Megbízási szerződéssel foglalkoztatnak. Törvényes ez?

A munkaviszonynak meghatározott ismérvei vannak. Ilyenek például az, hogy a munkavégzés személyes, az a munkáltató által kijelölt helyen történik, rendszeres jellegű, a munkáltató eszközeivel végzem a munkát, a munkáltató utasításai alapján, a felek alá-fölérendeltségi viszonyban vannak és a munkámért rendszeresen munkabért kapok. Amennyiben ezen ismérvek fennállnak, abban az esetben akkor is munkaviszony jön létre, ha a felek megbízási szerződést kötöttek. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal egyébként kérelemre a jogviszonyt át is minősítheti. A „munkavállaló” jogait bíróság előtt is kikényszerítheti.