Aki a képzéssel foglalkozik, hisz a jövőben

2013. május 13-17 között Párizsban került sor a francia CGT-FO szakszervezet és fémipari munkáltató partnere, az UIMM, valamint a CODIFOR nevű szakmai szervezet A foglalkoztatási lehetőségek és a kompetenciák elemzésének fejlesztése annak érdekében, hogy a foglalkoztatási és a képzési politikát orientálja projektjének harmadik szemináriumára.

Az első napon a helyi vendéglátó Alexia Levesque projektvezető üdvözölte a résztvevőket, és elmondta, a találkozó során megvizsgálják a szervezetek prioritásait, és a résztvevők országonként képzési sémákat terveznek, amelyeket egy újabb, kísérleti projekt megvalósíthat. Olivier Dambrine a vasipari munkáltatói szövetség, az UIMM igazgatója arról beszélt, az UIMM-ben paritásos rendelkezéseket fogadtak el, és több programot indítanak a szociális partnereikkel. Fontos, tette hozzá, hogy a szereplőket széles körben meggyőzzék e programok hasznosságáról.

UIMM oktatási és foglalkoztatási igazgatója Maurice Pinkus hangsúlyozta: ha a képzéssel és a foglalkoztatással foglalkozunk, az azt jelenti, hogy hiszünk a jövőben. Meg vagyunk győződve a kisvállalkozások fontosságáról, és ennek a képzésben is tükröződnie kell. A nagy vállalkozások nem biztos, hogy olyan képzéseket szerveznek, amelyeket a kisvállalkozások is használhatnak. Az ágazatok számára kihívás, hogy a kisvállalkozásokkal foglalkozzanak. Paritásos alapon régiós szervezeteket állítottak fel, és kifejlesztették azokat az eszközöket, amelyekkel a kompetenciák fejlesztése mellett regionálisan megfigyelik, milyen képzési és foglalkoztatási igények merülnek fel. A megfigyelő intézetek megpróbálják homogenizálni a képzéseket. A feladataik: a vállalkozások igényeihez igazítani a bizonyítványokat; értékelni a megvalósítást és ezáltal a minőséget garantálni, valamint a csatlakozott tagokat támogatni.

Georgia Gueguen a fémipari szövetségtől elmondta, a képző intézmények már nem jogosultak egyes szakmák mesterfokozatairól tárgyalni, de ezt a feladatot is szeretnék később átvállalni. Mint szakszervezetek a képzéseket munkavállalói szempontból értékelik, úgy, hogy elmennek az üzemekbe, és megkérdezik a dolgozókat.

Laurence Martin a partnerségről adott elő, példának hozva fel a Rhone-Alpe területen a kémiai környezeti megfigyelő intézet példáját. Az intézet munkájában részt vevő partnereknek egyszerre kell a területi és az ágazati érdekeket figyelembe venni. 50 százalékban az állam viseli a költséget egy megkötött keretszerződés szerint. 6 partner vesz részt az együttműködésben, a szociális partnerek mellett a pl. a lyoni és a Grenoble-i rektorátusok, és más szervezetek, munkanélküliekkel és az álláskeresőkkel foglalkozó szervezetek. Olyan stratégiát dolgoztak ki, amely az ágazat nemzetközi, nemzeti és területi igényeit hangolja össze. (exportáló régió) 100 ezer munkavállaló dolgozik itt. Ide áramlik az országos kutatási alap negyede. 12 milliárd euró az üzleti eredményük; 2600 mérnök és mérnökdoktor végez évente az ágazatban és 19 ezer kutató.

Hozzátette, nem könnyű a fiatalok bevonása. A kémiai anyagokkal való munkavégzés veszélyes - legalábbis annak gondolják a szülők, így nehezen küldik csemetéiket ide tanulni. Az intézeten belül fontos volt képet alkotniuk az ágazati kilátásokról: azonosították a lehetőségeket és az ágazatra leső veszélyeket (nemzetközi trendek, környezeti szabályozás változása). Bár az együttműködésben a régiónak irányító szerepe van, csak a szociális partnerek tudják optimalizálni az intézetek tevékenységét. Márpedig nagyon törékeny az együttműködés, szükséges minden szereplőt aktivizálni. Ebben a példában még a bankszektort is mozgósítani kellett. A Rhone régióba koncentrálódnak az igények, kémiai iparszámára egyre szigorúbbak a szabályok: nem lehet máshogy. Együtt gondolkodnak a megoldáson (bár nem minden szereplőnek kell mindent tudni és a munka minden egyes elemében részt vennie).

