Biztonságban dolgozol-e?

Az OMMF 2010-ben is elsősorban a munkahelyi súlyos baleseteket, foglalkozási megbetegedéseket előidéző veszélyforrások és egészségkárosító hatások feltárására, megelőzésére, illetve ezek elleni intézkedések megtételére helyezte a hangsúlyt. Az adatokból kitűnik: munkavédelem terén van még mit fejlődniük a cégeknek, a munkaügyi jogsértések száma viszont csökkent.

Munkavédelmi ellenőrzések

A munkavédelmi ellenőrzések tavaly 22 169 munkáltatóra terjedtek ki, amelynek során a munkavédelmi felügyelők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekre vonatkozó szabályok betartását. Az építőipari ágazatban 6997, a feldolgozó- és gépiparban 6746, a kereskedelmi és vendéglátó-ipari ágazatban 5081, a mezőgazdaságban 995, az egészségügyi, szociális ellátás területén 274, a bányászati ágazatban összesen 71 munkáltatót ellenőriztek a felügyelők.

Munkavédelmi szabálytalanságot az ellenőrzött munkáltatók 83,6 százalékánál tapasztaltak, ami az ellenőrzött munkavállalók 55,7 százalékát érintette. A súlyos szabálytalansággal érintett létszám 97 412 fő volt, amely a szabálytalansággal érintett munkavállalók 32,6 százaléka.

Súlyos munkavédelmi jogsértések

2010-ben is a súlyos jogsértéseket a kiemelt ágazatok közül elsősorban az építőiparban folytatott ellenőrzések során tapasztalták, de a feldolgozóipari tevékenységet végző munkáltatók ellenőrzése kapcsán is előfordult a munkavállalók egészségének és/vagy testi épségének súlyos veszélyeztetése.
Az ellenőrzött munkáltatók jelentős része nem tisztázta megfelelően az alkalmazott technológiából, illetve tevékenységből származó expozíciós körülményeket. A 10 fő alatti vállalkozások munkavállalói különösen veszélyeztetettek, hiszen jobbára nem rendelkeznek a munkáltatók megfelelő munkavédelmi ismeretekkel, képzettséggel, illetve szolgáltatóval, akik közreműködnek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek kialakításában, az egészségkárosodások, munkabalesetek megelőzésében.

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések

Az OMMF által vezetett munkabaleseti nyilvántartás 2010. évi adatai alapján, 2010. február 1-jétől 2010. december 31-ig 17 658 munkabaleset bekövetkezését jelentették a munkáltatók. A bejelentett események közül súlyos kimenetelű 150 baleset volt, ebből 83 halálos, 33 súlyos csonkulásos.

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai

2010-ben a munkaügyi hatóság 25 056 munkáltatót ellenőrzött. A vizsgálatok a munkáltatók 57 százalékánál találtak munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzésbe vont munkavállalók (246 463 fő) 50 százalékát érintették.
Csökkenő mértékű, de még mindig kiemelkedő szabálytalanság a feketefoglalkoztatás: az összes munkaügyi jogsértéssel érintett létszám 27 százalékát teszi ki a munkaszerződés és bejelentés nélküli munkavégzés (29 869 főt érintően).
A 2010. évben feltárt jogsértéseket elkövető 14 302 munkáltató közül 11 075 vállalkozással szemben alkalmazott az OMMF munkaügyi bírságot, összesen 3 232 901 000 forint összegben. A munkaügyi bírsághatározatok kiugró aránya egyértelműen a 2009. évi törvénymódosítással magyarázható, amely - a döntéshozó mérlegelési jogkörét leszűkítve - kötelező bírságalkalmazást ír elő a legsúlyosabb szabálytalanságok jogkövetkezményeként.

A cikk eredeti formájában, teljes hosszában a következő linken olvasható.

munkavédelem ommf baleset