalási lehetőségek ismeretében hatalmas, és bizonyított tény, hogy 50 éves kor fölött állásukat vesztett munkavállalók újbóli elhelyezkedési esélye drasztikusan lecsökken.
A nyugdíjkorhatár küszöbén állóknak meg kell teremteni azt az esélyt, hogy egy anyagi biztonságot nyújtó ellátásra megállapodást köthessenek munkáltatóikkal, ezáltal nem jelennek meg sem szociális ellátórendszerben, az álláskeresők, vagy a közmunkára várók, sem pedig a létbizonytalanságban élők között.

A Foglalkoztatói Bónusz Év Program (továbbiakban FBÉP) elsősorban foglalkoztatáspolitikai eszköz! Az FBÉP nem egy klasszikus nyugdíjazási formula, és nekünk sem célunk, hogy Magyarországon a nyugdíjasok/eltartottak száma aránytalanul növekedjen. A javaslatban szereplő program elemei nem terhelnék meg sem a nyugdíjbiztosítási alapot, sem pedig a szociális ellátórendszert.

A munkavállalói oldalon konszenzus van abban, hogy ez az új elképzelés, mely egy új/más intézményi környezetbe helyezi az FBÉP lehetőségét, egyúttal megoldja a kormányzati szakértők azon problémáját is, hogy a korengedmény, mint „nyugdíj” rontotta a nyugdíjstatisztikákat, lefelé húzta a korcentrumot, és ellentétes volt a kormányzat politikájával.
A VKF munkavállalói oldala egy olyan javaslatot fogalmazott meg, mely a fenti elvárásokra válaszol.
Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók érdeke, ezáltal a gazdasági versenyképesség szülte igény is, hogy a korengedmény intézményének újragondolásával, az állami nyugdíjstruktúrán kívüli rendszerének megteremtésével, nyíljon lehetőség a nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók „passzív” állományba helyezésére.

A javaslat a csatolt fájlban olvasható. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a szakszervezetek nyitó javaslata, és még nyitott kérdés, hogy a munkaadók és a kormány képviselői milyen tárgyalási pozíciót vesznek fel.


Letölthető dokumentumok:

VKF_Foglalkoztatoi_Bonusz_Ev_Program.pdf