A második nap Alexia Levesque vette át a szót. Elmondta, a szociális partnerek szerepvállalása szakmák és a kompetenciák fejlődésének megfigyelésébe több szempontból igazolható. A szociális partnerek a kulcsszereplőket képviselik, rendelkeznek ipari tudással, gyakorlattal, mobilizáló képességgel, koordináló képesség, tapasztalattal a szociális dialógus általános és konkrét tárgyalásain. Ezért véleményüknek helye van az OPCA (a paritásos pénzgyűjtő szervezet) irányításában. (Franciaországban ez a szervezet a mi szakképzési alaphoz hasonlóan, de szakmákra lebontva gyűjt vállalati hozzájárulásokat)

A nap folyamán a megfigyelő intézetek működésének általános keretrendszeréről tárgyaltak a résztvevők. Megállapítást nyert, hogy a megfigyelő intézetnek segítenie kell a vállalatokat, a tanoncokat, a munkát keresőket, a gazdasági okokból elbocsátott dolgozókat, a képzőintézményeket. A képzési alapokat begyűjtő szervezetben is részt kell venniük a szociális partnereknek.

Franciaországban a szociális partnerek 1970-ben szándéknyilatkozatot írtak alá a képzésről, amelynek alapján 2003-tól a munkavállaló aktívan beleszólhat a képzésébe, számukra az OPACIF nevű alap (jóval kisebb súllyal) az egyéni tanulási terveket finanszírozza. OPCA, vagyis a szakképző alap-gyűjtő szervezet mellett paritásos, országos hatókörű a CPNE, a foglalkoztatási paritásos bizottság, amely képesítésekről diplomákat bocsát ki. A vállaltoknak bruttó bértömegük 1,6-ot kell a cégeknek fizetnie a szakképzési hozzájárulás címszó alatt, és ebből 0.5-ot a megfigyelő intézet finanszírozására. A 2004-től, az új szakképzési törvény bevezetéséről a mikro-vállalatoknak bértömegük kisebb arányában kell hozzájárulniuk a szakképzési alaphoz. Ugyanakkor, lehetséges, hogy az egyes vállalatok az általuk befizetett összegnél több forrást kapjanak a szakképző vagy átképző tevékenységükhöz.

Spanyol részről elhangzott, hogy Spanyolországban a képzés céljából begyűjtött szakképzési hozzájárulás 50 százalékát nem az eredeti célra használják, hanem a munkakeresők beillesztésére és munkahelyteremtést segítő eszközként is. Magyar részről elhangzott, hogy előfordult, a szakképzési alapból a kormány erdélyi magyar szervezeteket támogatott, tehát itt sem mindig valósul meg a cél szerinti támogatás elve. A bolgár a résztvevők elmondták, működött Bulgáriában kvalifikációs és előkvalifikációs alap, de ez megszűnt, mert a pénz nem jó módon és jó helyekre került. Kérdés, hogyan lehetne formalizálni a létező irányítási rendszert, továbbá hogyan lehet elképzelni egy olyan fejlődést, amely a kompetencia irányába halad tripartit és bipartit szinten is.

A francia vendéglátók önkritikusan hozzátették: a 127 megfigyelő intézet túlságosan is sok. Néha a túltámogatás a probléma, vagy a koordináció; mivel stratégiai szervetek, szociális partnerek, megyei és területi szervezetek, mind önállóan és együtt is foglalkoznak egy-egy témával, előfordulhat, hogy a hét öt napján öt különböző szervezet méri fel a vállalatot - ugyanazzal a támogatandó céllal.

