A kollektivizmus helyett konnektivizmus?

2014. október 22-24-ig Szófiában tartotta éves összejövetelét az Európai Szakszervezeti Intézet oktatási részlege, hogy beszámoljon az Intézet oktatási programjáról, és a résztvevők segítségével megvitassa a következő négy év oktatási stratégiáját. Az első nap „oktatási nap”-ként szerepelt a programban, amely kiemelt témaként az Európai Üzemi Tanácsokkal foglalkozott.

A kollektivizmus helyett konnektivizmus?

A vendéglátó bolgár szakszervezetek nevében Chavdar Christov, a CITUB alelnöke üdvözölte a résztvevőket. Elmondta, Bulgáriában rendkívüli választások voltak, ezért a szakszervezeteknek olyan feladatokat kellett vállalnia, amelyek egyáltalán nem nevezhetők hagyományosnak. Például állást kellett foglalniuk az Alkotmányról, szerepet kellett vállalni kormány által felügyelt intézményekben. Ám a válság nem oldódott meg, a fizetések Európában a legalacsonyabbak (de néhány szomszédos, nem EU-tag ország is jobb mutatókkal büszkélkedhet), az egészségügy és az oktatás romokban. Sok szakmában hiány keletkezett, például a középiskolai tanárok száma drasztikusan lecsökkent. A következő hónapban újabb rendkívüli választás lesz az országban. A szakszervezetek Bulgáriában konstruktív partnerek kívánnak lenni a legfontosabb kérdésekben. EU választások előtt CITUB memorandumot írt, és ennek az 5. fejezetébe írta bele a megoldandó szociális, gazdasági, pénzügyi és oktatási problémákat. Ugyanígy, javaslatokat tett a háromoldalú munkaügyi kapcsolatok, vagy a bulgáriai lakosok jövedelmi helyzetének rendezésére is. Amellett érveltek, hogy az évtizedek óta mesterségesen alacsonyan tartott bérek a gazdasági kibontakozás gátjai, továbbá így nagyon sokan elhagyják az országot.

Alexander Fjodorov a Podkrepa részéről hozzátette, Szófia oázis, de ha távolodunk a fővárostól, láthatjuk, hogy egy dolog a törvényhozás, és más dolog a törvények megvalósítása. A gazdasági válság szociális és később bizalmi válságot okozott, és ez szétrombolta az emberek közötti szolidaritást. A betétek garanciáját a bankok nem képesek garantálni, a fizetőképesség is veszélyben forog. Így, nem mellesleg, a munkáltatók nem képesek a saját pénzükhöz jutni, és nem tudnak fizetni az alkalmazottaknak. A szakszervezetek ma nem a jövőről, a túlélésről beszélnek. A munkafeltételek és a munkabiztonság nagyon alacsony színvonalúak. Az egyik gyárban például 15 áldozatot követelő baleset történt a munkavédelmi szabályok elhanyagolása miatt. Ezért a hangsúlyt a populizmusról és a politikai ígéretektől a gyakorlati munkára kell helyezni.

Ezt követően kis csoportokban folyt a munka. Felkért előadók - így e sorok írója is - ismertették, saját szakszervezeteink keretén belül milyen képzéseket, projekteket szervezetek az Európai Üzemi Tanácsokról, és milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a részvétel és az érdekérvényesítés terén a tagjaik ezekben a testületekben.

A második nap megnyitójában Yulia Simenova a CITUB részéről elmondta, országában sok változás történt, talán csak a Bulgária név az, ami megmaradt, de azon igyekeznek, hogy az oktatásnak szilárd bázist biztosítsanak. Az európai direktívák ismertetése, különösen az információról és a konzultációról szólóak, részei a képzési tevékenységnek. 150 társaság tartozik az Európai Üzemi Tanácsok direktíva alá, amely testületeknek 50 képviselője van Bulgáriában.

Ezt követően Philippe Pochet az ETUI általános igazgatója vázolta, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség Intézete milyen oktatásokat tervezett, és milyen az a politikai környezet, amelyben mindennek meg kell valósulnia. Hangsúlyozta, a szövetség kongresszusát megelőző vita során a legégetőbb kérdésnek az bizonyult, hogy több, mint 5 millió tag tűnt el az utóbbi 10 évben az európai szakszervezeti mozgalomból. Erre a történésre válaszolni kell. Nem mellékesen, kevesebb tag kevesebb tagdíjbevételt hoz magával, ezért az európai szövetség több hozzájárulást kérhet a tagszervezeteitől. Ha a lakosság életszínvonala csökken, akkor az oktatásra fordított költség az, ami csökken. Ugyanakkor a legnagyobb tőke Európában az emberi tőke, és ezért ez az intézkedés a szakszervezeti tagokra hólabdaszerűen fog hatni. Ugyanakkor véleménye szerint a kongresszusnak nem a pénzügyi nehézségekről, hanem az elkövetkező évek szakszervezeti stratégiájáról szólnia.

