Regionális tanfolyam Pécsett

2014. június 19-20-án került sor Pécsett a LIGA Szakszervezetek regionális szakszervezeti tisztségviselőknek szóló tanfolyamára. A tanfolyam előadói a LIGA szakszervezetek szakértői és oktatási osztályának szakértői voltak, a 18 résztvevő szakszervezet öt, a régióban működő tagszervezetéből, valamint a megyei szervezőkből verbuválódott.

Regionális tanfolyam Pécsett

A tanfolyam nyitásaként Dr. Kéri Ádám a Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseiről beszélt. Elmondta, az új Munka törvénykönyve számos területen méltánytalanul szűkítette a munkavállalók jogait, s eszközök nélkül, kiszolgáltatott pozícióban hagyta őket a válság által megtépázott munkaerőpiacon, majd összehasonlította az Európai- és az Egyesült Államokban meggyökeresedett jogi szemlélet közötti különbségeket, amely után a magyar törvényhozás egy-egy problémás kérdésére tért ki.

Az egyik ilyen kérdés a polgári jog és a munkajog közötti határvonal. A hatályos Munka törvénykönyv e számos polgári jogi szabályt a munkaviszonyban is alkalmazni rendel. Ez azt feltételezi, hogy egyenlő felek között zajlik az alku, azonban ez a gyakorlatban a legritkább esetben van így. Ráadásul a kollektív szerződésben lehetséges eltérések bonyolult rendszere nemcsak a munkavállalók számára nehezen követhető, de a jogászok számára sem mindig egyértelmű. Elmondta, az egyik leginkább negatív változás a munkaviszony megszüntetésének a területe, majd kérdésekre válaszolt.

Kelemen Melinda elmondta, a munkaügyi kapcsolatok filozófiája szerint a véleménykülönbségeket mindenkor tárgyalásos úton kell rendezni. Ehhez olyan kapcsolatrendszert kell intézményesíteni, illetve működtetni, amely lehetővé teszi a felek egyenrangú kezelését. Fontos érték a munkabéke fenntartása, amely rendezett munkaügyi kapcsolatokon keresztül tartható fenn. Ezért az intézményesítés mindkét fél számára tisztázza a játékszabályokat és a felhasználható eszközöket is, így kiszámíthatóbbá és nyugodtabbá teszi a további együttműködést. Fontos elem a bizalom, a kölcsönös tiszteletet, amely a mások meghallgatásának képességét és a megoldáskeresés iránti nyitottságot feltételezi.

Az előadó beszélt a munkavállalói és munkáltatói szervezetekről, valamint a magyar munkaügyi kapcsolatok alakulásának elmúlt 25 évéről, de nemzetközi kitekintést is adott a más országokban megvalósuló munkaügyi kapcsolatok alakulásáról. Elmondta, a reformok, és egyéb kormányzati intézkedéseknek nagyobb a társadalmi támogatottsága, egyszerűbb a gyakorlati végrehajtása a rendezett munkaügy kapcsolatokkal rendelkező országokban.

Az aktuális foglalkoztatáspolitikai kérdések kapcsán elmondta, Magyarország európai uniós vállalása 2020-ra a jelenlegi 64 százalékos foglalkoztatási ráta 75 %-ra emelése. Ugyanakkor Magyarországon európai viszonylatban is tartósan alacsony a munkaerő-piaci részvétel (inaktivitás), különösen a nők esetében 55,1 % - ezzel összevetve Svédországban 78 %. Jelentős regionális különbségek is léteznek, a foglalkoztatási ráta az Észak- Alföldön (56,4%) és Észak-Magyarországon (55,4%) a legalacsonyabb. Ezek után szólt a kormányzati célokról, a közfoglalkoztatás problémájáról és a foglalkoztatás növelésének esélyeiről.

E sorok írója a szakszervezeti mozgalom fajtáiról beszélt, és az együttműködés lehetőségeit néhány, a résztvevők által el is játszott példával szemléltette. A tanfolyam záró akkordjaként Somlai Szilárd a szakszervezetek és a munkavédelem címmel tartott, megtörtént esetekkel, példákkal gazdagított előadást.

Kozák László

EÜT Európai Üzemi Tanácsok


Képek: