Aláírásra került a 2011. évi ágazati bér- és szociális megállapodás

Már 2010. decemberében elkezdődtek a tárgyalások a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretein belül.. A többfordulós vitákról készült emlékeztetők, valamint az egyeztetések részletei jelen cikkünk kapcsolódó anyagaiban nyomon követhetőek. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete (EVDSZ) szorosan együttműködött ezen a területen is.

Az EVDSZ szövetségi vezetősége legutoljára 2011. február 2-án részletesen foglalkozott a bér- és szociális tárgyalások aktuális problémáival. Az erről készült emlékeztető itt: Emlékeztető a 2011. február 2-i szövetségi vezetőségi ülésről. A linkre kattintva látható, hogy az emlékeztető mellékletét képezi - többek között - az a szakszervezeti állásfoglalás, mely részletesen elemzi a munkáltatói oldal javaslatát és érvel a munkavállalói oldal megállapodás-tervezete mellett. Látható, hogy az álláspontok már közeledtek egymáshoz, azonban még voltak véleménykülönbségek is. További mellékletként szerepel egy érdekérvényesítési lépéseket tartalmazó dokumentum. Ez arra az esetre készült, ha nem sikerült volna megállapodni a mai napon (2011. február 9-én). Ebből végigkövethető milyen akciókra készült a két ágazati szakszervezet. Az emlékeztető mellékletét képezi továbbá az a dokumentum is, mely a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződésnek a szakszervet által tervezett módosítási javaslatát tartalmazza.

A többfordulós és vitákkal tarkított tárgyalássorozat végül eredményre vezetett és megszületett a villamosenergia-iparban a 2011. évi bér- és szociális megállapodás. A megállapodás innen letölthető

A következő hetek feladata az lesz, hogy a már aláírt ágazati megállapodásra alapozva társaságcsoport szinten és helyi szinteken is megszülessenek a megállapodások. A 2011. február 9-i VÁPB ülésről a részletes emlékeztetőt rövidesen közreadjuk. Az 1. napirendi pont (Ágazati bérmegállapodás) után a szociális partnerek tárgyaltak és megállapodtak a Villamosenergia-ipar Ágazati Párbeszéd Bizottság 2011. évi munkatervéről. Született egy közös ajánlás a csoportszintű és a helyi kollektív szerződések jövőbeni módosítását (a szakszervezeti tagdíj munkáltató általi levonása, munkaidő-alap felhasználása, stb.) illetően.