Schmitt Pálhoz fordult az FRSZ a semmisségi törvény miatt

A Független Rendőr Szakszervezet azt kéri az államfőtől, hogy a semmisségi törvényt aláírás előtt küldje vissza megfontolásra a Tisztelt Háznak, vagy kezdeményezze a jogszabály előzetes Alkotmánybírósági kontrollját.

A semmisségi törvény - melynek részletes vitára bocsátásáról hétfőn tárgyalt a Ház - lényege, hogy a 2006 zavargások résztvevőivel szemben hozott valamennyi ítélet és intézkedés semmis, ha az kizárólag rendőri vallomáson alapul. A Független Rendőr Szakszervezet szerint a törvényből az a hamis következtetés vonható le, hogy minden határozat téves volt, amely eljárásokban kizárólag rendőri jelentés vagy tanúvallomás állt rendelkezésre, mert a rendőrök koholt bizonyítékokat szolgáltattak.

Úgy vélik, ez a rendőrség kollektív bűnösségét veti fel és ezzel összefüggésben azt, hogy mindenkit ártatlanul ítéltek el, ha a bizonyítás kizárólag a fent említetteken alapult. Amennyiben ez történt volna, az eljáró bírónak hivatalbeli kötelezettsége lett volna feljelentést tenni a rendőrrel szemben hamis tanúzás vagy hamis vád miatt.

Az FRSZ szerint a törvény súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, mert az sérti a hatalommegosztás elvét. Hangsúlyozzák: a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a végrehatás elkülönült hatalmi ágak, amelyek egymás működésébe közvetlenül nem avatkozhatnak. Pedig ez a törvény jogerős bírósági határozatokat semmisít meg általános jelleggel, alkotmányellenes módon beavatkozik az igazságszolgáltatás feladatkörébe, jogerős bírósági határozatokat semmisít meg, amelyek a rendőrség - mint végrehajtó szerv - intézkedésein alapultak.

FRSZ rendőr köztársasági Schmitt Pongó