A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től

Kiadványunk a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2013. január 1-jén hatályos szabályait tartalmazza, kitekintéssel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Mth.) egyes rendelkezéseire is. A kötet szerzője ezúttal is dr. Schnider Marianna, a LIGA Ssakszervezetek jogi szakértője.

A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től

Az Mth. a Munka törvénykönyve és más jogszabályok módosítása mellett tartalmazza azokat az átmeneti szabályokat is, amelyek meghatározzák, hogy az új Mt. alkalmazására történő átállás során egyes kérdésekre az új vagy a régi törvénykönyv szabályait kell-e alkalmazni.

Ugyancsak itt kapunk választ arra a kérdésre, vajon alkalmazni kell-e az új törvényt a fennálló munkaviszonyokra: az Mth. szerint az új Mt.-t - az átmeneti törvény eltérő rendelkezése hiányában - a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ha a munkavállaló munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el.

Az Mth. előírja azt is, hogy ahol törvény - szerkezeti egység, valamint a törvény kihirdetése évének megjelölése nélkül - a
munka törvénykönyvét, a Munka Törvénykönyvét vagy a munka törvénykönyvéről szóló törvényt említi, azon 2012. december 31-ig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt is érteni kell.


Letölthető dokumentumok:

munka_torvenykonyve_2013.pdf