A harmadik nap Elodie Sojic a „szakmai mobilitás a divat, textil és bőriparban” témakörről beszélt, Elmondta, milyen lehetőségei vannak a vállaltnak a belső mobilitást megvalósítani, képzésekkel, átképzésekkel, illetve a külső mobilitásról, például leépítések esetén hogyan kísérik tovább a dolgozókat, újabb képzéseket illetve átképzési lehetőséget biztosítva számukra. A textilipar válsága a hetvenes években kezdődött, innentől kezdve nagy a fluktuáció Gyakori, hogy a munkavállalóknak szakmát kell váltani. Elemzések készülnek a várható változásokról, előre tervezik milyen szakmai kompetencia-váltás várható, illetve milyen lesz a munkaerő-kereslet a jövőben. 9 franciaországi regionális központban működik megfigyelő intézetük, de az elemzéseiket az OPCA textilipari regionális központjaival és munkatársaival együtt készítik el.

Délután Alexia Levesque vezetésével kis csoportokban folytatódott a munka. A résztvevők megtárgyalták, milyen eszközöket lehet használni a kompetencia-térkép felvázolására, foglalkoztatás jövőbeli változásainak becslésére. Továbbá a résztvevők azonosították azokat a fő prioritásokat, amelyeket egy rövidebb időszakban azok a szociális partnerek valósíthatnak meg, akik a foglalkoztatási képzési tevékenységekben meghatározóak. Arról is gondolkoztak a résztvevők, milyen pénzügyi hátteret kell hozzárendelni a tervezett cselekvési programokhoz. A magyar munkacsoport vezetője Olivier Dambrine a CODIFOR igazgatója volt.

A negyedik nap az előző napi kiscsoportos munkák eredményeiről számoltak be a csoportok szóvivői. A kérdés az volt, hogyan lehetne a projekt partnerek országaiban felállítani egy megfigyelő intézetet, amely a képzési igények meghatározásához a szakmák fejlődését előrejelzi és tanulmányozza. Antonio Sanchez megosztotta aggodalmát, hogy egy ilyen intézet felállítására spanyol közigazgatás hogyan reagálna. Ha szeretnénk, hogy finanszírozza az intézetet, az függőséget teremtene; az állam egyre inkább megszabhatja, a szervezet mit tegyen és hogyan. A spanyol szakszervezeteknek ágazati és területi szervezetei vannak. Az oktatási rendelkezéseket is magába foglaló kollektív szerződést készítenek, így kevesebb oktatási hozzájárulást fizet a cég. Kötelezettségük a válság alatt kibővült általános társadalmi hozzájárulással, amely 0.7 százalék. A képzések tervezésénél figyelembe veszik a SWOT analízist.

Bulgáriából Anna Mateina (bolgár munkáltatói szövetség, BAMI) elmondta, a részükről egy állandó megfigyelő intézet felállítása csak akkor képzelhető el, ha erre állandó projektforrást nyernek, és az is világosan látszik, hogy a partnerségen nagymértékűnek kell lennie. A vas és fémiparban képzelnek el ilyen kísérleti projektet.

A magyar részről Kiss Zoltán az Észak-Magyarországi MGYOSZ képviselője egy észak-magyarországi kísérleti jellegű projektet látott megvalósíthatónak, a vegyészeti ágazatban, ahol a LIGA Szakszervezetek is jelen van. Az ágazati párbeszéd bizottság segítségével lehetne olyan fórumot tervezni, amely a magyar szakképzéshez sok hasznos témát adna tovább. A vitában elhangzott, sokszor a tartós finanszírozás problémájával szembesülnek a szereplők. Ebben a tekintetben Franciaországban több kedvezőbb szabályozás született. Kérdés, hogyan lehet fenntartani országos hálózatot a képzési versenytársakkal szemben. A szolgálatnak vannak állandó költségei, aminek fedezésére kb 4 eurót szed be munkavállalónként a tagjaitól. Ez a vállalatok számára jelentéktelen összeg, sokkal olcsóbb, mint bármelyik olyan kurzus, amiért piaci alapon fizetne. Továbbá felmerült annak a kérdése, hogy az előrejelző és képző szolgáltatás hogyan lesz elismert és hatékony.

