Ülésezett a VKF Monitoring Bizottsága

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) Monitoring Bizottságának idei első ülésén - 2014. november 26-án - több dologban is egyetértettek a szakszervezeti és munkáltatói oldal képviselői. Mindenki nehezményezte, hogy a kormány egy éve nem hívta össze a VKF-et, dacára annak, hogy a partnerek közül ezt többen is kezdeményezték.

Ülésezett a VKF Monitoring Bizottsága

Konkrétan a LIGA Szakszervezetek például többször is kísérletet tett erre - legutóbb a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) közösen.
A szociális partnerek semmibe vételeként értékelhető, hogy kész tények elé állítja őket a kormány, hiszen az adórendszerrel kapcsolatos változtatásokról az adótörvények elfogadása után kívánt csak konzultálni.

Egy korábbi, 2010-es kormányhatározatban a kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy erősíteni fogja az önkéntes nyugdíjpénztárakat. Ennek épp ellenkezője történt: a hosszútávú öngondoskodás helyett a Széchenyi kártya favorizálásával a mindennapi fogyasztást helyezik előtérbe. A kormány továbbra is adós a válasszal, hogy mi indokolta ezt a lépést.

Az ülésen természetesen régi - de ma is nagyon aktuális - témák is előkerültek, így többek között a Munka törvénykönyve felülvizsgálata: Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára nyitottnak mutatkozott az erre irányuló tárgyalások megkezdésére, ami gyakorlatilag az új Mt. bevezetése óta várat magára. Hasonlóképp nem zárkózott el a szociális - illetve azon belül a munkanélküli - ellátórendszer átalakításáról folytatandó tárgyalás elől sem.

Az államtitkár megígérte: átnézik, hogy a felvetett témákra milyen parlamenti határidők vonatkoznak. Remélhetően így nem ismétlődik meg az, ami az adótörvények esetében történt, és nem teszik ki látszategyeztetésnek a szociális partnereket.

A munkavállalói oldal egyöntetűen felháborodott a korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által benyújtott törvényjavaslat - „T/2141. számú törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról” - miatt. Eszerint ugyanis a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló LXXX törvényből kigyomlálnának minden korkedvezményre vonatkozó utalást. Ez nem hagy kétséget affelől, hogy a törvényjavaslat előterjesztője nem számol a korkedvezményes nyugdíj intézményének jövő évi meghosszabbításával.

A november 26-i egyeztetés egyik eredménye, hogy a VKF munkavállalói és munkáltatói oldala megállapodott egymással: közösen kezdeményezik a korkedvezményes nyugdíj megszüntetésének elhalasztását, illetve azt, hogy mielőbb induljanak meg az átdolgozásával és továbbvitelével kapcsolatos tárgyalások a VKF-ben.

A szakszervezetek jelezték: több évre szóló, minimálbért felzárkóztató programban érdekeltek, hogy a minimálbér nettója elérje a létminimum értékét. Fontos, hogy emellett hasonló ütemben növekedjen a szakmai bérminimum is, hiszen csak így nem torzulnak a jelenlegi arányok.
A munkáltatói oldal nem volt nyitott a többéves megállapodásra, amire a jelenlegi állás szerint kevés esély mutatkozik, ezt a bizonytalan gazdasági környezettel magyaráztak.
A szociális partnerek mindenesetre a minimálbér hatásainak komplex vizsgálatát javasolták a versenyszférán kívül a közszférában, illetve a szociális ellátórendszerben.

A bérajánlással kapcsolatban a szakszervezetek kiemelték: fontos, hogy a bérajánlásról szóló megállapodásban foglaltakat az állami vállalatoknál is végrehajtsák. Ezt leszámítva jobbára csak elvi megállapítások hangzottak el a bérajánlásról.
A kormány részéről nem érkezett szakmailag értékelhető válasz arra, miként lehetséges, hogy a költségvetés 1,8%-os inflációval számol, míg az MNB 2015-re 2,5%-os inflációt prognosztizál.

Az ülésen szóba került az üzletek vasárnapi zárvatartásának kérdése is, illetve az intézkedés foglalkoztatottságra gyakorolt kedvezőtlen hatása. A LIGA Szakszervezetek nemrég egy olyan alternatív javaslattal állt elő, amely kiemelten védi a munkavállalókat, javítja jövedelmi helyzetüket, egyúttal nem járna a boltok tömeges vasárnapi zárva tartásával. A javaslattal a VOSZ is egyetért.

A tárgyalások egy hét múlva folytatódnak a VKF-ben.