Ulisses Garrido az Európai Szakszervezeti Intézet oktatási igazgatója beszámolt arról, milyen oktatási tevékenységet végzett az Intézet, és mindezt milyen politikai környezetben kellett véghezvinni. A környezet szakszervezetek számára negatív, kevesebb a taglétszám. Feltette a kérdést, vajon hiányzik a szolidaritás, az emberek egyre inkább befelé fordulnak, és a kollektív gondolkodás helyett az internet által meghatározott „konnektívitás” kezd meghatározóvá válni. A nehézségek leküzdésében viszont az oktatás felfokozott felelősséggel jár. Elmondta, sikerült megerősíteni az európai oktatóhálózatot, az eurotrénereket képezni, fiatal szakszervezeti vezetőket - szoros együttműködésben az ifjúsági szervezettel. Aláhúzta, a szakszervezeteknek gyors válaszokra van szüksége, ha támadják a szervezetek alapvető értékeit. Nagyobb felelősséget kell tanúsítani a tanfolyamra elküldött személyek kiválasztásában, ki kell dolgozni az értékelő rendszert azért, hogy a következő programok sikeresebbek legyenek. Hozzátette, a következő 4 éves tervet megalkotva súlyozottan kell figyelembe kell venni a tagság igényeit.

Ezt követően Roszitsza Ivanova a bolgár Európai Üzemi Tanácsok számára tervezett kampány és képzéssorozatról adott elő. Elmondta, az oktatás internetes felületen folyt, így pontosan láthatták a szervezők, hogy pl. a fórumokat 1511-en látogatták meg , de azt is, milyen eredménnyel töltötték ki a felmérőket a hallgatók, és hányszor tettek fel kérdést. Majd részletezte, hogyan szerveztek képzést számukra, a képzések milyen modulokból álltak, és milyen tartalommal. Például esettanulmányokat kellett megoldaniuk a hallgatóknak. Azért, hogy az internetes oktatás kellően népszerű legyen, 21 találkozót szervezetek a szakszervezetek a különböző országrészekben, mindez egy nagyszabású kampány részeként. 993-an vettek részt ezeken a találkozókon.

Katarina Rybarova CITUP részéről hangsúlyozta, a válság alatt sok multinacionális cég bezárta a kapuit és áthelyezte a termelését Bulgáriából. Ez normális folyamat, hiszen a tőke a legjobb megtérülést nézi. Majd a bolgár üzemi tanácsokról beszélve megemlítette, az országban 42 társaságnak van európai üzemi tanácsa, s ebből 6-ban vannak jelen a szakszervezeti tagjaik.

Ezt követően kiscsoportos munkacsoportok alakultak, amelyek egy-egy elkészülő tananyagot véleményeztek, illetve kidolgozták a szakszervezeti oktatás egy-egy fontos részletének „agy-térképét” A kiscsoportos munkákat követően Andrea Huzen Bretly az ETUI tevékenységét mutatta be. Részletezte, milyen fontos az aktív tanulási metódus, kifejezetten az Európai Üzemi Tanácsok számára tervezett programokban. Bemutatta a „The NET” kezdeményezést, amely az Európai Üzemi Tanács oktatók hálózata. Új oktatási kurzusokat, tananyagokat fejlesztettek ki, illetve egy kommunikációs stratégiát.

Ezután beszámolók következtek, hogyan támogathatják a szakszervezetek az Európai Üzemi Tanács tagjait. A csoportok beszámolóiban hangsúlyos elem volt az innováció, megvalósítása a szakszervezeti oktatásban. Gabriella Portela az agy-térképezés nevű módszer a szakszervezeti oktatásban való alkalmazásáról adott elő. Elmondta, módszert Tony Buzan találta ki, és gyorsan népszerű lett az üzleti életben, mert alkalmas arra, hogy az innovatív tanulási és gondolkodási folyamatot tanulmányozza és fejlessze.

Ulisses Garrido úgy értékelte a konferenciát, mint ami sok hozzáadott értéket tartalmazott, és inspirációt hozott a résztvevőknek. Kiemelte, a demokrácia megvalósítása a munkahelyeken nem politikai szlogen, és az sem, hogy a szakszervezeteknek meg kell változtatniuk Európát. A szervezetek megjelenítésénél fontosabb az információ-adás, és a szervezetek megerősítése. Ez a feladata az oktatásnak. Az oktatók képesek megerősíteni az európai szintű szakszervezeti mozgalmat. Az Intézetben megvalósuló különböző képzési formákat ismertetve felemlítette az online kurzusokat, és azokat a szakszervezeti képzéseket, amelyek a képzés végén akkreditációt is tudnak nyújtani. A szakszervezeti képzések egy részének, így az eurotréner képzésnek, egy angol képzőintézmény segítségével, az akkreditációja már megvalósult, és hamarosan a fiatalok képzési programja is akkreditált lesz. Az igazgató újraértelmezte a „szociális tanulás” fogalmát, amely egy tapasztaltabb vezetővel folyik, akinek a „coach”-hoz hasonló szerepe van a tanulási folyamatban. Elmondta, sokat dolgoznak az E-tanulási platformon is, amely egy úgynevezett tartalommenedzsment rendszer, és ez nemsokára munkába áll. Végezetül elmondta, hogy a következő konferenciát valószínűleg Berlinben rendezik, a kiemelt témája pedig a projektmenedzsment lesz.

Kozák László