Cariline Cohen, az OPCA kommunikációs szakembere a megfigyelő intézetek kommunikációs munkáját tekintette át. Először elsorolta, milyen szerepe van a megfigyelő intézeteknek. Fontos, hogy a munkájukról világosan és a konkrét célokat, célcsoportokat meghatározva informálódjanak mind a résztvevők, mind az együttműködő partnerszervezetek. 1,6 százalékot kötelező a munkáltatóknak fizetni, de az összegyűjtött pénzek egynegyedét pluszként fizetik a cégek, mert úgy látják, érdemes fizetni, a képzés jó befektetés. Fontos, hogy paritásos alapon összegyűjtsék a véleményeket, és hangsúlyt adjunk a szakmák fejlődését előrejelző tanulmányoknak, valamint a képzést olyan szociális politika részeként határozzuk meg, amit meg lehet valósítani az üzemekben.

Lauraence Martin arról beszélt, hogyan lehet láthatóvá tenni a megfigyelő intézetek munkáját. Franciaországban a megfigyelő intézetek sokszor csak a saját ágazatuknak dolgoznak, ugyanakkor lehet, hogy olyan munkavállaló lép a munkaerőpiacra, aki szakmájával 55 ágazatot választhat. Van arra esély, hogy nem tudja, hová érdemes elköteleznie magát! A képzéseket elismerő bizottság (OPMQ) a közös képzettségeket részesíti előnyben, amivel minden ágazatban el lehet helyezkedni. Cél az, hogy olyan eszközt alkossuk, amely lehetővé teszi, a képzések közös értékelését. A paritásos bizottság azokat a szociális partnereket tömöríti, akik 1995-től aláírták az együttműködési megállapodást. Ők több ágazatban is elfogadott, ún. ágazat-közötti bizonyítványokat adhatnak.

126 megfigyelő intézet működik Franciaországban, ebből 98 szolgáltat statisztikai adatokat, ám ezeknek a szervezeteknek a fele nem teljes állásban fizetett alkalmazottat alkalmaz! A megfigyelő intézetek éves költségvetése évente átlagosan 50 000 euró. Az ágaztok pontos témát és vállalatot javasolhatnak a megfigyelő intézetnek kutatásra. Laurence Martin hozzátette, jelenleg ő a CEDEFOP munkavállalói oldalának elnöke, és a CEDEFOP-ban európai szinten meg lehet fogalmazni azokat a kérdéseket, amelyek képzési igények betöltéséhez hozzájárulnak. Elmondta azt is, jelenleg a szervezetben nincs magyar képviselő.

Ezt követően Alexia Levesque vázolta annak a projektnek a tervét, amely követheti a jelenlegi projektet, amely a szakmai mobilitást, az átképzést, és a szociális partnerek szerepét vizsgálhatja. 2013 októberétől egy évig tartana a projekt, november 15-én lenne az első alkalom, Magyarországon az észak-magyarországi régióban a vegyiparra koncentrálódnának az erőfeszítések (bár lehetőleg 2-3 szektort kellene vizsgálni, amelyeket érinthet a képzés és a mobilitás problematikája.) A második fázisra áprilisban kerülne sor, a jó gyakorlatok cseréje céljával. Júniusban következne a harmadik fázis, amikor is a mikro-mobilitást vizsgálná a projekt. 2014. novemberben zárna, és többek között a munkavállalók számára ismeretterjesztő anyagokat publikálna. Erre a projektre június 20-ig lehet beadni a jelentkezéseket.

Majd a megjelent szakértők, szociális tanácsadók, munkaügyi és külügyi minisztérium résztvevők előtt a résztvevőkkel közösen bemutatta a jelen projekt eredményeit. Jean Pierre Fine az UIMM főtitkára Cyril Cosme, a külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős főtitkára elmondta, a kormányzás (irányítás) felelősségét meg kell osztani, és ebben fontos elem a szociális dialógus. Franciaországban új területet kell felfedezni, a mobilitást, mert ez „komplikált és Franciaországban nem olyan kontúrja van, mint abban az országban, ahol született”, utalva arra, hogy a francia rendszerben is sok még a tennivaló, ha a cél a versenyképes munkerőpiac elérése.

Kozák László 

oktatás képzés codifor