ÁLLÁSFOGLALÁS

A LIGA Szakszervezetek értékelte az Új Egyensúly kormányzati programról az Országos Érdekegyeztető Tanácsban lefolytatott konzultációkat. Megállapította, hogy a kormány merev, formális egyeztetésekben kimerülő magatartása miatt a tárgyalások eredménytelenek voltak.

A LIGA Szakszervezetek visszautasítja a Kormány állítását, mely szerint a pénzügyi egyensúlyi folyamatok súlyos állapotát a munkavállalók teljesítményektől elszakadt reáljövedelem-növekedése és fogyasztása okozta. A kialakult helyzetért a kormányt terheli a felelősség.

Megállapította, hogy az egyensúly helyreállítása érdekében tervezett intézkedések aránytalanul nagy többletterhet rónak a munkavállalókra, a bérből és fizetésből élőkre.

Az egészségügyi járulék emelkedése bevezetésével egyidőben, azonnal csökkenti a munkavállalók keresetét, az energiahordozók árának drasztikus emelése és az ÁFA változások pedig ismét megnövelik az inflációt. A természetbeni juttatások adómértékének növelésével a vállalatoknál kialakított szociális rendszerek kerülnek veszélybe. Az önkéntes pénztárak adókedvezményének csökkentése az öngondoskodás feltételrendszerét erodálja, a megtakarításokat csökkenti. A csomag hatására a legális foglalkoztatás körülményei tovább nehezülnek, a fekete- és szürkegazdaság felé terelve a vállalkozásokat. Ezek együttesen azt eredményezik, hogy a munkavállalók jövedelmi helyzete erőteljesen romlik, életszínvonaluk csökken, szociális biztonságuk tovább gyengül, a munkanélküliség tovább nő.

Visszautasítjuk a közszféra reformnak álcázott tönkretételét, a szakszervezetek törvényben garantált jogainak semmibevételét az átgondolatlan, drasztikus leépítések során. Fellépünk az egyoldalúan kihirdetett, ellentételezés nélküli többletmunka előírások ellen. Szolidárisak vagyunk azokkal a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókkal, akiket a kormány a pénzügyi egyensúly helyreállítására hivatkozva, munkavégzésük színvonalától függetlenül munkanélküliségre ítélt. Részükre a szakszervezeti segítségnyújtás minden eszközét rendelkezésre bocsátjuk.

intézkedések ügyében az országgyűlési képviselőkhöz fordul. Felszólítja a törvényhozás tagjait, hogy szavazatukkal ne támogassák a munkavállalókat súlyosan hátrányosan érintő törvényeket.

Követelései nyomatékosítására a Liga Szakszervezetek úgy döntött, hogy tiltakozó demonstrációt tart. Felkérjük a társkonföderációkat, a szakszervezeti tagokat, minden munkavállalót a tiltakozáson való részvételre, hogy közösen késztessük meghátrálásra, a munkavállalók jogos követeléseinek tiszteletben tartására a kormányt, vagy ha kell, a törvényhozást.

Mutassunk közösen erőt, sárga lapot a kormánynak!

LIGA Szakszervezetek