Tanulni a konfliktushelyzetet

2014. május 15-én és 16-án, hagyományosan Balatongyörökön rendezte meg a LIGA Szakszervezetek a norvég projekt keretében a következő, ágazati tisztségviselőknek rendezett szemináriumát. A rendezvényt Árkovics István, a LIGA Szakszervezetek gazdasági alelnöke nyitotta meg, aki beszámolt a norvég program eddigi eseményeiről, és a program kertében elért eredményekről. Ezt követően a szervezők kiosztották azokat a kiadványokat, amelyek megjelenését a program tette lehetővé.

Tanulni a konfliktushelyzetet

Az első előadó Varga Gyöngyi tréner volt, aki néhány egyszerű feladattal jelezte, nem csak azt kommunikáljuk le a másik ember számára, amit a beszélgetés tárgyának megjelölünk, hanem a beszélgetés tárgyához való viszonyunkat is. Ezt követően a résztvevők kisebb feladatokat kaptak, amely feladatok célja volt, hogy felmérjék, hogyan tudnak kommunikálni kényes helyzetekben, hogyan lehet még hatékonyabb a kommunikációjuk. Ez alkalommal is volt gyakorlat, amely modellezte az információk torzulását, és a mondanivaló hangsúlyozásának módszereit. Mindezek a gyakorlatok alapvetően járultak hozzá, hogy a szakszervezeti tisztségviselők következetesen tudjanak fellépni a tárgyalási szituáció során.   

A délután folyamán Dr. Kiss Mihály a Munka Törvénykönyve két témakörét elemezte részletesen. Az egyik a személyiségi jogok és a munkáltató felelőssége az új Munka törvénykönyvében kérdéskör volt. A törvényi szabályozás változása, illetve nem egyértelműsége, továbbá a gyakorlat, sok esetben a munkavállalók számára előnytelen értelmezés olyan helyzeteket teremt a munkahelyeken, amelyekre oda kell figyelnie a szakszervezeteknek. Az előadó és a résztvevők több példát hoztak fel a „munkáltatói önkény” egy-egy megnyilvánulására, amely a személyes adatokkal való visszaélés határait súrolja. A másik témakör a szakszervezeti jogok voltak. A téma sokadszor kerül sorra ezen a tanfolyamsorozaton, és a résztvevők sokadszor próbálják értelmezni a Munka Törvénykönyvének azokat a passzusait, amelyek egyrészt lehetővé teszi a szakszervezetek információszerzését, másrészt korlátozza azt. A résztvevők kifejtették, a Munka törvénykönyv jelenlegi hatályos változata szerint, néha nehézséget okoz még az alapvető jogok gyakorlása is.

Másnap Kovács Géza, a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat vezetője adott elő az alternatív vitarendező eljárásokról. Mindezt interaktív, játékos formában szemléltette is a résztvevők aktív és lelkes közreműködésével. Majd a résztvevők egy, a Munkaügyi és Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat oktatófilmjét nézték meg, amely bemutatta a mediáció intézményét a gyakorlatban, illetve szerepét a konfliktushelyzetek megoldásában.

Az előadást követően Pásztor Miklós egyetemi tanár, a norvég projekt egyik felkért szakértője adott elő a norvég szociális dialógusról. Elmondta, a norvég csoda titka nem az elmúlt évtizedek során feltárt és kiaknázott olajmezők, hiszen nem csak Norvégiának, hanem az olajkinccsel nem rendelkező Svédországnak és Finnországnak is sikerült felzárkóznia a fejlett centrum-országokhoz; ugyanakkor ezekben az országokban a társadalmi együttműködés és a párbeszéd szintje magas, amely inkább magyarázza a norvég - és skandináv - sikereket.